อาณาจักรทวาราวดี

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:54โดยสุชาดา เจริญสุข   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2553 02:26 ]
อาณาจักรทวารวดี เป็นรัฐโบราณในดินแดนไทย เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมีอิทธิพลและมีอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ พ.ศ.1181

                                                 http://www.mongkhonthip.com/pnews/picture/134_1.jpg

                                           ที่มา : http://www.mongkhonthip.com/pnews/picture/134_1.jpg

เนื้อหา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ม.๑
บทนำ อาณาจักรทวารวดี เป็นรัฐโบราณในดินแดนไทย เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม มีอิทธิพลและมีอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1181 เป็นชนชาติที่พูดภาษามอญ
และขอม ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในประเทศไทย เช่น พระพุทธรูปดินเผาสมัยทวาราวดี
ซึ่งเป็นแบบที่แปลกคือทำเป็นพระพุทธรูปปางเทศนา และมีช้างและลิงหมอบเฝ้าอยู่ ต่อมาอาณาจักรทวาราวดีได้เสื่อม
อำนาจลงเนื่องจากการสู้รบกันเอง ในที่สุดขอมเข้ามามีอำนาจแทน
เนื้อเรื่อง  อาณาจักรทวาราวดี(พุทธศตวรรษที่ 11-18)จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานกันว่า ชนชาติที่มี
อิทธิพลและมีอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ พ.ศ. 1181 ได้แก่ ชาติมอญ ได้สร้างอาณาจักรทวาราวดี
มีอาณาเขตรวมทั้ง ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐมไปจนถึงลพบุรี สันนิษฐานว่าราชธานีคือเมืองนครปฐม
(ชัย     เรืองศิลป์ 2523 : 15-16)ซึ่งเป็นชนชาติที่ใช้ภาษามอญตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาด้านตะวันออก
ของเทือกเขาพระ และเขาทำเทียมมีภูมิประเทศโดยรอบเป็นที่ลุ่มต่ำตัวเมืองได้รับนำหล่อเลี้ยงที่ไหลมาแต่เทือกเขาคือลำห้วยรวก และลำห้วยหางนาค และลำห้วยจระเข้สามพันดังปรากฏโบราณวัตถุโบราณสถานสมัยทวาราวดีทั่วทุกภาคของประเทศดังนี้
        ภาคกลาง  นครปฐม อู่ทอง ลพบุรี ราชบุรี(คูบัว) นครนายก(ดงละคร) นครสวรรค์(จันเสน)
        ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี(ดงศรีมหาโพธิ์) ชลบุรี (เมืองพระรถ) ฉะเชิงเทรา
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์(ฟ้าแดดสูงยาง) นครราชสีมา(เสมา) อุบลราชธานี
        ภาคเหนือ ลำพูน(หริกุญชัย) ลำปาง(เขลางค์นคร) เพชรบูรณ์(ศรีเทพ)
        ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี
การอภิปราย
          ๑.อภิปราย อารยธรรมอาณาจักรทวาราวดีมีผลต่อการพัฒนาของไทยด้านใดบ้าง
          ๒.จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาณาจักรทวาราวดีใช้อะไรในการก่อสร้าง โบราณวัตถุ โบราณสถานจงอภิปราย
          ๓.พระพุทธรูปดินเผาสมัยทวาราวดี ซึ่งเป็นแบบที่แปลกคือทำเป็นพระพุทธรูปปางเทศนา และมีช้างและลิงหมอบเฝ้าอยู่มีความเป็นมาอย่างไร
กิจกรรมเสนอแนะ ควรนำนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งประวัติศาสตร์ นำมาเปรียบเทียบการก่อสร้างโบราณวัตถุ โบราณสถานแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกันอย่างไร
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
          ใช้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งกลอน กลุ่มสาระศิลปะ การวาดภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นไกด์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล/ภาพประกอบ
          หนังสือ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับชั้นม.๑ของสำนักพิมพ์พว.
          http://www.mongkhonthip.com/pnews/picture/134_1.jpg


Comments