เสียงธรรมะจากพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ

ถ่ายทอดสดจาก sbbtv999

จานรับทีวีจากดาวเทียมชนิดจานใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 ซม. ระบบ C - BAND ( ช่อง SBBTV )

หรือ >> ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999

⊰♥⊱>⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

*อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องสมาธิ ตอน 1 ความสุขอันเกิดจากสมาธิ บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ*
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
อมตะธรรมนำชีวิต จำนวน 100 ตอน อานิสงส์การให้ธรรมะเป็นทาน
ของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เมื่อ 20 มิถุนายน 25562

*อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องสมาธิ ตอน 2 ความสุขอันเกิดจากสมาธิ บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ*
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
อมตะธรรมนำชีวิต จำนวน 100 ตอน อานิสงส์การให้ธรรมะเป็นทาน
ของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เมื่อ 20 มิถุนายน 25562

*อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องสมาธิ ตอน 3 ระวังกับดักในการปฏิบัติสมาธิ*
บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ 
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
อมตะธรรมนำชีวิต จำนวน 100 ตอน อานิสงส์การให้ธรรมะเป็นทาน
ของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เมื่อ 20 มิถุนายน 25563

*อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องสมาธิ ตอน 4 อริยอัฏฐังคิกมรรคเป็นสังขตธรรม*
บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ 
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
อมตะธรรมนำชีวิต จำนวน 100 ตอน อานิสงส์การให้ธรรมะเป็นทาน
ของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เมื่อ 20 มิถุนายน 25563

*อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องสมาธิ ตอน 5 การทำสมาธิไม่สามารถล้างกิเลสได้ *
บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ 
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
อมตะธรรมนำชีวิต จำนวน 100 ตอน อานิสงส์การให้ธรรมะเป็นทาน
ของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เมื่อ 20 มิถุนายน 25563


*อมตะธรรมนำชีวิต เรื่องสมาธิ ตอน 6 การบรรลุธรรมของอริยบุคคล*
บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ 
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
อมตะธรรมนำชีวิต จำนวน 100 ตอน อานิสงส์การให้ธรรมะเป็นทาน
ของพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เมื่อ 20 มิถุนายน 25563


*อมตะธรรมนำชีวิต อมตะธรรมนำชีวิต * เรื่องอานิสงส์ของศีล ตอนที่ 7 นิพพิทาวิราคะ ความเบื่อหน่ายคลายความยินดี*
บรรยายธรรมโดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ 
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2013 
เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2013
บรรยายธรรม โดยพระอธิการจรัญ ทักขญาโณ ฯลฯ
www.watluangkhunwin.com
www.nap-tv.com


อมตะธรรมนำชีวิต อานิสงส์ศีล ตอนที่ 8 "วิมุตติญาณทัศนะ จิตหลุดพ้น โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ"
Manit Thalangkarn : เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2013
บรรยายธรรม โดยพระอธิการจรัญ ทักขญาโณ ฯลฯ
www.watluangkhunwin.com
www.nap-tv

https://sites.google.com/site/watluangkhunwin/36