หนังสือเล่มเล็ก

                การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  เพื่อเผยแพร่ความรู้  เรื่องราวต่างๆลงในหนังสือซึ่งมีขนาดกระทัดรัดสามารถเล่าเรื่องราวสั้นๆ  หรือเกล็ดความรู้  เช่น  วันสำคัญต่างๆ  ใบความรู้  ฯลฯ  ทำเพื่อแจก  หรือเก็บในห้องสมุด
 
ขั้นตอนการทำปฏิบัติได้  ดังนี้
                เริ่มให้นักเรียนเขียนตาราง  8  ช่อง (รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) เท่าๆ กัน ลงในกระดาษ
 
 
แล้วศึกษาการพับกระดาษให้มีรอยพับเหมือนตารางที่เขียน
 
 
 
 
ให้นักเรียนจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  ในหัวข้อเรื่อง  "วันพ่อแห่งชาติ"  และส่งงาน  ที่ไฟล์แนบ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  433 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ย. 2553 23:19 ประวิทย์ เอี่ยมเพชร
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 8 23 พ.ย. 2553 00:10 คงเดช เนียมน้อย
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2553 23:49 ไม่ทราบผู้ใช้
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 22 พ.ย. 2553 23:39 เจษฎา บุญอ่วม
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  128 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 23 พ.ย. 2553 00:05 ชานนท์ นาคา
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2553 23:58 เนตรนภา อักโขพันธุ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2553 23:08 ภานุมาศ นิ่มหิรัญวงษ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  171 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ย. 2553 23:05 อำพรรณ อ่อนวงษ์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  46 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ย. 2553 00:17 ศศิกานต์ อุ่นโรจน์
Comments