About the site - Over deze site

This site contains all information you need to use the WCQ questionnaire in your own classroom or for your own research. It contains the questions per scale, previous scores and reliability data, links to literature used to design this questionnaire and how to interprete data for the Dutch secondary school science teachers. Should you use the questionnaire for research purposes, please refer to the bookchapter in the literature section as your instrument source (note the Creative Commons Licence).

Should you have further questions you could contact me.
Op deze website vindt je alle informatie die je nodig hebt om de WCQ vragenlijst te gebruiken voor in de klas of voor je onderzoek. De site bevat de vragen per schaal, gevonden scores en gegevens over de betrouwbaarheid, literatuurverwijzingen naar de literatuur waarop deze lijst gebaseerd is en hoe je de resultaten kunt interpreteren voor bètaonderwijs in het VO in Nederland. Indien je de vragenlijst voor onderzoeksdoeleinden gaat gebruiken, gelieve dan te verwijzen naar het boekhoofdstuk in de literatuur lijst als bron voor de vragenlijst (let op de Creative Commons Licentie).

Mocht u nog vragen hebben dat kunt u contact met mij zoeken.