ปฏิทิน/ข่าว ประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

...โรงเรียนวัดบางพูน...


                                               

 

ประชาสัมพันธ์

 

ท่านใดมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา

 

กรุณาฝาก หัวข้อเรื่อง / บทความ / ภาพ 

 

 ส่งมายัง email ของเราได้เลยคะ

 

  email wbp.thaidances0845451271@gmail.com

 

                                                

 ปฏิทิน / ข่าว / ประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หมายเหตุ นักเรียนสามารถคลิ๊กเพื่อรับชมภาพได้เลย..ค่ะ

 

วันศุกร์ที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑ แข่งขันประกวดละครเวที่ เรื่อง โรคเอดส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓  ณ โรงเรียนปทุมวิไล

วันพุธที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑ บันทึกเทปโทรทัศน์(รายการเก่งจริงนะ)  ช่อง๓  ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง๓  สตูดิโอ ๔ หนองแขม กรุงทพฯ

วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑ รำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ (ระบำเทพบันเทิง) ณ วัดบางพูน

วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑ รำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ (ระบำเทพบันเทิง) ณ โรงเรียนวัดบางพูน

วันพุธที่ ๑๖ กรกฏาคม  ๒๕๕๑ บรรเลงกลองยาว กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรรษา

วันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑ ซ้อมใหญ่การแสดง หัวข้อการแสดงศิลปะภาคใต้ (รองเง็ง)(รายการเก่งจริงนะ)

วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๑  กิจกรรมวงดุริยางค์ พธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ฟื้นฟู ปทุมธานี

วันพุธที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ บันทึกเทปโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑  ซ้อมใหญ่ การแสดงนิทานพื้นบ้าน เรื่อง ปลาบู่ทอง (รายการเก่งจริงนะ)

วันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  กิจกรรมมหกรรมกีฬาสีต่อต้านยาเสพติด โดย อบต. บางพูน

วันที่ศุกร์ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑ นักเรียนฟังผลสอบ พร้อมพิธีมอบใประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๕๐