สำนักเรียนธรรมศึกษา วัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เรียนธรรมศึกษา วัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใด โทร.สอบถามได้ตลอดเวลาที่หมายเลข ๐๙๓-๒๒๖๑๒๗๒

หนังสือเรียนธรรมศึกษา และเอกสารต่างๆ


มีไฟล์หนังสือและเอกสารต่างๆ ให้ดาวน์โหลด คือ หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก, ตัวอย่างปัญหาและเฉลยข้อสอบธรรมของปีก่อน, ตัวอย่างวิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม, กระดาษสำหรับใช้เขียนข้อสอบกระทู้ธรรมในสนามสอบ, ไฟล์เสียงคำสอนและอธิบายหนังสือเรียนธรรม, ตลอดจนเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ และเอกสารของแม่กองธรรมสนามหลวง   

สามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอบของนักเรียนในโรงเรียนได้ » คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

การตรวจผลสอบธรรมศึกษา / การรับใบประกาศนียบัตร


นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถตรวจผลสอบได้โดยตรงที่เว็บไซต์ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ส่วนนักเรียนที่สอบในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจผลสอบได้ที่รายการด้านซ้ายมือ หรือสอบถามได้ตลอดเวลาที่ พระอาจารย์พล วัดหลวงปรีชากูล

สำหรับการรับประกาศนียบัตรผู้ที่สอบได้ ให้นักเรียนติดต่อขอรับได้ที่ สนามสอบ คือโรงเรียน หรือสถานที่นักเรียนเข้าสอบของปีนั้นๆ
 

จำหน่ายวิทยุเสียงธรรม


https://sites.google.com/site/watluangpreechakul/withyu-seiyng-thrrm
จำหน่ายวิทยุธรรมะ มีเสียงธรรมะอยู่ในตัวแล้ว มากกว่า ๓๐๐-๘๐๐ เรื่อง เปิดฟังเสียงธรรมะได้ทันที สะดวกสบาย ง่ายต่อการรับฟัง ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ พกพาได้สะดวก มีลำโพงในตัว มีช่องเสียบหูฟัง มีแบตเตอรี่ในตัว ชาร์จไฟได้ ราคาถูก

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

การให้ธรรมะชื่อว่าให้อมตะ คือความไม่ตาย  เพราะธรรมะย่อมนำไปสู่พระนิพพาน อันปราศจากทุกข์ทั้งปวง  » คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำวัน


ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังธรรม ศึกษาธรรม นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมประจำวัน ทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อความสุขสงบของจิตใจ เสริมสร้างสติปัญญา และบุญบารมีในธรรมเพื่อการหลุดพ้น
 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก ใต้ต้นจามจุรี
และทุกวันพระ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ที่ศาลาการเปรียญหลังใหญ่
แต่งตัวตามสบาย ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว
สติมา สุขเมธติ - คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข.

รับทำเว็บไซต์ ให้วัดหรือโรงเรียน ฟรี!


รับทำเว็บไซต์ฟรี!  วัดหรือโรงเรียนรัฐบาลแห่งใด ยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เนื่องจากขาดบุคลากรคอยดูแล ยินดีรับทำเว็บไซต์ให้ฟรี ไม่มีค่าบริการใดทั้งสิ้น ด้วยบริการเว็บฟรีของ Google ซึ่งเป็นเว็บสำเร็จรูป มีรูปแบบให้แล้ว 

วัดหรือโรงเรียนของรัฐบาลแห่งใด ต้องการมีเว็บสำหรับลงข้อมูล ข่าวสาร หรืองานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวัดหรือโรงเรียน ให้ติดต่อมาได้ที่ พระอาจารย์พล วัดหลวงปรีชากูล โทร.๐๙๓-๒๒๖๑๒๗๒

เรียนธรรมศึกษาแล้วได้อะไร?


หลวงพ่อครับ ปลายปีนี้ ผมจะสอบธรรมศึกษาชั้นตรีครับ”
“ดีแล้ว เรียนแล้วต้องสอบ จะได้รู้ว่าเรียนเข้าใจแค่ไหน”
       
“รุ่นพี่บอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้ครับ”
“จะสอบได้ยังไง?”
“ถามพระอาจารย์ครับ ท่านใจดีออก ถ้าผมสอบตกท่านก็เสียชื่อแย่เลย”
“แล้วไม่คิดว่านั่นเป็นการทุจริตหรือ?”  


วิดีโอที่ทุกคนควรได้ดู

เรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก กำหนดวันสอบ วันสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง หนังสือเรียนธรรมศึกษา