ภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดสังฆทาน วันอาทิตย์ที่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เริ่ม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 
 
 

 
 
 ต่อ.................
 
ภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดสังฆทาน วันอาทิตย์ที่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เริ่ม เวลา ๑๓.๐๐ น.