มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด

มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่ากว่ามหาสมุทรที่เหลืออีกสามแห่งรวมกัน และยังลึกกว่าอีกด้วย มหาสมุทรที่มีขนาดรองลงมาได้แก่ แอตแลนติก อินเดีย และอาร์คติก ตามลำดับ
Comments