วัดป่าโนนวิเวก

 
 
 
ขอเชิญ พุทธสาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านร่วมสมทบทุน ในการ ก่อสร้าง
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ปางจักรพรรดิ์ราช ขนาดหน้าตัก 19 ศอก
อุโบสถ วิหาร ศาลา ห้องน้ำ ต่างๆ
 ณ.วัดป่าโนนวิเวิก บ.เทื่อม ต.เขือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี.. 41160
 
ตามกำลังศรัทธาที่ท่านทั้งหลายจะพึงมีโดยแจ้งความประสงค์มาที่..
 
 

"พระทอง อนีโฆ" หมายเลขบัญชีที่ 450-0-13269-4 ธนาคารกรุงไทย
   สาขาถนนหมากแข้ง จ.อุดรธานี โทร..0872300772
 
 
เนื่องด้วยแต่เดิมบริเวณนี้เป็นวัดป่าที่รกร้างมานาน..ดังนั้น ท่านเจ้าอาวาส และ ชาวบ้าน ได้ ร่วมใจ กันที่จะบูรณะ
พื้นที่แห่งนี้ขึ้นเป็นวัดอีกครั้งหนื่ง และได้ก่อสร้าง พระพุทธรูป องค์ใหญ่ปางจักรพรรดิ์ราช ขนาดหน้าตัก 19 ศอก
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างบารมี ในการเพิ่มเติมทางจิตใจ เพื่อเป็นที่ยึด เหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ร่วมสร้างและมากราบไหว้ เพื่อดวง จิตที่ผ่อง ใสในการที่ได้เห็น รูปเหมือนสมเด็จบรมครูของเหล่า เทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย แสดงออกถึงความระลึกนึกถึง คุณงามความดี ของสมเด็จพ่อผู้นำแสงสว่างมาสู่โลก เปิดแสงส่วาง ในบุคคลที่ มืดบอดในทางธรรม..

เพราะการก่อสร้างครั้งนี้นั้นมิหวังสิ่งอื่นไดในเสียง สรรเสริญ แต่เป็นการสร้างเพื่อ บูชาองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดถึง
พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ ทั้ง ครูบาจารย์ ทั้งหลายทุกๆพระองค์ท่าน มีพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหายานเถระ วัดท่าซุงเป็นที่สุด..

หากท่านญาติธรรม ทั้งหลาย ประสงค์จะร่วมสร้าง ตามกำลังศรัทธา ที่ท่านทั้งหลายจะพึ่งมี แต่ไม่ให้เบียดเบียนตน มากเพราะจะไม่สบายใจ หากท่านพร้อมที่จะร่วมสร้าง ตามแต่ความศรัทธา ที่ท่านมี 
 
ขอ..อนุโมทนาเอาไว้ ณ. โอกาสนี้..สาธุ....
 
 
การดำเนินงานที่ผ่านมา
 
 
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ปางจักรพรรดิ์ราช ขนาดหน้าตัก 19 ศอก
 
 
กำลังก่อสร้างอุโบสถ์
 
 
ห้องน้ำ
 
ท่านเจ้าอาวาสกำลังบรรยายการดำเนินงานให้ญาติโยมฟัง
 

 
 
 
Comments