ประมวลภาพรำเชิญพระขวัญ 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๐


 

นั่น..แน่ 

 น้องๆรำสวยจังเลย..ครับ

หัว ข้อ หลัก

สาระ กลุ่ม ศิลปะ

แบบทดสอบความรู้

กิจกรรมกลุ่มศิลปะ

ผลงาน ดี เด่น

สมุดเยี่ยม

รำอวยพร ชุด เชิญพระขวัญ

 

นายกวี  แก้วมณีถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

คุณครูวิจิตตรา  เจริญรอดถ่ายภาพเป็นระลึก

 

คุณครูวารี/คุณครูภูษิต

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

{ย้อนกลับ}