หน้าหลัก

เฟสบุควัดมหาธาตุ UK

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif หน้าหลัก


http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ประวัติวัด


http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif ศาสนวัตถุสำคัญ
    - พระพุทธรูปสำคัญ
    - พระบรมสารีริกธาตุ 
    - พระศรีมหาโพธิ์ 


http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif ศาสนสถาน
     - บุษบกมาลาจำลอง 
     - หอระฆังทรงไทย
     - ซุ้มระฆังแขวน
     - อาคารหลัก
     - หอสวดมนต์
     - ห้องพระพุทธ
     - ห้องเฉลิมพระเกียรติ
 
    - ห้องสมุดธรรมะ
      


http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ตราสัญลักษณ์


https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ข้อมูลทั่วไป
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - พระสงฆ์จำพรรษากาล
    - คณะกรรมการวัด

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif สังฆกิตติคุณานุสรณ์
      (หอเกียรติคุณ)
https://lh4.googleusercontent.com/-sApCIdhPo5A/TVQnFdI-xmI/AAAAAAAAJlk/4pzGNkDedes/sama.jpg


http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif แผนพัฒนาวัด

http://www.igetweb.com/image/menu/37.gif วีดีทัศน์์วัดมหาธาตุ

http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif วัดมหาธาตุฯในวิกิพีเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/25.gif  ผู้จัดทำ 
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ติดต่อสอบถาม


http://www.watinuk.org
http://odc.mcu.ac.th/

เว็บวัดไทยในอังกฤษ

กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ โดยวัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร

 • พระสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร บิณฑบาตโปรดชาวอังกฤษ ณ จตุรัสเมือง Cannock town ครั้งที่ 2         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมโครงการพระธรรมฑูตบิณฑบาตสัญจร ณ จตุรัสเมือง Cannock town WS11 1BN ครั้งที่ 2 โดยมีคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร จำนวน 3 รูป ชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก          เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกลางจตุรัส และรับถวายภัตตาหารเพล ณ บ้านของคุณโยมมณีอร (หมวย) เป็นต้นบุญผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์กิจวัตรของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาแห่งสันติภาพ เผยแพร่ความเมตตากรุณาในรูปแบบของชาวพุทธไทยให้ชาวอังกฤษได้พบเห็น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้กับชาวอังกฤษในอนาคตได้ต่อไป โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ถูกนำไปเผยแพร่ในข่าวในประเทศไทยด ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 14:54 โดย WATMAHATHAT UK
 • ธรรมบรรยายและบิณฑบาตกลางเมือง ณ Speakers Corner Lichfield          วันที่ 19 สิงหาคม 2560   คุณโยมศุภวรรณ กรีน เป็นตัวแทนบรรยาย ท่านเจ้าคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณ ที่ Speakers Corner Lichfield ในเรื่องแก่นธรรมของพุทธศาสนา ได้รับความสนใจจากชาวอังกฤษจำนวนมาก โดยมีพระสงฆ์ ไปร่วมงานห้ารูป และ รับบิณฑบาต ฉลองศรัทธา ญาติโยมชาวไทย ให้ชาวต่างชาติได้เห็นอีกด้วย         Supawan Green represented Ajahn Laow taking a stand at Speakers Corner Lichfield. She talked about Buddhism, the essence and the establishment. Five monks from Wat Mahathat, Kings Bromley also joined today event and received the alms from the well-wishers.19-8-60 บิณฑบาตรลิดฟิวส์ คอร์เนอร์ Speakers Corner Lichfield  (ลิงก์ดาวโหลดประมวลภาพ) 
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 14:28 โดย WATMAHATHAT UK
 • สุดประทับใจ! ครั้งแรกในรอบ 41 ปี พระไทยออกบิณฑบาตใจกลางกรุงลอนดอน         19 ส.ค. 60 เวลา 10.30 น. ท่านเจ้าคุณ พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร นำชาวไทยในประเทศอังกฤษร่วมกันจัดกิจกรรมบิณฑบาตกลางกรุง-ธรรมะกลางใจ ใส่บาตรพระสงฆ์ไทย 9 รูป ออกเดินรับบิณฑบาต ณ สวนสาธารณะพระราชวังเคนซิงตันปาร์ค Hyde Park ใจกลางกรุงลอนดอน         โดยวันนี้ มีชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมนับร้อยคน ซึ่งพระมหาภาสกร ปิโยภาโส ป.ธ.๙ เลขาธิการองค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ได้ระบุว่า กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่พระสงฆ์ไทยออกรับบิณฑบาตในสถานที่สาธารณะครั้งแรกในกรุงลอนดอน นับตั้งแต่หลวงพ่อชา สุภัทโท พาพระชาวอังกฤษเดินออกรับบาตรในเมือง แต่ยุติไปเนื่องจากผิดกฎหมายของอังกฤษ เมื่อ ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 14:58 โดย WATMAHATHAT UK
 • เจ้าคุณเหลา นำชาวอังกฤษสวดมนต์มหาสมัยสูตรเปิดศูนย์พระพุทธศาสนาในอังกฤษ ณ เมืองแมนเชสเตอร์         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ท่านเจ้าคุณ พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร เป็นประธานนำชาวอังกฤษสวดมนต์มหาสมัยสูตรเปิดศูนย์พระพุทธศาสนาในอังกฤษ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ บริหารจัดการโดยชาวอังกฤษ ปัจจุบันมีพระราชวิเทศปัญญาคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร เป็นที่ปรึกษา จดทะเบียนเป็นชมรมโดยชาวอังกฤษ ในชื่อว่า ชมรมสมถะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516         โดยใน เวลา 9.00 น. อาจารย์บุญมั่น ปุญญถิโร ผู้ริเริ่มชมรมสมถะได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นชาวอังกฤษได้สมาทานศีล 5 และนำสวดบทมหาสมัยส ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2560 00:45 โดย WATMAHATHAT UK
 • พระสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร บิณฑบาตโปรดชาวอังกฤษ ณ จตุรัสเมือง Cannock town ครั้งที่ 1    เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมโครงการพระธรรมฑูตบิณฑบาตสัญจร ณ จตุรัสเมือง Cannock town WS11 1BN โดยมีคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร จำนวน ๗ รูป ชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกลางจตุรัส และรับถวายภัตตาหารเพล ณ บ้านของคุณโยมมณีอร (หมวย) เป็นต้นบุญผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์กิจวัตรของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย และเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาแห่งสันติภาพ เผยแพร่ความเมตตากรุณาในรูปแบบของชาวพุทธไทยให้ชาวอังกฤษได้พบเห็น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้กับชาวอังกฤษในอนาคตได้ต่อไป ขออนุโมทนาสาธุ ๆ23-7-60 พระสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร บ ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 14:46 โดย WATMAHATHAT UK
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บุญประเพณีและงานคณะสงฆ์ วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร

 • กำหนดการงานฉลองครบรอบ 10 ปี วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร 10th Anniversary Ceremony of Mahathat Kings Bromley, United Kingdom Celebrate the King's Royal Highness's Royal Viscount And celebrated 57 years of age. Sunday, August 13, 2560 ****************************************** 09.00 am Buddhist monks at Wat Mahathat King Bhumibol United Kingdom Time      09.25 pm invites you to Jenny Loynton, President of the Secular Candles incense candles Officials say the goddess of the shrine. President of the Buddhist Sangha Abbot of Wat Mahathat, United Kingdom Worship Time   09.30 am Monks chanted 9 pictures of Thaksin Host Monks consider monk cloth. Bharat Singh, the Buddhist monk, 9 monks, prosperity Buddha Hosts the Thai Buddhist monks to pay homage to Buddhist monks. Time    10.45 am, His Royal Highness Crown Prince Maha ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 11:10 โดย WATMAHATHAT UK
 • โครงการบวชศีลจาริณีอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี 2560         เมื่อวันที่ ๒-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมโครงการบวชศีลจาริณีอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพระราชวิเทศปัญญาคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร เป็นประธานอบรมปฏิบัติธรรม โดยมีคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักรเป็นพระวิปัสนาจารย์ และมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสมาทานศีลปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง ๘ วัน ๗ คืน ขออนุโมทนาสาธุ ๆ2-9-7-60 ปฎิบัติธรรมศีลจาริณีก่อนเข้าพรรษา 60  (ลิงก์ดาวโหลดประมวลภาพ) 
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 09:32 โดย WATMAHATHAT UK
 • กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560         เมื่อวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพระราชวิเทศปัญญาคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร  ชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐7-7-60 เวียนเทียนอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา  (ลิงก์ดาวโหลดประมวลภาพ)   
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 02:36 โดย WATMAHATHAT UK
 • พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดมหาธาตุยูเค ประจำปี 2560         เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร มีพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระราชวิเทศปัญญาคุณ (พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ, ดร.) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร และรองประธานองค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีขลิบปอยผมธรรมทายาทนาคสามเณร และเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีนี้        โดยพิธีเริ่มใน เวลา ๐๙.๔๙ น. ณ มณฑลพิธีหน้าบุษบกมาลาประดิษฐานพระพุทธนาคปรกดิลกสิรินาถ ลานวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร พระราชวิเทศปัญญาคุณ, ดร. เป็นประธานในพิธีขลิบปอยผมธรรมทายาทนาคสามเณร ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีพระสมุห์วิรัตน์ ธมฺมโฆสโก ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 09:35 โดย WATMAHATHAT UK
 • สามีจิกรรมพระมหาเถระจำพรรษาในสหราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐         วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร คิงส์บรอมลี่, เคมบริจด์ และพรีมัท จำนวน ๒๐ รูป นำโดย พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ) เข้าร่วมกิจกรรมกระทำสามีจิกรรมพระมหาเถระจำพรรษาในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ประจำพรรษากาล ๒๕๖๐         ในการนี้ คณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร และวัดสาขา นำโดยพระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ) ในฐานะรององค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ เข้าร่วมการประชุมองค์กรพระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (THE COUNCIL OF THAI BUDDHIST MONKS IN THE UK) ณ อุโบสถวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร        ซึ่งปีนี้ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์ มีพระธรรมฑูตพระสงฆ์สายเถรวาทไทย จำพรรษาประมาณ ๗๐ รูป และมีวัดไทยกระจายกันไปเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในเขตพื้นที่ต ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:07 โดย WATMAHATHAT UK
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าววัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินงานคณะสงฆ์วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักรวันหยุดในไทยพระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ)
เจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร


พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ)
(คลิปเพื่ออ่านประวัติ)

จำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม

ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​ธันวาคม​​​​ ๕๐

   
http://www.igetweb.com/image/menu/40.gif งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
    - การสอนพระพุทธศาสนาเบื้องต้นสำหรับชาวต่างชาติ
    - การสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาภาคบังคับในสหราชอาณาจักร
    - การสอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร
    - กลุ่มสมถะ (Samatha Group) ชมรมสวดมนต์โดยชาวต่างชาติ
    - งานศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ (Inter Faith Forum) 
    - กลุ่มสมถะ (Samatha Group) ชมรมสวดมนต์โดยชาวต่างชาติ
    - โครงการบิณฑบาตธรรมะสัญจร "บิณฑบาตรกลางเมือง ธรรมะกลางใจ"


https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ศูนย์เรียนธรรมศึกษา
    - ศูนย์ศึกษาธรรมศึกษาในสหราชอาณาจักร
    - ศูนย์สอบธรรมศึกษาในสหราชอาณาจักร

http://www.igetweb.com/image/menu/19.gif กิจกรรมภายในวัด
    - ศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ
    - คอร์สกรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติ
    - กิจกรรมโยคะเจริญสติสำหรับชาวต่างชาติ
    - คอร์สศึกษาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
    - ศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมฑูตสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักร
    - โครงการบรรพชาสามเณร

 
ประมวล
http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ประเพณี ๑๑ เดือน
(วัดมหาธาตุยูเค)

    - ม.ค. วันขึ้นปีใหม่
    - ก.พ. วันมาฆบูชา
    - เม.ย. สงกรานต์ ผ้าป่าบำรุงวัด และการแสดงประจำปี
    - พ.ค. วันวิสาขบูชา
    - มิ.ย. สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
    - ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
    - ก.ค. บรรพชาสามเณรฤดูร้อน
    - ส.ค. วันแม่แห่งชาติ
    - ก.ย. บุญเทศน์มหาชาติ
    - ต.ค. วันออกพรรษา
    - พ.ยกฐินพระราชทาน
    - ธ.คสวดมนต์ข้ามปี


***ทุกวันเสาร์ต้นเดือน ปฏิบัติธรรมปิดวาจา
***ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน ปฏิบัติธรรมประจำเดือน
 

Comments