วัดคุ้งตะเภา รับโล่รางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพ ชนะเลิศระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์26 พ.ค. 2558 07:43โดยTeva M   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2558 12:18 ]
DSC_0341.jpg (900×484)
      วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif วัดคุ้งตะเภา รับถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเขต ใน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "อำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว" โครงการพัฒนางานผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

DSC_0324.jpg (720×478)       โดยในเวลา ๙.๐๐ น. นายแพทย์วีรชัย สิทธิปิยะสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก ประธานในพิธีเดินทางมาถึง อ.ดร.ลินดา สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน และขานนาม  ทำพิธีมอบถวายโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามลำดับ โดย พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา เป็นผู้แทนรับถวายโล่รางวัลในครั้งนี้ แทนคณะศรัทธา บวรสถาน ชุมชนบ้านคุ้งตะเภา

       โดยในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีวัดที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการประเมินทุกจังหวัด ๆ ละ ๑ วัด รวม ๕ จังหวัด และมีวัดที่ได้ค่าคะแนนการพัฒนา และได้รับมอบถวายโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณลำดับที่ ๑ (ชนะเลิศ) ได้แก่ วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ลำดับที่ ๒ ได้แก่ วัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (รองชนะเลิศ) และลำดับที่ ๓ ได้แก่ วัดโคกกรวด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

DSC_0313.JPG (720×482)       โดยในช่วงบ่าย หลังกิจกรรมการมอบรางวัลและการแสดงต่าง ๆ แล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพกายและใจของผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย เพื่อต่อยอดเสนอแนะแนวคิดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไปในอนาคต โดย พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี วัดคุ้งตะเภา และ นายสมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา รวมทั้ง อ.ดร.ลินดา สิริภูบาล ร่วมเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นในวันนี้

      การรับถวายโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ สืบเนื่องจากการรับการประเมินการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จากคณะประเมินศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก ตามหลักเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยคณะประเมินระดับเขตตรวจราชการ ได้มีมติให้ วัดคุ้งตะเภาได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์สูงที่สุดทุกด้าน โดยได้คะแนนชนะเลิศ อันดับ ๑ จากวัดที่ส่งเข้าประกวด ทั่วทั้ง ๕ จังหวัดในเขตตรวจราชการ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเว็บข่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ

Comments