Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

    
Działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
można poznać na stronie:
Zapraszamy :-) 

     Od września 2005 roku w naszej szkole działa Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.   Otaczamy tu wsparciem i opieką dzieci, u których stwierdzono jakąś niepełnosprawność lub opóźnienie w rozwoju, niepokojące zachowania, brak aktywności charakterystycznej dla wieku dziecka.
 
Głównym celem naszego Zespołu jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc jego rodzicom   w podejmowaniu działań, które będą miały znaczący wpływ na proces wychowawczy i edukacyjny dziecka. Można zatem powiedzieć, że Zespół, to grupa osób, w której specjaliści oraz rodzice koncentrują swoje wysiłki na tym, aby dzieci mogły - na miarę swoich wciąż rozwijanych możliwości - funkcjonować w swoim najbliższym środowisku, a w przyszłości podjąć edukację     w odpowiedniej dla nich placówce.  Stąd tak ważna jest obecność i współpraca z nami rodziców dzieci.
 
Wszystkie działania i starania pracowników Zespołu
koncentrują się
na DZIECKU i RODZINIE.

        Zespół tworzy grupa młodych, gruntownie wykształconych specjalistów z różnych dziedzin, przepełnionych pasją i zaangażowaniem  (psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, pedagog specjalny). Zespół oferuje kompleksową pomoc psychologiczną , pedagogiczną, logopedyczną  i rehabilitacyjną w oparciu o indywidualne programy terapii. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu (od 4 do 8 godzin w miesiącu), którego cechą wyróżniającą jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka. Zajęcia są prowadzone w obecności rodziców, tak aby mogli oni korzystać z modelowych sytuacji i otrzymywać instruktaż do pracy  w warunkach domowych.