Utstyr/montering‎ > ‎

Rigg / riggingLa meg ta hånd om riggen enten den har vært tatt ned for vinteren eller har stått oppe. Riggen bør slakkes for vinteren og tunes opp igjen til våren. Har riggen vært lagret separat skal den gjennomgåes, rengjøres og settes på plass igjen.
Ett riktig oppsett er ikke bare viktig for båtens potensiale men også riggens ve og vel. Riktig tuning forlenger riggens levetid og sparer en for kostnader over tid.
Opererer i Asker og Bærum med Leangbukta som base.

Og siden vi er inne på båtens potensiale...  Kiwiprop
Comments