สำนักเรียนธรรมศึกษา วัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เรียนธรรมศึกษา วัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก 

หนังสือเรียนธรรมศึกษา และเอกสารต่างๆ


มีไฟล์หนังสือและเอกสารต่างๆ ให้ดาวน์โหลด คือ หนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก, ตัวอย่างปัญหาและเฉลยข้อสอบธรรมของปีก่อน, ตัวอย่างวิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม, กระดาษสำหรับใช้เขียนข้อสอบกระทู้ธรรมในสนามสอบ, ไฟล์เสียงคำสอนและอธิบายหนังสือเรียนธรรม, ตลอดจนเอกสารประกอบการเรียนอื่นๆ และเอกสารของแม่กองธรรมสนามหลวง   

สามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอบของนักเรียนในโรงเรียนได้ » คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

การตรวจผลสอบธรรมศึกษา / การรับใบประกาศนียบัตร


นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถตรวจผลสอบได้โดยตรงที่เว็บไซต์ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ส่วนนักเรียนที่สอบในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจผลสอบได้ที่รายการด้านซ้ายมือ หรือสอบถามได้ที่โรงเรียนที่เข้าสอบ หรือวัดที่เข้าสังกัดสอบ

สำหรับการรับประกาศนียบัตรผู้ที่สอบได้ ให้นักเรียนติดต่อขอรับได้ที่ สนามสอบ คือโรงเรียน หรือสถานที่นักเรียนเข้าสอบของปีนั้นๆ
 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำวัน


ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังธรรม ศึกษาธรรม นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมประจำวัน ทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อความสุขสงบของจิตใจ เสริมสร้างสติปัญญา และบุญบารมีในธรรมเพื่อการหลุดพ้น
 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก ใต้ต้นจามจุรี
และทุกวันพระ เวลา ๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ที่ศาลาการเปรียญหลังใหญ่
แต่งตัวตามสบาย ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว
สติมา สุขเมธติ - คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข.

รับทำเว็บไซต์ ให้วัดหรือโรงเรียน ฟรี!


รับทำเว็บไซต์ฟรี!  วัดหรือโรงเรียนรัฐบาลแห่งใด ยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เนื่องจากขาดบุคลากรคอยดูแล ยินดีรับทำเว็บไซต์ให้ฟรี ไม่มีค่าบริการใดทั้งสิ้น ด้วยบริการเว็บฟรีของ Google ซึ่งเป็นเว็บสำเร็จรูป มีรูปแบบให้แล้ว 

วัดหรือโรงเรียนของรัฐบาลแห่งใด ต้องการมีเว็บสำหรับลงข้อมูล ข่าวสาร หรืองานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวัดหรือโรงเรียน ให้ติดต่อมาได้ที่ พระอาจารย์พล 

เรียนธรรมศึกษาแล้วได้อะไร?


หลวงพ่อครับ ปลายปีนี้ ผมจะสอบธรรมศึกษาชั้นตรีครับ”
“ดีแล้ว เรียนแล้วต้องสอบ จะได้รู้ว่าเรียนเข้าใจแค่ไหน”
       
“รุ่นพี่บอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือก็สอบได้ครับ”
“จะสอบได้ยังไง?”
“ถามพระอาจารย์ครับ ท่านใจดีออก ถ้าผมสอบตกท่านก็เสียชื่อแย่เลย”
“แล้วไม่คิดว่านั่นเป็นการทุจริตหรือ?”  


วิดีโอที่ทุกคนควรได้ดู

เรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก กำหนดวันสอบ วันสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง หนังสือเรียนธรรมศึกษา