Bookwidget.com

https://www.bookwidgets.com/
Izvrstan alat za kreativno i interaktivno poučavanje koji je kompatibilan s  PC i Android tabletima,odličnog pregleda i na interaktivnoj ploči.
Ima velik broj mogućnosti za izradu nastavnih materijala,od različitih vrsta kvizova s više opcija postavljanja pitanja do edukativnih igrica.
Logirate se e-mailom, preuzmete ga na svoje računalo i koristite mjesec dana. Nakon toga možete se logirati drugim e-mailom i koristiti ispočetka. Vazno je svaku napravljenu vježbu spremiti na svoje računalo jer se u tom slučaju može prepravljati i dopunjavati bez obzira na lozinku i e-mail.
Pregled mogućnosti alata je na:https://www.bookwidgets.com/widget-library

Tipovi vježbi:
Randomnes: Hrvatski jezik, 1.r

Primjer vježbe izrađen kao Workshet:MATEMATIKA, dodatna nastava za 1.r. OŠ
Primjer vježbe izrađen kao Split Workshet: HJ-Razumijevanje pročitanog/PID-Doba dana, 1.r.OŠ
Primjer vježbe izrađen kao Hangman:Hrvatski jezik,1.r. OŠ
Primjer vježbe izrađen kao Randomness:Hrvatski jezik, 1.r. OŠ
Primjer vježbe s ugrađenim sadržajima: Kako sanjaju stvari  i Pale sam na svijetu

Comments