39 Eindresultaten na afloop seizoen

De eindresultaten, seizoen 2017-2018, met daarin de te spelen moyennes voor het volgend seizoen, zijn bekend.
Dat heeft deze keer wat langer geduurd vanwege wijzigingen in de reglementen en aanpassingen in de programmatuur die hier (ook voor de toekomst) rekening mee houden.
Tijdens de werkvergadering is namelijk unaniem besloten de 60%- en 90%-regeling af te schaffen en dit al van toepassing te laten zijn op de prestaties van afgelopen seizoen. Voor personen, die minder dan vijf wedstrijden hebben gespeeld, worden voor de bepaling van het nieuw te spelen gemiddelde ook het aantal wedstrijden, caramboles en beurten uit het voorgaande seizoen meegeteld. Als dat nog geen vijf wedstrijden oplevert, dan worden zelfs de gegevens van twee jaar geleden eraan toegevoegd. Pas als dit totaal nog steeds minder dan vijf wedstrijden bedraagt wordt de betrokken speler in het volgende seizoen als nieuw beschouwd.
Dit heeft best veel voordelen:
  • Iemand die incidenteel als reserve is ingevallen, wordt niet afgerekend op de resultaten uit alleen deze wedstrijd(en), maar op meerdere wedstrijden uit een langere periode.
  • Er zijn minder nieuwe spelers, waardoor het aantal herzieningen afneemt. Dit leidt tot een rustiger en evenwichtiger (lees voor bijna iedereen gelijk) competitieverloop.
  • Minder administratieve rompslomp in de vorm van nieuwe teamlijsten en een aangepast wedstrijdformulier.
Met ingang van het seizoen 2018-2019 zullen voor de bepaling van het gemiddelde ook het aantal wedstrijden, caramboles en beurten uit bekerwedstrijden van invloed zijn.

De verwerking  van deze eindresultaten vindt zijn weerslag in de teamsamenstellingen op pagina 18 en pagina 28.


Naar begin pagina