FM 100.25 Mhz

"น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ"
บุคคลไม่ควรทำคำแสยงขนของคนเหล่าอื่นไว้ในใจ, ไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของคนเหล่าอื่น,
พึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังมิได้ทำของตนเท่านั้น.

(พุทธศาสนสุภาษิต)

หน้าแรก

สถานีของเรา DJ 100.25  ผังรายการ ปณิธานของเรา  จุดประสงค์ วิธีสร้างเว็บไซด์ด้วยกูเกิ้ลไซด์  
          

Include gadget (iframe)

                  
 

 

 
                   
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 FM 100.25 Mhz
ความเป็นมาของเรา
มารู้จักกับเราสิค่ะ
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 •  

 • เว็บไซด์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับท่านผู้ฟังรายการคลื่นพุทธบูชาร้อยจุดสองห้า เพื่อท่านที่ไม่ได้รับฟังในช่วงเวลาที่ทางรายการออกอากาศได้จะได้เป็นการรับฟังย้อนหลัง รายการที่ท่านชอบได้และยังเป็นสื่อกลางระหว่างท่านที่อยู่ไกลจากคลื่นของเราจะส่งสัญญาณไปถึงท่านได้  เช่นท่านที่รับฟังทางต่างจังหวัดและต่างประเทศ  จะได้รับฟังได้เหมือนกับท่านที่อยู่ใกล้สถานี   ดังนั้นทางผู้บริหารสถานีจึงเล็งเห็นว่าจะป็นประโยชน์แด่ท่านที่รับฟังทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับฟังได้ จากใจจริงของเราชาวคลื่นพุทธบูชาทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันจัดรายการดีๆเพื่อท่าน เราทุกคนเพียร
 •  
 •                     เพื่อพระศาสนา ประเทศ และพี่น้องประชาชนทุกๆคนจะได้มีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อส่องแสงสว่างทางเดินให้เราเดินอยู่ในทางดีงามตลอดไป  และทางสถานีเราจะเก็บสถิติที่ท่านเข้ามารับฟัง หรือดาวโหลดรายการย้อนหลังไปฟัง ว่าแต่ละท่านมีความสนใจในทางใดมากที่สุด ทางเราจะได้ปรับปรุงรายการให้ถูกใจท่านได้  หรือท่านสามารถติดต่องเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02 426 4962-3 ได้ในทุกวัน หรืออีเมล์ watphuttabucha@gmail.com  ความสุขของท่านคือความสุขของเราทุกคน
 •  
 •  
   
    
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
   
  ความเป็นมาของเรา
   
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
         การทำเว็บไซด์นี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่อยู่ไกลจากคลื่นสัญญาณของเราจะส่งถึงท่านได้ เช่น จากต่างประเทศและต่างจังหวัด หรือต่างเขตก็ดี  เพื่อเป็นประโยชน์แด่ท่านที่อาจจะฟังรายการไม่ทัน หรือยังไม่รู้จักเรา ก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นไปอีก  หรือบางท่านความศรัทธาในการฟังธรรมยังไม่แก่กล้าพอ  เมื่อวันเวลาผ่านไป  ใจคนก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ท่านอาจจะชอบฟังธรรมขึ้นมาก็ได้  แม้แต่ผู้ร่วมดำเนินรายการต่างในคลื่นพุทธบูชา  ต่างคนก็มีถิ่นฐาน  กำเนิดแตกต่างกันมาก  ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ  แต่ด้วยบุญเก่าๆที่เราได้เคยร่วมกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จึงทำให้เราทั้งหลาย ในปัจจุบัน ก็ได้มาร่วมเดินสายทางเก่าที่เราเคยทำมานั้นเอง
            แม้ว่าเพื่อนร่วมเดินทางของเราบ้างท่านก็มีธุระ ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาจัดรายการ  เก่าไปใหม่มา  นี้แหละคืออนิจจัง ที่แท้จริง  ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีคนฟังเราก็ตามหรือฟังเราก็ดี  มีข้อสังเกตุอยู่ว่า ถ้าเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาแต่กาลก่อน  เราจะไม่ได้รู้จักกันเลย  ดังนั้นจึงของฝากกับท่านผู้ดำเนินรายการต่างๆก็ดี  ความดีมีไว้ทำเอา  การให้ปัญญาแก่ผู้อื่นเราก็มีส่วนในปัญญาเช่นกัน  วันนี้เราอาจจะเหนื่อย แต่เชื่อเถอะว่า  วันเวลาผ่านไปเราจะรู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
   
             เว็บไซด์นี้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการติดต่อระหว่างสถานีและผู้ดำเนินรายการต่างๆที่อยู่ไกลหรือติดธุระมาดำเนินรายการไม่ได้  เราก็สามารถฝากไฟล์รายการของท่านไว้ที่ช่องเดือนที่ท่านจะออกอากาศ โดย  uploads  ไฟล์รายการไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อรายการของท่าน ทางสถานี้ก็สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เสียงท่านมาออกอากาศได้ หรือเปิดเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตออกอากาศไปเลยก็ย่อมได้  เหมือนกับทางสถานีเปิดรายการข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านทางอินเตอร์  เพียงแต่ท่านผู้ดำเนินรายการ กรุณาโทรแจ้งมาที่สถานีให้เราทราบล้วงหน้า เท่านี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวก แก่ท่านผู้ดำเนินรายการได้เป็นอย่างดี  เช่นเดียวกับท่านผู้ฟัง สามารถ
  เป็นฟังผ่านอินเตอร์ได้ทุกรายการของทางสถานีเรานี้เอง
   
            หรือผู้ดำเนินรายการท่านใดอยากจะมีเว็บไซด์เป็นของท่านเอง  ก็สามารถทำได้ง่ายๆนิดเดียว ดังตัวอย่างที่ท่านชมอยู่นี้เอง เราทำแบบง่ายเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้หรือกับนักจัดรายการอาวุโส ไม่ชำนาญระบบอินเตอร์ก็สามารถคลิ๊กฟังรายการของตัวท่านเองได้ด้วย  และยังกระจ่ายไปสู่ท่านที่อยู่หางไกลจากเราเช่นต่างประเทศ  เป็นการเผยแผ่พระธรรมที่ได้ผลมาก และใช้จ่ายน้อย และท่านยังสามารถดาวน์โหลดรายการที่ท่านชื่นชอบไว้ฟังยามท่านเหงาก็ได้      
  สุขใดไหนจะเท่า  เราได้เป็นผู้ให้
   

  จากใจผู้จัดทำ            

   
   
    

    

                  

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ

  วิทยุเสียงแห่งธรรม คลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz

  รวบรวมเทปบันทึกเสียงรายการย้อนหลังมาสู่ท่านผู้ฟังคลื่นพุทธบูชา ที่ท่านชื่นชอบรายการไหนกรุณา
  คลิ๊กเลือกฟังตามสบายนะค่ะ

   คลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhzขอเชิญรับฟังรายการย้อนหลังทุกรายการที่นี้นะค่ะ

   จากวิทยุเสียงแห่งธรรมเครื่องนี้กันนะค่ะ

  คลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz ขอเชิญทุกท่านฟังเสียงเทปรายการย้อนหลังของทางสถานีซึ่งรวบรวมรายการต่างที่ทางสถานีได้ออกอากาศไปแล้ว ทุกรายการ เช่น เรื่องของกฎแห่งกรรมของคุณพิเชษฐ์ พยัคฆศาสตร์ ไว้หลายเรื่อง รายการภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค โดยคุณพุทธิธรรม พุทธรัตนมงคลและคณะ รายการสมุนไพรเพื่อสังคม และที่สุดฮิดคือ รายการ หรรษาศาลาธรรม ดำเนินรายการโดยคุณ เพ็ญรัตน์ พัวพงษ์ไพโรจน์ เป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาราษี และฮวงจุ๋ย ตลอด 12 ราศี นักษัตร เป็นที่นิยมของทุกคนทุกท่าน นะค่ะ ท่านสามารถรับฟังรายการต่างๆย้อนไปเป็นปี ๆนะค่ะ และยังมีรายการเด่นของทางสถานีเราอีกมากมายนะค่ะ คลิ๊กฟังดูสิค่ะ แล้วคุณจะคิดถึงเรา เหมือนเราคิดถึงคุณนั้นละค่ะ คือหัวใจของคลื่นพุทธบูชา เราจะสรรหามาเล่าสู่ท่านฟัง ไม่ว่า
  ท่านจะสุขหรือทุกข์หรือให้มีเราเป็นเพื่อนพึงพายามอยาก นะค่ะ
   
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 • คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง เปิดสถานี เวลา
   05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ
   
  FM  100.25 MHZ 
 •  
   
   
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
   
   
   
   
   
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3 
 •  
   
   
   
   


          
   
               
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
   
  ความเป็นมาของเรา
   
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
                                             
   
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 •  
 •  
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 •   
   
   
   
   
   
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 •  
    
   
    
   
   
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 •    
   
   
                       
   
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3
 •                      
   
   
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา FM 100.25 Mhz
  ความเป็นมาของเรา
  มารู้จักกับเราสิค่ะ
 • รายการสถานีของเรา
 • Dj สถานี้ของเรา
 • จุดประสงค์ของเรา
 • กองทุนเผยแผ่
 • มูลนิธิการเผยแผ่ธรรมะ
 • กิจกรรมของเรา
 • ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 • รู้จักเว็บสถานีคลื่นพุทธบูชาเรา
 • โทรศัพท์ 02-426-4962-3


 •  
   
  พระครูสุนทรวินัยวัฒน์
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
   
  นายสถานีคลื่นพุทธบูชา 
  FM 100.25 Mhz
   

   
   
   
  พระครูใบสังฆรักษ์
  จำเนียร หาสธมฺโม
  วัดทุ่งครุ กรุงเทพฯ
  ผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำสุข
  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น
  วันศุกร์ เวลา 18.00 น
   


 • เดือน มกราคม 53
 • เดือน กุมภาพันธ์ 53
 • เดือน มีนาคม 53
 • เดือน เมษายน 53
 • เดือน พฤษภาคม 53
 • เดือน มิถุนายน 53
 • เดือน กรกฏาคม 53
 • เดือน สิงหาคม 53
 • เดือน กันยายน 53
 • เดือน ตุลาคม 53
 • เดือน พฤศจิกายน 53
 • เดือน ธันวาคม 53
  •  
    
   พระสุวรรณ  สิริวัณโณ
   วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
   ผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ
   ทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 22.00-23.00 น
    
    
    

  • เดือน มกราคม 53
  • เดือน กุมภาพันธ์ 53
  • เดือน มีนาคม 53
  • เดือน เมษายน 53
  • เดือน พฤษภาคม 53
  • เดือน มิถุนายน 53
  • เดือน กรกฏาคม 53
  • เดือน สิงหาคม 53
  • เดือน กันยายน 53
  • เดือน ตุลาคม 53
  • เดือน พฤศจิกายน 53
  • เดือน ธันวาคม 53

  • Buddha Music

     
   Buddha Music
    

    

  • Buddha-Spa-Music
  • Kitaro-Music
  • Box-Music
  • All-Song-Music
  • All-Song-Music-2
  • Music-For-Yoga
  • Music-Chakra
    
     
    
  •  


  • เพลงวันวิสาขบูชา
  • เพลงเกิดมาพึ่งกัน
  • เพลงร่มอาราม
  • เพลงที่พึ่งใจ
  • เพลงทำดีได้ดี
  • เพลงพุทธธรรม
  • เพลงพุทธานุภาพ
  • เพลงคน
  • โลกคือละคร
  • เพลงเงินซื้อลมหายใจไม่ได้
  • เพลงพุทธมามะก
  • เพลงธรรมชาติไพเราะดี
  • เพลงเปิดตา พุทธทาส
  • บทเพลงเจ้าแม่กวนอิม
  • ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก
  • 80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุด 1
  • 80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2
  • เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ
  • เพลงประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต1-4
  • เพลงธรรมะชุดที่ 5
  • เพลงธรรมะชุดที่ 6
  • รวมเพลงชาวพุทธชุดที่ 5
  • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
  • วิทยุวัดพุทธบูชา
  • วิทยุธรรมะออนไลน์
  • india-music
  • Lao Music
   •  
    พระเอกลักษณ์ ถิรปุญฺโญ
    รายการธรรมะบันเทิงทุกวันพฤหัสบดี
    เวลา 20.00-21.00 น.
     

   • เดือน มกราคม 53
   • เดือน กุมภาพันธ์ 53
   • เดือน มีนาคม 53
   • เดือน เมษายน 53
   • เดือน พฤษภาคม 53
   • เดือน มิถุนายน 53
   • เดือน กรกฏาคม 53
   • เดือน สิงหาคม 53
   • เดือน กันยายน 53
   • เดือน ตุลาคม 53
   • เดือน พฤศจิกายน 53
   • เดือน ธันวาคม 53
    •  

      
      
       คุณเพ็ญรัตน์  บัวพงษ์ไพโรจน์
      
     ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม
     ดูดวงชะตาชีวิต ฮวงจุ๊ย ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-10.00น
     FM  100.25 Mhz
      
      
     ฟังรายการประจำเดือน

    • เดือน มกราคม 53
    • เดือน กุมภาพันธ์ 53
    • เดือน มีนาคม 53
    • เดือน เมษายน 53
    • เดือน พฤษภาคม 53
    • เดือน มิถุนายน 53
    • เดือน กรกฏาคม 53
    • เดือน สิงหาคม 53
    • เดือน กันยายน 53
    • เดือน ตุลาคม 53
    • เดือน พฤศจิกายน 53
    • เดือน ธันวาคม 53
     •  

       
       
      คุณพุทธิธรรม พุทธรัตน์มงคลและคณะ
       
       ผู้ดำเนินรายการภูมิปัญญาท้องถิ่น
      และสมุนเพื่อสังคม
             
           ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 13.00 น
       
         
       
      รับฟังเสียงรายการย้อนหลัง
       
       

     • เดือน มกราคม 53
     • เดือน กุมภาพันธ์ 53
     • เดือน มีนาคม 53
     • เดือน เมษายน 53
     • เดือน พฤษภาคม 53
     • เดือน มิถุนายน 53
     • เดือน กรกฏาคม 53
     • เดือน สิงหาคม 53
     • เดือน กันยายน 53
     • เดือน ตุลาคม 53
     • เดือน พฤศจิกายน 53
     • เดือน ธันวาคม 53
      •  
        
                   
        คุณธีรสิทธิ์ อมรเสน คุณถวิล บัวภูมิเจริญ
                
                 ผู้ดำเนินรายการพลังใจยามค่ำ
            
             ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00-21.00 น.
                               FM  100.25  Mhz
        
            
        

        
      • เดือน มกราคม 53
      • เดือน กุมภาพันธ์ 53
      • เดือน มีนาคม 53
      • เดือน เมษายน 53
      • เดือน พฤษภาคม 53
      • เดือน มิถุนายน 53
      • เดือน กรกฏาคม 53
      • เดือน สิงหาคม 53
      • เดือน กันยายน 53
      • เดือน ตุลาคม 53
      • เดือน พฤศจิกายน 53
      • เดือน ธันวาคม 53
      •  
         
        
                   
               คุณทวี คุณมาลี  ตรีประดับวงศ์
        ผู้ดำเนินรายการ มองโลกให้เป็นก็เย็นได้
            ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น.
        
        
        

          

      • เดือน มกราคม 53
      • เดือน กุมภาพันธ์ 53
      • เดือน มีนาคม 53
      • เดือน เมษายน 53
      • เดือน พฤษภาคม 53
      • เดือน มิถุนายน 53
      • เดือน กรกฏาคม 53
      • เดือน สิงหาคม 53
      • เดือน กันยายน 53
      • เดือน ตุลาคม 53
      • เดือน พฤศจิกายน 53
      • เดือน ธันวาคม 53
      • หน้าเว็บย่อย (1): ภูมิปัญญาท้องถิ่น4ภาค
       Comments