ใบความรู้ วงล้อสี 


 

 

 

ใบความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

เรื่อง วงล้อสี

 


วงล้อสี
แสงอาฑิตย์ซึ่งเป็นแสงสีขาวนั้น ประกอบไปด้วยคลื่นแสง ที่มีขนาดความยาวคลื่นต่างๆ มากมาย คลื่นแสงที่มนุษย์มองเห็นได้ มีลักษณะของสเปกตรัมสีไล่ ตั้งแต่สีแดงจนถึงสีม่วง แบบของสีว่าเป็นสีแดง เหลือง หรือ ม่วง เราเรียกว่า hue ซึ่งเราอาจกำหนดให้สีทั้งหมด เกิดจากการผสมของแม่สีคือ แดง เหลือง และ น้ำเงิน (จำเรื่องวงล้อของสีได้ไหม ?) ซึ่งตัวแม่สีนี้เราเรียก primary hues แม่สีนี้จะให้กำเนิด secondary hues ซึ่งมี ๓ สี การผสมระหว่าง primary hues กับ secondary hues ก็จะได้ tertiary hues ออกมาซึ่งมี ๖สี ดูตารางข้างล่าง จากตารางข้างบนนี้ เราจะเห็นว่ามี การผสมสี ๒ ระดับคือ
primary hues ผสมกับ primary hues ที่อยู่ติดกัน ในวงล้อสี ได้ secondary hues ๓ สี
secondary hues ผสมกับ primary hues ที่อยู่ติดกัน ในวงล้อสี ได้ tertiary hues ทั้งหมด ๖ สี ซึ่งก็จะได้ วงล้อสีใหม่ที่มี ๑๒ สี

ภาพแสดงวงล้อสี ๑๒ สี แยกให้เห็น primary hues, secondary hues และ tertiary hues
สีแต่ละสี หรือ hue นี้จะมีระดับของความเข้มที่เรียกว่า saturation ต่างกัน ซึ่ง hue นี้เมื่อเติมสีดำลงไปผสม ก็จะทำให้ได้สีที่เข้มขึ้น ซึ่งเราเรียกว่าshadesถ้าเติมสีขาวลงไป จะได้สีที่เจือจางลงไป ซึ่งเราเรียกว่า tints เช่นสีชมพูเป็น tints ของสีแดง ภาพข้างล่างนี้ แสดง saturation ของสี ของวงล้อสี ๑๒ สีที่แสดงก่อนหน้านี้
ภาพแสดง saturation ของสีใน วงล้อสี

{ย้อนกลับ}