Al llarg de la seva trajectòria, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet ha tractat tot tipus de temàtiques relacionades amb la ciutat i el seu entorn metropolità. Això vol dir que hi ha tot tipus de mirades i enfocaments metodològics, on la perspectiva històrica hi és molt present. Tanmateix, s’han generat treballs i es recull documentació de les més diverses temàtiques relacionades amb camps acadèmics ben variats: urbanisme, organització del territori, comarcalització, demografia, antropologia, historia, política, sociologia, economia, … etc. Els àmbits estudiats en el passat, i els que actualment marquen l’agenda de recerca del Centre, s’enfoquen des del pluralisme i la diversitat que conformen la vida social a l’Hospitalet.