วัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วัดหลวงปรีชากูล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำวัน


ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังธรรม ศึกษาธรรม นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมประจำวัน ทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อความสุขสงบของจิตใจ เสริมสร้างสติปัญญา และบุญบารมีในธรรมเพื่อการหลุดพ้น
 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก ใต้ต้นจามจุรี
และทุกวันพระ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ที่ศาลาการเปรียญหลังใหญ่
แต่งตัวตามสบาย ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว
สติมา สุขเมธติ - คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข.

รับทำเว็บไซต์ ให้วัดหรือโรงเรียน ฟรี!


รับทำเว็บไซต์ฟรี!  วัดหรือโรงเรียนรัฐบาลแห่งใด ยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เนื่องจากขาดบุคลากรคอยดูแล ยินดีรับทำเว็บไซต์ให้ฟรี ไม่มีค่าบริการใดทั้งสิ้น ด้วยบริการเว็บฟรีของ Google ซึ่งเป็นเว็บสำเร็จรูป มีรูปแบบให้แล้ว 

วัดหรือโรงเรียนของรัฐบาลแห่งใด ต้องการมีเว็บสำหรับลงข้อมูล ข่าวสาร หรืองานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวัดหรือโรงเรียน ให้ติดต่อมาได้ที่ พระอาจารย์พล 


เรียนธรรมศึกษาแล้วได้อะไร?


หลวงพ่อครับ ปลายปีนี้ ผมจะสอบธรรมศึกษาชั้นตรีครับ”
“ดีแล้ว เรียนแล้วต้องสอบ จะได้รู้ว่าเรียนเข้าใจแค่ไหน”
       
“รุ่นพี่บอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้ครับ”
“จะสอบได้ยังไง?”
“ถามพระอาจารย์ครับ ท่านใจดีออก ถ้าผมสอบตกท่านก็เสียชื่อแย่เลย”
“แล้วไม่คิดว่านั่นเป็นการทุจริตหรือ?”  


วิดีโอที่ทุกคนควรได้ดู

เรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก กำหนดวันสอบ วันสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง หนังสือเรียนธรรมศึกษา