กิจกรรม ชุมนุมนาฏศิลป์ 


mushroom.gif

.. กิจกรรม ชุมนุมนาฏศิลป์ ..

 

รายชื่อสมาชิก ชุมนุมนาฏศิลป์  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

กิจกรรมฝึกนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

งานการแสดง ปีการศึกษา ๒๕๕๐ / ๒๕๕๑

 

บันทึกเทปโทรทัศน์ รองเง็ง (รายการเก่งจริงนะ)(คลิ๊กเพื่อรับบชมภาพ)

หัวข้อ ศิลปะภาคใต้  กำหนดให้ เด็กมากับญาติผู้ใหญ่

วันพุธที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง๓  สตูดิโอ ๔  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ

รำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ(คลิ๊กเพื่อรับบชมภาพ)

การแสดงรำถวายพระพร  ชุด ระบำเทพบันเทิง

วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑ ณ.วัดบางพูน

รำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ (คลิ๊กเพื่อรับบชมภาพ)

การแสดงรำถวายพระพร  ชุด ระบำเทพบันเทิง

วันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑ ณ.โรงเรียนวัดบางพูน

ซ้อมใหญ่ การแสดงศิลปะภาคใต้ (รายการเก่งจริงนะ)(คลิ๊กเพื่อรับบชมภาพ)

หัวข้อ ศิลปะภาคใต้  กำหนดให้ เด็กมากับญาติผู้ใหญ่

วันพุธที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๑ ณ. บ. ไอแอม

บันทึกเทปโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (รายการเก่งจริงนะ(คลิ๊กเพื่อรับชมภาพ)

ประกวดการแสดง หัวข้อ นิทานพื้นบ้านไทย กำหนดให้ เด็กมากับญาติผู้ใหญ่

วันพุธที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ ณ. ช่อง ๓  หนองเเขม

รำเชิญพระขวัญ  (คลิ๊กเพื่อชมภาพ)

งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๐

วันที่ศุกร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางพูน

 

 

ย้อนกลับ / กลับสู่หน้าหลัก