ทดสอบความรู้

ก่อนเรียน-หลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนวัดบางพูน


 

เรามาทดสอบความรู้

ที่น้อง ๆ เรียนไปกันีกว่า

เริ่มเลย..ครับผม

ทดสอบความรู้ ก่อนเรียน-หลังเรียน

 

แบบทดสอบความรู้ ทัศนศิลป์

แบบทดสอบความรู้ ดนตรี

แบบทดสอบความรู้ นาฏศิลป์

  • ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

  • ความสำคัญนาฏศิลป์ไทย