รู้จักเครื่องมือโปรแกรม Photoshop CS3

 .:: รู้จักเครื่องมือโปรแกรม Photoshop CS3 ::. Tool Box คือชุดเครื่องมือที่ใช้งานกับงานของเรา จะถูกจัดอยู่ในส่วนที่แยกออกมา
ต่างหาก ถ้าหากไม่มีเปิดการใช้งานที่ Menu > Window > Tool ใช้งานร่วมกับ Menu Tools Option Bar  จะเป็นส่วนปรับแต่งในรายละเอียดต่างๆของ เครื่องมือที่เลือกใช้ Tools บางอัน มีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็กๆ อยู่ด้านล่างขวา เมื่อเรากดเม้าส์ค้างหรือ
คลิกขวาบนปุ่มนั้น จะมีเครื่องมือ ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันออกมา

หมายเหตุ ปุ่ม Toolbar ที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆ อยู่ด้านล่างขวาเมื่อกดปุ่มสามเหลี่ยมดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงเครื่องมืออื่นๆ ออกมาเช่น 


เครื่องมือต่างๆ (Toolbox)


    เป็นเครื่องมือเพื่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง เรียกใช้งานได้ที่ Tools Box ที่ เครื่องหมาย ลูกศรและ มีเครื่องหมายทิศทางอยู่ ใช้โดยการใช้เม้าส์ลากไปตำแหน่งที่ต้องการ
    Rectangular Marquee Tool    สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม  (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
     Elliptical Marquee Tool  สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์  shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปวงกลม) 
     Single Row Marquee Tool  สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align) 
     Single Column Marquee Tool  สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวตั้ง มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
     Lasso Tool   สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงอิสระตามการเลื่อนของ Pointer
     Polygonal Lasso Tool  สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มุมอยู่ที่การคลิกของ Pointer
     Magnetic Lasso Tool   สร้างเส้น selection ตามแนวขอบของสี


    Quick Selection Tool     สร้างเส้น selection ตามบริเวณของสี

    Crop Tool     ตัดเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ในเส้น Crop เท่านั้น


    Slice Tool  ใช้หั่นรูปใหญ่ให้เป็นชิ้นย่อยๆ เวลาเอาไปใช้ประกอบเว็บเพื่อให้แยกกันโหลดทีละชิ้นจะได้เร็วกว่าโหลดรูปใหญ่รูปเดียวซึ่งมีโอกาสล่มง่ายกว่า
     Slice Select Tool  เป็นเครื่องมือไว้สำหรับเลือกชิ้น Slice ที่ตัดออกแล้ว
     Sport Healing Brush Tool   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขภาพเฉพาะจุด
โดยเฉพาะพื้นที่ภาพที่เป็นจุดไม่ใหญ่มากนัก
     Healing Brush Tool    ช่วยทำความสะอาดรูปภาพ ช่วยลบรอยสกปรก รอยผง หรือ เม็ดสกรีนต่างๆ ที่พบในรูปทั่วไป โดยหลักการของเครื่องมือตัวนี้ก็คือการลอกลายรูปภาพใกล้เคียงโดยที่โปรแกรม จะทำการปรับค่าแสง และลวดลายให้อัตโนมัติ
     Patch Tool    เป็นเครื่องมือเลือกบริเวณภาพ ” Selection ” โดยหลักการเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้เราเลือกบริเวณรูปภาพที่มีปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรแกรมจะปรับค่าแสง และ สี บริเวณที่เลือกให้อัตโนมัติด้วย
     Red Eye Tool     เป็นเครื่องมือตัวใหม่ไว้สำหรับลบการสะท้อนของแก้วตากับแสงแฟลช การที่จะปรับแก้ไขเพื่อเอาแสงสีแดงออกจากดวงตา
     Brush Tool     เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการทาสี จะได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือก Brush
     Pencil Tool  เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน สามารถเลือกขนาดของดินสอได้
    Color Replacement Tool  เครื่องมือหัวแปรงสำหรับระบายแก้ไขค่าสีของภาพ


    Colne Stamp Tool  เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่โดยเราต้องกำหนดพื้นที่ตัวอย่างก่อน โดยกดคีย์ Alt
    Pattan Stamp Tool  เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่ตาม Pattern ที่เรากำหนดโดยที่เราต้องสร้างต้นแบบ ด้วยคำสั่ง Define Pattern ไว้ล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
     History BrushTool   เป็นเครื่องมือหัวแปรงสำหรับลบความเปลี่ยนแปลงของภาพที่เกิดจากการทำงานให้กลับ 
     Art History Brush Tool     เป็นเครื่องมือหัวแปรงสำหรับแต่งภาพให้ดูเหมือนภาพวาดโดยจะอาศัยจากการทำ Sanpshot เป็นตัวคำนวณการบิดเบือนตำแหน่งของ Pixel ของภาพ ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในชุดเครื่องมือเดียวกันกับ History Brush
     Eraser Tool    เป็นเครื่องมือยางลบทั่วไป ใช้สำหรับลบภาพ
     Background Eraser Tool    เป็นยางลบไว้สำหรับลบเฉพาะพื้นหลัง
     Magic Eraser Tool   เป็นยางลบที่ทำงานแบบเดียวกันกับ Magic Wand Tool
     Gradient Tool     เป็นเครื่องมือเติมสีลงในภาพแบบไล่ระดับสีที่เราเลือกไว้
     Paint Bucket Tool     เป็นเครื่องมือเติมสีลงในภาพ หรือเรียกง่ายๆ ว่า เทสี
    Blur Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับระบายเพิ่มความมัวเข้าไปในภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพเบรอ
    Sharpen Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับระบายเพื่อรอยขูดลงไปในภาพ
    Smudge Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับถูภาพเพื่อให้เกิดรอยถูกถู (รอยเลอะ) บนภาพ
     Dodge Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มแสงสว่างลงในภาพ
     Burn Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับระบายเงามือลงไปในภาพ
     Sponge Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มความอิ่มตัวของสี
      Pen Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับวาดเส้น Path แบบเบื้องต้น เหมาะกับการวาดและปรับเปลี่ยนที่ละเส้นค่ะ
       Freeform Pen Tool     ใช้ช่วยในการวาดเส้น Path เป็นจำนวนมากๆ แต่ไม่สามารถปรับได้ เหมาะกับการวาดเส้นไกด์ก่อนปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง
        Add Anchor Point Tool     เพิ่มจุดยึดของเส้น Path
       Delete Anchor Point Tool     ลบจุดยึดของเส้น Path
       Convert Point Tool     ใช้ปรับองศาของเส้น Path โดยที่จุดยึดไม่เปลี่ยน

     Horizontal Type Tool  เป็นการเขียนตัวอักษรในลักษณะแนวนอน
      Vertical Type Tool   เป็นการเขียนตัวอักษรในลักษณะแนวตั้ง
      Horizontal Type Mask Tool   การสร้างตัวอักษรในลักษณะแนวนอนแบบที่เป็น Select ซึ่งเหมาะสำหรับการตัดรูปให้เป็นตัวอักษร
      Vertical Type Mask Tool   การสร้างตัวอักษรในลักษณะแนวตั้งแบบที่เป็น Select


      Path Selection Tool  เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกเส้น Path รวมถึง จุด Path ทั้งหมด สามารถเคลื่อนย้ายเส้น Path ทั้งหมดได้ในทีเดียวด้วยเครื่องมือนี้
      Direct Selection Tool  เป็นเครื่องมือเลือกจุด Path โดยสามารถเลื่อนจุด Path เป็นจุด ๆ ได้ และสามารถใช้เครื่องมือนี้ปรับให้เส้น Path เป็นเส้นโค้งได้ โดยจะมีแขนของเส้น Path ออกมาแค่เส้นเดียว หรือการแก้ไขความโค้งของเส้น
      Rectangle Tool     เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม ด้วยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ในแนวทแยงมุมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมตามต้องการ หรือกดปุ่ม Shift ร่วมเพื่อสร้างรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัส
      Rounded Rectangle Tool     เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้ง ด้วยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ในแนวทแยงมุมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมโค้งตามต้องการ หรือกดปุ่ม Shift ร่วมเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมโค้ง เหมือนกับการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสามารถกำหนดค่าความโค้งของมุมจาก Option Bar ได้ด้วย
       Eillipse Tool     เครื่องมือสร้าง Path รูปวงกลมและวงรี ด้วยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากเมาส์ในแนวทแยงมุมเพื่อเพิ่มพื้นที่วงกลมหรือวงรี หรือกดปุ่ม Shift ร่วมเพื่อสร้างวงกลมและสามารถกำหนด
       Polygon Tool     เป็นเครื่องมือสร้าง Path รูปหลายเหลี่ยมต่างๆ โดยสามารถสร้างได้ตั้งแต่ 3 ถึง 100 เหลี่ยม และยังสามารถสร้างรูปดาวได้ด้วย
       Line Tool     เครื่องมือสร้าง Path รูปเส้นและลูกศร
      Custom Tool     เครื่องมือสร้าง Path แบบกำหนดรูปร่างเอง
       Notes Tool     เครื่องมือสำหรับบันทึกข้อความช่วยจำพิเศษต่างๆ ระหว่างการทำงานลงไปในภาพ
      Audio Annotaion Tool     สำหรับบันทึกเสียงช่วยจำไปในภาพ

     Eyedropper Tool     เครื่องมือสำหรับคลิกสำเนาค่าสี
     Color Sampler Tool     เครื่องมือสำหรับวัดค่าสีจาก Pixel ที่คลิกเลือก
     Ruler Tool     เครื่องมือไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะบนภาพ
     Count Tool    เป็นตัวช่วยนับ ไม่มีผลต่อการแสดงภาพอาจจะใช้ในการช่วยนับจำนวนรูปภาพ

     Hand Tool     เป็นเครื่องมือสำหรับลากย้ายมุมมองในพื้นที่ทำงาน ในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่กว่ากรอบพื้นที่ทำงาน
     Zoom Tool     เครื่องมือสำหรับขยายมุมมองของภาพในพื้นที่ทำงาน
     สลับสี Foreground และ Background
     แสดงผลและใช้เลือกสี Foreground และ Background

     สร้าง Selection ในโหมด Quick Mask
     ปรับมุมมองวินโดว์เป็นแบบต่าง ๆ


ที่มา : 
Comments