รูปแบบของไฟล์

 .:: รูปแบบของไฟล์ ::. 

กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต 
ไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี 3 ไฟล์หลัก ๆ คือ
1. ไฟล์สกุล GIF ( Graphics Interlace File) 
2. ไฟล์สกุล JPG ( Joint Photographer's Experts Group) 
3. ไฟล์สกุล PNG ( Portable Network Graphics) 
1. ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)  
เป็นไฟล์กราฟิกมาตรฐานที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต มักจะใช้เมื่อ - ต้องการไฟล์ที่มีขนาดเล็ก - จำนวนสีและความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก - ต้องการพื้นแบบโปร่งใส - ต้องการแสดงผลแบบโครงร่างก่อน แล้วค่อยแสดงผลแบบละเอียด - ต้องการนำเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหว
จุดเด่น 
- มีขนาดไฟล์ต่ำ
- สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ ( Transparent)
- มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace
- มีโปรแกรมสนับการสร้างจำนวนมาก
- เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
- ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว ( Gif Animation)
จุดด้อย
- แสดงสีได้เพียง 256 สี 

ไฟล์ .GIF มี 2 สกุล ได้แก่
- GIF87 พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เป็นไฟล์กราฟิกรุ่นแรกที่สนับสนุนการนำเสนอบนอินเทอร์เน็ต เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กและแสดงผลสีได้เพียง 256 สี และกำหนดให้แสดงผลแบบโครงร่างได้ (Interlace)
- GIF89A พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เป็นไฟล์กราฟิกที่พัฒนาต่อจาก GIF87 โดยเพิ่มความสามารถการแสดงผลแบบพื้นโปร่งใส ( Transparent) และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation) ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกที่มีความสามารถพิเศษโดยนำเอาไฟล์ภาพหลายๆ ไฟล์มารวมกันและนำเสนอภาพเหล่านั้นโดยอาศัยการหน่วงเวลา มีการใส่รูปแบบการนำเสนอ ลักษณะต่างๆ ( Effects) ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว

ตัวอย่างภาพที่มีนามสกุล .gif

2. ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group) 
เป็นอีกไฟล์หนึ่งที่นิยมใช้บน Internet มักใช้กรณี 
1. ภาพที่ต้องการนำเสนอมีความละเอียดสูง และใช้สีจำนวนมาก (สนับสนุนถึง 24 bit color) 
2. ต้องการบีบไฟล์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
3. ไฟล์ชนิดนี้มักจะใช้กับภาพถ่ายที่นำมาสแกน และต้องการนำไปใช้บนอินเทอร์เน็ต เพราะให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง
จุดเด่น
- สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit - สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ 
- มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive 
- มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก 
- เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว 
- ตั้งค่าการบีบไฟล์ได้ ( compress files)
จุดด้อย
- ทำให้พื้นของรูปโปร่งใสไม่ได้ 

ตัวอย่างภาพที่มีนามสกุล .jpeg

3.  ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics) 
  จุดเด่น
            -  
สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit) 
            -  สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ 
            -  มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด ( Interlace) 
            -  สามารถทำพื้นโปร่งใสได้
        จุดด้อย
            -  
หากกำหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูง จะใช้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาดของไฟล์จะมีขนาดต่ำ 
            -  ไม่สนับสนุนกับ Graphic Browser รุ่นเก่า สนับสนุนเฉพาะ IE 4 และ Netscape 4 
            -  ความละเอียดของภาพและจำนวนสีขึ้นอยู่กับ Video Card 
            -  โปรแกรมสนับสนุนในการสร้างมีน้อย

ตัวอย่างภาพที่มีนามสกุล .png

รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลของภาพมีหลายรูปแบบ อื่นๆอีกดังนี้
1. BMP Window Bitmap เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีกับโปรแกรมที่ทำงานภายใต้วินโดว์ ไฟล์ BMP ที่เห็นบ่อยๆ คือ ภาพวอลล์เปเปอร์ที่แสดงบนจอภาพของวินโดว์ โดยสามารถแสดงได้ตั้งแต่ 2,16,256 และ 16 ล้านสี CGM Computer Graphic Metafile เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนไฟล์ด้านกราฟิก ไปยังเครื่องที่มีระบบแตกต่างกัน
2. EPS Encapsulated PostScript เป็นรูปแบบที่ใช้กับงานประเภท Desktop Publishing หรืองานเกี่ยวกับการจัดหน้า เช่น PageMaker โดยใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ PostScript เท่านั้น ไฟล์ EPS นี้เมื่อนำมาย่อ-ขยาย จะไม่ทำให้ภาพสูญเสียความคมชัด เนื่องจากมีความละเอียดสูง
3. JPX Joint Photographic Experts Group ใช้การบีบข้อมูลทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็ก แต่จะทำให้ความคมชัดของภาพลดลงไปด้าย ไฟล์ภาพน้าสามารถแสดงสีได้สูงสุดถึง 16 ล้านสี ไฟล์รูปแบบ JPEG จะมีขนาดเล็ก กว่าไฟล์รูปแบบ GIF มาก
4. PCX Z – Soft PC Paintbrush Format ใช้ได้กับเครื่อง PC เท่านั้น โปรแกรมกราฟิกส่านใหญ่จะสนับสนุนรูปแบบ PCX ขนาดของไฟล์มีขนาดใหญ่มากและจทำงานได้ดีกับ 16 หรือ 32 สี
5. TIFF Tagged Image File Format ไฟล์แบบ TIFF เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพความคมชัดของภาพสูงที่สุด ไม่ว่าจะย่อหรือขยายภาพคุณภาพที่แสดงก็ยังคงเดิม แต่จะมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีการรวมเอาข้อมูลจาก บิตแมป วันที่และเวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง รวมทั้งซอฟท์แวร์ที่ใช้
6. WMF Windows MetaFile ไฟล์ WMF นี้มีข้อเสียคือ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเก็บภาพ แสดงภาพได้ไม่ถูกต้อง แต่สามารถใช้ได้ทั้งกับโปรแกรมแบบเวกเตอร์และแบบบิตแมป

Comments