Khatam Surah 43‎ > ‎

Az Zukhruf

                                                            [Previous] [Next] [Home]  
{43}
AZ-ZUKHRUF (Perhiasan)
1~89.

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Haa Miim.

2. Demi kitab yang menerangkan !.

3. Sesungguhnya  kami jadikan dia Quran bahasa Arab  supaya kamu mengerti.

4. Dan sesungguhnya (Quran)  itu di ibu kitab disisi kami, tinggi, mengandung kebijaksanaan.

5. Maka apakah (pantas) kami hentikan dari kamu pemberian peringatan sama sekali, lantaran kamu kamu yang melewati batas ? .

6. Dan beberapa banyak nabi-nabi kami telah uruskan kepada orang-orang dahulu.

7. Dan tidak datang seorang pun nabi kepada mereka melainkan adalah mereka memperolok-olok kan dia.

8. Maka kami telah binasakan (kaum) yang lebih teguh kekuatan (nya) dari mereka ini, dan telah lewat contoh orang-orang dahulu.

9. Pada hal jika engkau tanya mereka;  “siapakah yang jadikan langit-langit dan bumi”, nescaya mereka berkata; “telah jadikan itu (Tuhan)  yang gagah, yang mengetahui”.

 

10. (Ia’ lah)  yang jadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, dan ia jadikan untuk kamu padanya beberapa jalan supaya kamu terpimpin.

11. Dan (Ia’ lah) yang turunkan air dari langit dengan ukuran, lalu kami hidupkan dengan (air)  itu negeri yang mati, demikianlah kamu akan dikeluarkan.

12. Dan (Ia’ lah) yang jadikan jodoh-jodoh sekelian nya, dan ia jadikan untuk kamu apa-apa yang bisa kamu kenderai, dari kapal dan binatang-binatang ternak.

13. Supaya kamu duduk dengan beres atas belakang (kenderaan) itu, kemudian kamu ingat nikmat Tuhan kamu, apabila kamu sudah duduk atasnya, dan kamu menyebut; “maha suci (Tuhan) yang mudahkan (kenderaan) ini buat kami, pada hal tidak berdaya kami pada mengadakan nya !”.

14. “Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lah kami akan kembali”.

15. Dan mereka sandarkan kepada nya sebahagian dari hamba-hamba nya. Sesungguhnya manusia itu nyata-nyata tak mengenang budi.

16. Ataukah (pantas) ia mempunyai anak-anak perempuan dari makhluk yang ia jadikan, sedang untuk kamu ia pilihkan anak-anak laki-laki ?.

17. Pada hal apabila seorang dari mereka diberi khabar (mendapat) apa yang ia jadikan sekutu bagi (Tuhan) pemurah, jadilah  mukanya hitam, dan ia berdukacita sangat.

18. Atau (pantaskah dikatakan anak Allah) orang yang dipelihara dalam perhiasan, sedangkan ia dalam pertengkaran tak bisa memberi keterangan ?

19. Dan  mereka anggap  melaikat yang jadi hamba-hamba (Tuhan) pemurah itu perempuan-perempuan. Adakah mereka saksikan pembikinan (melikat) itu ? akan ditulis persaksian mereka, dan mereka akan diperiksa.

20. Dan mereka berkata; “jika (Tuhan) pemurah kehendaki, nescaya kami tidak sembah mereka itu”.  Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang (kehendak) Allah itu, mereka tidak lain melainkan berdusta.

 

21. Atau pernahkah kami beri kepada mereka sebuah kitab, sebelum (Quran)  ini, lalu mereka berpegang dengan nya ?

22. Bahkan mereka berkata; “sesungguhnya  kami dapati bapa-bapa kami atas satu cara (agama) dan kami terpimpin atas jejak-jejak mereka”.

23. Dan bagitulahh tidak kami utus sebelum mu seorang pengancam kesatu negeri, melainkan orang-orang terkemukanya berkata; “kami dapati bapa-bapa kami atas satu  cara (agama), dan kami mengikut jejak-jejak mereka”.

24. Ia berkata; “apakah (bagitu juga) walau pun aku datangkan kepada kamu (agama)  yang lebih lurus dari apa yang kamu dapati bapa-bapa kamu padanya ?” mereka jawab; “sesungguhnya kami tidak suka beriman kepada (agama) yang kamu diutus buat menyempitkan nya”.

25. Lalu kami seksa mereka. Maka lihatlah bagaimana kesudahan (nasib) orang-orang yang mendustakan.

26. Dan (ingatlah) tetakala Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya; “sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah”.

27. “Kecuali (Tuhan) yang jadikan daku, kerana sesungguhnya ia akan memimpin akan daku”.

28. Dan ia jadikan dia kalimah yang tetap pada turunan nya, supaya mereka kembali.

29. Bahkan aku biarkan mereka dan bapa-bapa mereka bersenang-senang hingga datang kepada mereka kebenaran dan seorang Rasul yangmenerangkan.

30. Tetapi tetakala datang kepada mereka kebenaran itu. Mereka berkata; “ini satu seher, dan sesungguhnya kami tidak mahu percaya kepadanya”. 

31. Dan mereka berkata; “mengapakah tidak diturunkan Quran ini kepada seorang besar dari dua negeri ini ?”.

32. Apakah merwka (yang berhak) membahagi kurnia Tuhan mu ? kemi telah bahagi diantara mereka penghidupan mereka dalam penghidupan yang rendah (ini), dan kami telah tinggikan sebahagian dari mereka beberapa darjat daripada sebahagian, supaya sebahagian dari mereka dapat menggunakan sebahagian, dan kurnia Tuhan mu itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan.

33. Dan sekiranya tidak lantaran manusia akan jadi satu umat sahaja, nescaya jadikan bagi orang yang kufur kepada (Tuhan) pemurah itu, bumbung rumah nya dari perak, demikian juga tangga-tangga yang mereka naik atasnya.

34. Dan bagi rumah-rumah mereka pintu-pintu (dari perak), demikian juga yang mereka bertelekan atasnya.

35. Dan perhiasan, kerana semua itu tidak lain melainkan banda-benda kesenangan hidup yang rendah, sedang (kesenangan) akhirat di sisi Tuhan mu, (adalah)  bagi orang-orang yang berbakti.

36. Dan barang siapa berpaling dari mengingat (Tuhan) pemurah, nescaya kami tentukan baginya seorang syaitan, maka jadilah ia teman yang tak berpisah baginya.

37. Dan mereka itu menghalangi mereka dari jalan (yang lurus) , sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang terpimpin.

38. Hingga apabila ia datang kepada kami, ia berkata; “alangkah baiknya kalau telah ada antara ku dan anrata mu sejauh timur dan barat, kerana (engkau) sejahat-jahat teman !”.

39. “Dan tidak memberi menafaat kepada kamu (penjelasan)  pada hari ini, kerana kamu telah menzalimi (diri-diri sendiri), sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab”.

40. Maka apabila engkau hendak membikin  orang-orang tuli itu mendengar, ataukah engkau hendak memimpin orang-orang buta dan orang-orang yang didalam kesesatan yang nyata ?

 

41. Tetapi mahu pun kamu halangkan mu, maka sesungguhya kami akan seksa mereka.

42. Atau pun kami  unjukkan kepada mu  (suatu) yang kami ancamkan kepada mereka, kerana kami berkuasa atas mereka.

43. Oleh itu, berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepada mu. Sesungguhnya  engkau (berada) atas jalan yang lurus.

44. Dan sesungguhnya (yang diwahyukan) itu satu, peringatan bagi mu dan bagi kaum mu, dan kamu akan diperiksa.

45. Dan tanyalah orang-orang yang kami utus sebelum mu dari Rasul-Rasul kami, adakah kami jadikan selain (Tuhan)  pemurah tuhan-tuhan yang mereka  (buluh) sembah ?.

46. Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan (mambawa)  keterangan-keterangan kami kepada firaun dan golongan nya, lalu ia berkata; “sesungguhnya aku (adalah) urusan (Tuhan)  pememilihara sekelian alam”.

47. Tetapi tetakala ia unjukkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)  kami, tiba-tiba mereka tertawakan dia.

48. Dan tidak kami unjukkan kepada mereka satu tanda (kekuasaan) melainkan (adalah) ia lebih besar daripada saudaranya (yang terdahulu), dan kami kenakan kepada mereka azab supaya mereka kembali.

49. Dan mereka  berkata; “hai ahli seher ! berdoalah kepada tuhan mu untuk kami (minta) apa yang ia janjikan kepada mu, sesungguhnya kami akan terpimpin”.

50. Tetapi tetakala kami angkat azab itu dari mereka, tiba-tiba  mereka memungkiri janji.

 

51. Dan Firaun menyeru pada kaum nya, ia berkata; “hai kaum ku ! bukankah kerajaan Mesir (ini)  kepunyaan ku dan ini sungai-sungai yang mengalir dibawah (kekuasaan) ku ? maka tidakkah kamu melihat ?”.

52. “Bahkah, bukankah aku lebih baik daripada orang ini yang hina dan hampir tidak bisa menerangkan (kebenaran nya)?.

53. “Maka mengapakah tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas, atau datang melaikat bersertanya sebagai pengawal ?”.

54. Maka ia tindas kaumnya, lalu mereka taat kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang derhaka.

55. Maka tetakala mereka membikin kami murka, kami balas mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semua.

56. Maka kami jadikan mereka orang-orang yang terdahlulu, dan contoh bagi orang-orang yang dibelakang.

57. Dan tetakala ini Mariam dijadikan contoh, tiba-tiba dengan sebab itu kaum mu bersorak.

58. Dan mereka berkata; “adakah tuhan-tuhan  kita lebih baik atau kah dia ?”,  mereka tidak limparkan (perkataaan) itu kepada mu melainkan sebagai bantahan, bahkan mereka itu kaum yang suka bertengkaran”.

59. Ia itu tidak lain melainkan seorang hamba yang kami anugerahi atas nya dan kami jadikan dia contoh bagi bani Isreal.

60. Dan jika kami kehendaki, nescaya (bisa) kami jadikan dari kamu, melaikat yang mengantikan kamu dibumi.

 

61. Dan sesungguhnya ia itu satu tanda bagi kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu padanya, dan turutlah akan daku, ini satu jalan yang lurus.

62. Dan janganlah kamu dipalingkan oleh syaitan, (kerana) sesugguhnya ia itu musuh yang nyata bagi kamu.

63. Dan tetakala datang Isa dengan keterangan-keterangan,  ia berkata; “sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan (membawa)  kebijaksanaan, dan buat menerangkan kepada kamu sebahagian daripada (perkara-perkara) yang kamu berselisihan padanya. Dari itu, takutlah kepada Allah dan taatlah kepada ku”.

64. “Sesungguhnya Allah, ialah Tuhan ku dan Tuhan kamu.  Oleh itu, sembahlah akan dia, ini satu jalan yang lurus”.

65. Lalu berselisehan golongan-golongan itu diantara mereka, maka kecelakaan dari azab hari yang pedih, (adalah) bagi mereka yang zalim.

66. Bukan kah mereka tidak menunggu melainkan kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan mendadak, pada hal mereka sadar ?

67. Sahabat-sahabat rapat pada hari sebahagian nya musuh bagi sebahagian, kecuali orang-orang yang berbakti.

68. “Hai hamba-hamba ku (yang berbakti) tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari ini dan tidak akan kamu berdukacita”.

69. (Ialah) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka penyerah diri.

70. “Masuklah kesyurga, kamu dan isteri-siteri kamu dalam keadan digirangkan”.

 

71. Akan diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala dan adalah di(syurga) itu apa-apa yang dikehendaki oleh nafsu-nafsu dan dirasai enak oleh pandangan-pandangan”, dan didalam nya kamu akan kekal.

72. Dan itulah syurga yang diberikan kepdda kamu dengan sebab (amal)  yang kamu telah kerjakan”.

73. Adalah untuk kamu didalam nya buah-buahan yang banyak yang daripadanya kamu makan”. 

74. Sesungguhnya (kafir-kafir) yang derhaka itu kekal dalam azab jahanam.

75. Tidak diringankan seksaan daripada mereka, sedangkan mereka didalam (seksaan) itu putus asa.

76. Pada hal kami  tidak mengenai mereka, tetapi mereka sendirilah penganyanyai-penganyanyai (diri).

77. Dan mereka memanggil; “hai Malik (melaikat penjaga neraka)  ! hendaklah  Tuhan mu hukumkan (kematian) atas kami”, ia jawab; “sesungguhnya kamu akan tinggal tetap”.

78. Sesungguhnya kami telah unjukkan kepada kamu kebenaran, tetapi kebanyakan dari kamu membenci kebenaran”.

79. Bahkan, mereka telah putuskan satu urusan. Maka kami akan (balas) memutuskan.

80. Apakah mereka menyangka bahawa se nya kami tidak mendengar niat-niat mereka dan omongan-omongan rahsia mereka,  tidak bagitu ! urusan-urusan kami disisi mereka menulis.

 

81. Katakan lah; “jika (Tuhan) pemurah mempunyai anak, maka aku lah orang yang pertama menyembahnya”.

82. Maha suci Allah yang mempunai langit-langit dan bumi, Tuhan bagi Arash, daripada (sifat) yang mereka sifatkan !

83. Maka biarkanlah mereka mendalam dan bermain-main hingga mereka bertemu hari mereka yang dijanjikan kepada mereka.

84. Dan ialah yang (jadi) Tuhan dilangit dan (jadi) Tuhan dibumi, dan ialah yang bijaksana, yang mengetahui.

85. Dan maha tinggi (Tuhan) yang baginya lah kerajaan langit-langit dan bumi dan barang yang antara kedua-dua nya ! dan disisi nya lah (ada) pengetahuan (tentang) kiamat, dan kepadanya  lah kamu akan dikembalikan.

86. Dan siapa-siapa yang mereka sembah, selain daripadanya, tidak memiliki sefaat, kecuali mereka yang menyaksikan kebenaran dan mereka tahu.

87. Pada hal jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang jadikan mereka, nescaya mereka berkata; “ALLAH”. Maka kemanakah mereka dipalingkan ?

88. Perhatikan lah perkataan nya; “hai Tuhan ! sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mahu beriman”.

89. Oleh itu, ampunkan lah merka dan katalah; “selamat (berpisah)’, kerana mereka akan ketahui.

 

Sumber dari;
[Tw3]
https://twitter.com/knajidgawab2/status/653191079471091712Comments