Cultura de la pau


La pau és la condició prèvia necessrària per poder gaudir d´una vida digna, pel desenvolupament humà, per la llibertat i la cultura. Per aquestes raons, el CEL´H vol participar en la difusió de la cultura de pau.Projectes i activitats:

I DESPRÉS DE CHARLIE HEBDO QUÈ? 
L’atemptat contra el setmanari Charlie Hebdó va ser una manifestació més del conflicte entre el món àrab i occident, que no ha fet més que incrementar-se i que previsiblement tindrà llarga durada. Conflicte de moltes dimensions (econòmiques, geoestratègiques, militars, polítiques, socials, culturals, religioses, de la vigència els drets humans), que ha costat fins milions de morts fonamentalment del món àrab, la quasi total destrucció de quatre països i un continuat creixement de l’odi contra occident.

D’entre molts temes que l’atemptat ens posa a la consciència i amb el desig de construir una ciutat de diàleg, es van escollir tres temes.
Sobre la llibertat d’expressió. La llibertat d’expressió és un dret, conquesta de la modernitat. Però quina llibertat d’expressió hi ha a l’occident? Aquesta i altres qüestions sobre la llibertat d’expressió les volem abordar en aquest acte.

La creixent islamofòbia i la vida als barris, especialment en una ciutat com l’Hospitalet. La creació d’estereotips i la progressiva identificació entre Islam i Yihadisme per posar dos exemples. I finalment sobre l’educació intercultural. Quina és la realitat multicultural a les escoles i com podem educar en la convivència? Serà un altre dels aspectes sobre els que es va reflexionar.