ชมบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่าน้ำนนทบุรี   ปีที่11  วันที่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันนี้ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุจากอุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน อัญเชิญประดิษฐาน ณ ปรัมพิธีท่านํ้านนท์บุรี (หน้าศาลากลางเก่า นนทบุรี)
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา และจะอัญเชิญกลับวัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
( พิธีจะเริ่ม เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป เคลื่อนขบวนประมาณ ๑๗.๐๐ น)
หมายเหตุ : ในช้วงตอนเย็นมีการสวดมนต์ทุกวัน
ประกาศ : รับสมัครคนถือป้าย คนถือธง 600 กว่าธง
และจองเป็นภาพ ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนทหารโบราณ ขบวนรถบุปผชาติ
ติดต่อร่วมบุญและจองชื่อเดินขบวนได้ที่สำนักงาน วัดสังฆทาน 02-4961240-42ชมบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่าน้ำนนทบุรี   ปีที่11  วันที่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันนี้ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุจากอุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน อัญเชิญประดิษฐาน ณ ปรัมพิธีท่านํ้านนท์บุรี (หน้าศาลากลางเก่า นนทบุรี)
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา และจะอัญเชิญกลับวัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
( พิธีจะเริ่ม เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป เคลื่อนขบวนประมาณ ๑๗.๐๐ น)
หมายเหตุ : ในช้วงตอนเย็นมีการสวดมนต์ทุกวัน
ประกาศ : รับสมัครคนถือป้าย คนถือธง 600 กว่าธง
และจองเป็นภาพ ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนทหารโบราณ ขบวนรถบุปผชาติ
ติดต่อร่วมบุญและจองชื่อเดินขบวนได้ที่สำนักงาน วัดสังฆทาน 02-4961240-42.
ชมบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่าน้ำนนทบุรี   ปีที่11  วันที่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันนี้ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุจากอุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน อัญเชิญประดิษฐาน ณ ปรัมพิธีท่านํ้านนท์บุรี (หน้าศาลากลางเก่า นนทบุรี)
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา และจะอัญเชิญกลับวัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
( พิธีจะเริ่ม เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป เคลื่อนขบวนประมาณ ๑๗.๐๐ น)
หมายเหตุ : ในช้วงตอนเย็นมีการสวดมนต์ทุกวัน
ประกาศ : รับสมัครคนถือป้าย คนถือธง 600 กว่าธง
และจองเป็นภาพ ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนทหารโบราณ ขบวนรถบุปผชาติ
ติดต่อร่วมบุญและจองชื่อเดินขบวนได้ที่สำนักงาน วัดสังฆทาน 02-4961240-42


ชมบรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่าน้ำนนทบุรี   ปีที่11  วันที่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันนี้ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุจากอุโบสถแก้ว วัดสังฆทาน อัญเชิญประดิษฐาน ณ ปรัมพิธีท่านํ้านนท์บุรี (หน้าศาลากลางเก่า นนทบุรี)
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา และจะอัญเชิญกลับวัดสังฆทาน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
( พิธีจะเริ่ม เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป เคลื่อนขบวนประมาณ ๑๗.๐๐ น)
หมายเหตุ : ในช้วงตอนเย็นมีการสวดมนต์ทุกวัน
ประกาศ : รับสมัครคนถือป้าย คนถือธง 600 กว่าธง
และจองเป็นภาพ ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนทหารโบราณ ขบวนรถบุปผชาติ
ติดต่อร่วมบุญและจองชื่อเดินขบวนได้ที่สำนักงาน วัดสังฆทาน 02-4961240-42

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
SBBTV SATELLITE TV C-BAND  THAICOM  ( จานใหญ่ ) ( sbbtv999 )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


<<<===        ===>>>

SBBTV SATELLITE TV C-BAND  THAICOM  ( จานใหญ่ ) ( sbbtv999

ข่าวอัปเดทใน Facebook

http://www.facebook.com/events/434889919936969/.

http://www.facebook.com/วิทยุสังฆทานธรรม/586905781322691?fref=ts 

http://www.facebook.com/kay.montakan ** http://www.facebook.com/sanghathannews 

http://www.facebook.com/sanghathan/ * http://www.facebook.com/ธรรมะสว่างใจ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

http://www.facebook.com/sanghathannews ** http://www.facebook.com/dito.surin

** http://www.facebook.com/dhitinard.cintamani     https://www.facebook.com/Aromdee.Rinnada

https://www.facebook.com/radio89.25 = สวดพระอภิธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

http://www.facebook.com/PrachasamphanthKhawsar

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002759363962&fref=ts  = บุญส่ง รัตนพงค์

https://www.facebook.com/watsanghathan.thaigerman     https://www.facebook.com/Watpamujalin


https://www.facebook.com/pages/สังฆทานธรรม-คลื่นขาวจากชาวพุทธ/628268230534409


.

https://sites.google.com/site/watsanghathan2/home  =  บรรยากาศกรเดินธรรมยาตรา จากวัดสังฆทานไปสนามหลวง 12 ก.พ. 57

https://sites.google.com/site/watsanghathan3/home  =  พิธีมอบตราตั้งฐานานุกรม พระครูสมุห์ไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน  23 ก.พ.  57
พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถดิน วังน้ำเขียว 1 มีนาคม 2557 + พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ไปสามชุก
     https://sites.google.com/site/watsanghathan4/home  =  หนังสือ **ธรรมยาตรา ครั้งที่ 1 " ธุ ด ง ค์ อิ น เ ดี ย "

I love the king family