สำนักเรียนธรรมศึกษา วัดหลวงปรีชากูล [Updated 29 สิงหาคม 2558]

การตรวจผลสอบธรรมศึกษา

นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีต่างๆ สามารถตรวจผลสอบได้ที่เว็บไซต์ แม่กองธรรมสนามหลวง
 
ส่วนนักเรียนที่สอบในสังกัดวัดหลวงปรีชากูล  และสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจผลสอบได้ที่รายการด้านซ้ายมือ  หรือสอบถามได้ตลอดเวลา ที่ พระอาจารย์รัชพล  วัดหลวงปรีชากูล โทร. ๐๙๒๕๓๑๘๙๙๕
 
นักเรียนที่สอบได้  ให้ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่คุณครูผู้ดูแลโครงการสอบธรรมศึกษา 

เปิดเรียนธรรมศึกษาวันอาทิตย์

ที่วัดหลวงปรีชากูล เปิดเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ทุกวันอาทิตย์ 
 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
เรียนธรรมศึกษา วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม, ธรรม, พุทธประวัติ, วินัย
 
กรุณานำอาหารกลางวันมาทานด้วย 
สำหรับท่านที่ต้องการจะเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ขอเชิญติดต่อได้ที่ วัดหลวงปรีชากูล
 
เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่บัดนี้ » อ่านรายละเอียด

ขอเชิญปฏิบัติธรรมประจำวัน

ขอเชิญทุกท่านฟังธรรม นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมประจำวัน เพื่อความสุขสงบของจิตใจ และเสริมสร้างบุญบารมี
 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  (ที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก ใต้ต้นจามจุรี)
และทุกวันพระ เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  (ที่ศาลาการเปรียญหลังใหญ่)
แต่งตัวตามสบาย ไม่ต้องแต่งชุดขาว
 
ตปสา  ปชหนฺติ   ปาปกมฺมํ  -  สาธุชนย่อมละบาปกรรมด้วยตบะ.
สติมโต สุเว เสยฺโย  -  คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน

แจกซีดีธรรมะ-หนังสือธรรมะ

ที่วัดหลวงปรีชากูล มีซีดีธรรมะ และหนังสือธรรมะ ของพระและครูบาอาจารย์หลายท่าน ที่เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ผู้ที่สนใจขอเชิญมารับได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ     การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
การให้ธรรมะ ชื่อว่าให้ "อมตะ" คือความไม่ตาย  เพราะธรรมย่อมนำไปสู่พระนิพพาน อันเป็นแดนเกษม

รับฝึกสอนพิมพ์สัมผัส ไทย-อังกฤษ ฟรี

ที่วัดหลวงปรีชากูล จ.ปราจีนบุรี รับฝึกสอนพิมพ์สัมผัส (พิมพ์คอมพิวเตอร์โดยตาไม่มองที่แป้นพิมพ์) ไทย-อังกฤษ ให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ฟรี! ไม่คิดค่าเรียน 

สำหรับผู้ที่นำโน้ตบุคมาเองสามารถมาเรียนได้ทันทีกี่คนก็ได้  ส่วนผู้ไม่มีโน้ตบุครับสอนได้เพียงครั้งละ ๒-๓ คนเท่านั้นติดต่อสอบถามได้ที่พระอาจารย์รัชพล โทร. ๐๙๒๕๓๑๘๙๙๕

ขอเชิญช่วยงานพิมพ์เอกสารธรรมะ

รับสมัครนักเรียนจิตอาสา มาช่วยงานพิมพ์เอกสารธรรมะ และงานพัฒนาวัด
เพืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการเรียนการสอนธรรมศึกษา
 
จะมาพิมพ์ที่วัด หรือนำไปพิมพ์ที่บ้านก็ได้ ตามสะดวก
ขอเชิญได้ทุกวัน  ที่ วัดหลวงปรีชากูล  (ถ้ามาหลายคนกรุณาโทร.บอกล่วงหน้า)
 
เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ - ผู้ให้สิ่งประเสริฐ  ย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐ

บทความธรรมะ - เรียนธรรมศึกษาแล้วได้อะไร?

"หลวงพ่อครับ ปลายปีนี้ ผมจะสอบธรรมศึกษาชั้นตรีครับ”
“ดีแล้ว เรียนแล้วต้องสอบ จะได้รู้ว่าเรียนเข้าใจแค่ไหน”
       
“รุ่นพี่บอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้ครับ”
“จะสอบได้ยังไง?”

“ถามพระอาจารย์ครับ ท่านใจดีออก ถ้าผมสอบตก ท่านก็เสียชื่อแย่เลย”
“แล้วไม่คิดว่านั่นเป็นการทุจริตหรือ?”

ครูซัน ผู้เสียสละเพื่อเด็กยากจนบนดอย จนวาระสุดท้ายของชีวิต

ปรัชญาชีวิตคู่ ของคุณโจน จันได

เรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก กำหนดวันสอบ วันสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง หนังสือเรียนธรรมศึกษา