ประกาศหาตัวเด็กเก่ง(จริงนะ)

บันทึกเทปโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง ๓

รายการเก่งจริงนะ

"ประกวดการแสดง"

หัวข้อ  นิทานพื้นบ้านไทย

เรื่อง ปลาบู่ทอง

ตอน เอื้อยรู้ว่าแม่กลายเป็นปลาบู่ทอง