Comunicació i participació


  • Potenciar la recerca i la investigació
  • Afavorir el debat i la reflexió sobre L’Hospitalet
  • Acollir propostes externes d’estudis, afavorint la creació de grups de treball i promovent activitats
  • Fer difusió de les investigacions a través de l’edició de publicacions