๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
ร่วมขบวนพิธีถวายทิตาสักการะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคลาจารย์)                                             เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร


โครงการพิเศษสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องป้องกัน โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง วันที่ 4 เมษายน 2560


งานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปี2559