00. Welkom‎ > ‎

01 Laatste nieuws...

 • In de A-klasse staat Micro-1 op kop met een voorsprong van 11 punten op Kranen-2. Beide teams hebben nog vier wedstrijden voor de boeg. Op plaats 3 en 4 staan resp. Beertje-3 (63 ptn) en Hook 1 (61 ptn). Deze teams hebben wel één wedstrijd minder gespeeld. In de persoonlijke ranglijst staat Wil Lamerikx op kop en lijkt het erop dat Henk Stribos, Rob Souts en Nho Vo de overige ereplaatsen op gaan eisen.
 • In de competitie in de B-klasse gaat met nog vijf wedstrijden te spelen het team van HoB-1 fier aan kop. Op dit moment is er een voorsprong van 13 punten op de nummer twee in de ranglijst, Micro-2, en 22 punten op Micro-3, dat de derde plaats inneemt. Voor de overige teams nog een geluk dat Jan dit seizoen niet zo op dreef is. Een unieke situatie is dan ook de stand in de persoonlijke ranglijst. Daar staan Henk, Robert en Sjors op dit moment op het erepodium. Maar dat kan zo maar veranderen. 
 • In de C-klasse is het ook een spannende bedoening. Vier teams op kop: Beertje-8 (69 uit 15), Oranjetref-1 (69 uit 16), Blaakven-4 (67 uit 15) en Beertje-7 (66 uit 16). Lijkt op stuivertje wisselen tot aan de 20e en laatste wedstrijd! In de persoonlijke stand is het zelfs nog spannender. De nummers 1, 2 en 3 zijn resp. Wiel Snijders (30 ptn), Ad Janssen (29 ptn) en Bèr Tullemans (28 ptn). De nummers 4 t/m 10 volgen daar echter vlak achter in een aflopend rijtje van 27 naar 24 punten. Koffiedik kijken dus, want één misstap kan fataal zijn.
 • In week 01 heeft het team van HoB niet gespeeld voor de beker. De spelers waren vergeten dat er al zo snel na Nieuwjaar gespeeld moest worden. Reglementair heeft bij het niet spelen van een wedstrijd de tegenstander met 8-0 gewonnen. Na overleg is gebleken dat sommige spelers van Hook-5 geen behoefte meer hebben aan het alsnog spelen van de wedstrijd. Daarop heeft HoB besloten zich volledig terug te trekken uit de bekercompetitie om zo de overige teams (Beertje-4, Beertje-6 en Micro-3) niet te benadelen voor een fout, waaraan zij geen schuld hebben.
 • Helaas hebben we moeten vernemen, dat Piet Seerden is overleden. Behalve een rechtvaardig familiemens was Piet een dolenthousiast biljarter. In gedachten zijn wij bij zijn familie. Rust zacht, Piet.
 • Conform eerder gemaakte afspraken is Harry Brinkmans van Hook-3 in week 50 herzien.
  Zie pagina 19 Herzieningen

 • In week 48 zijn in de avondcompetitie de eerste voorronden voor de WBB-beker gespeeld. Zie overzicht

 • De eerste herzieningen zijn een feit. Zie hiervoor 19 Herzieningen
 • Omdat op 1 maart 2018 bij Centraal al wedstrijden van de MLBB plaatsvinden moet het programma van de middagcompetitie iets worden aangepast. Spelers van betrokken teams Centraal-7, Hook-7, Hook-8 en Micro-4 zijn hierover al ingelicht. Het gaat om twee wedstrijden in week 46  van 16 november 2017 en twee wedstrijden in week 09 van 01 maart 2018. Zie: 34 Programma Middagcompetitie
 • In het programma voor de middagcompetitie waren per abuis wedstrijden gepland op 15 februari 2018 in week 07 (carnavalsweek). Week 09 was hier echter al voor gereserveerd. Het programma is dus aangepast en deze wedstrijden staan nu gepland op 01 maart 2018. Zie: 34 Programma Middagcompetitie
 • Voor de middagcompetitie is een nieuwe teamindeling voor De Hook aangemaakt vanwege de aanpassingen voor Harry Brinkmans. Tevens is een aangepast wedstrijdformulier beschikbaar.
 • Vanwege het ziektebeeld van Harry Brinkmans is een bijzondere situatie ontstaan, waarin niet kan worden vastgehouden aan de regelingen die zijn afgesproken tijdens de Algemene Vergadering van 07-09-2017. In samenspraak met enkele spelers van Hook-3, de Technische Commissie en de Wedstrijdleiding is het volgende afgesproken: Harry wordt met ingang van deze competitie teruggezet naar een moyenne van 1,500. Dit betekent in de avondcompetitie dat er 41 caramboles moeten worden gemaakt  en dat het bonusmoyenne voor hem uitkomt op 1,800. Voor Harry zal niet de regeling gelden van 90% voor wat betreft het minimaal te spelen gemiddelde na afloop van de competitie. Tevens zullen voor hem alle wedstrijden worden meegenomen voor de berekening van zijn gemiddelde (er wordt dus niet uitgegaan van de afspraak dat wedstrijden, waarbij het gemiddelde lager ligt dan 60% van het standaard gemiddelde niet meetellen voor de bepaling van het nieuwe gemiddelde). Het gemiddelde van Harry zal worden bekeken op de helft van de competitie, zodat hij tegen elke tegenstander met dezelfde handicap speelt en elke tegenstander dezelfde tegenstand mag verwachten. Na de eerste helft zal Harry worden herzien op basis van het tot dan toe behaalde gemiddelde en daarmee gedurende de gehele tweede helft van de competitie spelen. Aan het einde van de competitie zal Harry opnieuw worden herzien en zal worden bekeken of de voor hem geldende uitzonderingspositie moet worden gehandhaafd of dat met ingang van seizoen 2018-2019 voor hem de voor iedereen gebruikelijke regeling geldt. Ook voor de middagcompetitie geldt deze regeling. Een moyenne van 1,500 betekent dat Harry hier 51 caramboles moet spelen en een bonuspunt haalt bij een gemiddelde van 1,787 of meer. Hopelijk begrijpt iedereen dat gezond verstand hier prevaleert boven stringent vasthouden aan de gebruikelijke regels. Door deze regeling zijn enkele rapporten aangepast, t.w. Spelersresultaten, Teamstanden (relatief gemiddelde) en Wedstrijddetails voor de avondcompetitie. Ook is er een nieuwe teamindeling voor De Hook en derhalve ook een nieuw wedstrijdformulier geplaatst. Dit laatste wordt in de loop van week 41 ook nog uitgevoerd voor de middagcompetitie.
 • Als gevolg van de beslissingen, die in de Algemene Vergadering van 07-09-2017 zijn genomen, is een aantal artikelen in de reglementen gewijzigd. Ook zijn enkele mogelijke wijzigingen ter overweging teruggekoppeld naar de verenigingen, die hier in de werkvergadering van 2018 een mening over kunnen geven. Wedstrijdleider Henk Stribos heeft de nieuwe wijzigingen in de reglementen verwerkt en deze als een extra markering weergegeven in rood. De overwegingen, die (nog) NIET zijn aangenomen, hebben ook een plaatsje gekregen, maar zijn ter onderscheid weergegeven in blauw. De reglementen staan onder
  38 Reglementen.
 • Op donderdag 07-09-2017 is de Algemene Vergadering van de W.B.B. gehouden. Op deze avond is afscheid genomen van voorzitter Harry Brinkmans die noodgedwongen een stapje terug moet doen. Harry, namens alle spelers en bestuur van de W.B.B.: Bedankt voor je inzet!
  Als opvolger werd Rob Koudijs gekozen, lid van BV 't Beertje. Rob, veel succes gewenst.
 • Droevig nieuws: op 06-09-2017 is Sjaak Hendriks overleden. Sjaak is lange tijd lid geweest van biljartvereniging Apollo en de laatste jaren was hij nog voor de BC Micro actief tijdens de middagcompetitie. Wij wensen Mia en kinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Naar begin pagina