Web2.0‎ > ‎Kreativno učenje‎ > ‎

MindMeister

Ovo je jedan u nizu alata za izradu mentalni( umnih) ili konceptualnih mapa. Postoji mogućnost suradničkog uređivanja. Dizajnerski veoma oskudan alat. Za izradu jednostavnih mapa može poslužiti no kada bi ga ocjenjivali ocjena bi bila niska.


POVEZNICA: http://www.mindmeister.com/account/loggedout 

PRIMJER:

Comments