Khatam Surah 49

                                                                        [Surah 48] [Surah 50]

Ulasan Surah AL HUJURAAT (kamar-kamar).

Surah Al-Hujuraat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al-Mujaadalah.

Dinamai “Al-Hujuraat” (kamar-kamar), diambil dari perkataan “Al Hujuraat” yang terdapat pada ayat 4 surah ini.   Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad s.a.w. yang sedang berada didalam kamar rumahnya bersama isterinya.  Memanggil Nabi Muhammad s.a.w. dengan cara dan dalam keadaan yang demikan menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan menggangu ketenteraman beliau.

SUMBER:
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Hujuraat (1-18)
,       
[BS] http://n12pengkalanpasir.blogspot.com/2013/05/al-hujjurat.html

Halau hantu,
[GS] https://sites.google.com/site/wayangpadang/3
Comments