Web2.0‎ > ‎

Komunikacijski alati


Iznimno korisni alati poručivanja i dopisivanja (engl. messaging
kao učinkovit način komunikacije su:
Instant Messaging (IM) je oblik komunikacije između najmanje dvoje,a vrlo često i više ljudi,  moguće ga je upotrijebiti u različitim prigodama.
Učenike uvodimo u takvu vrstu komunikacije kad osjete spremnost i imaju tehničke mogućnosti.
Svi navedeni programi uveli su i mogućnost videopoziva gdje se komunicira i audiovizualno.
Za razred je moguće uz spomenute alate napraviti videokonferenciju s učenicima prostorno udaljenima.
Podstranice (1): Twiter
Comments