รางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ : พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ


https://lh6.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TVQnFV7smII/AAAAAAAAJlo/xtpU_y6qQg4/samatongkam.jpg 

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๕๔

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

รางวัลพระราชทาน ของ

พระสมุห์สมชาย  จีรปุญฺโญ (แสงสิน)

เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา


 

https://lh3.googleusercontent.com/-QAvdAne45LM/TgSyH65PpFI/AAAAAAAAM38/ngSpSuWzBB0/s512/021_1.jpg


รางวัลเสาเสมาธรรมจักร


รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิต

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สร้างจากวัสดุธรรมดาทั่วไป เป็นรูปกงล้อธรรมจักรประดิษฐานบนเสากลม
ภายใต้แนวคิดว่าพระธรรมจักรเป็น เครื่องหมายแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา
และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็
ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศา
สนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ปัจจุบัน พิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จัดขึ้น ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาข่าวในพระราชสำนัก

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๔

(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมุห์สมชาย ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสฯ
และสถานีโทรทัศน์ถ่ายเน้นตอนท่านเข้ารับออกข่าวราชสำนักเป็นกรณีพิเศษ โดยหลวงพ่อพระสมุห์สมชาย ปรากฎตั้งแต่นาทีที่ ๑.๔๔ เป็นต้นไป)

เวลา ๑๖.๔๘ น.


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุหลวง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญมาประดิษฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา

จากนั้น พระราชทานรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และผู้ชนะการประกวดกิจกรรม โดยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง๑๗ พฤษภาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อให้พสกนิกรร่วมกันปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งได้บำเพ็ญศาสนกิจ บูชาคุณพระรัตนตรัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การไหว้พระพุทธรูปสำคัญ ไหว้พระ ๙ วัดประจำรัชกาล, การจัดทำดอกบัวบูชา สัญลักษณ์พระพุทธศาสนาและวันวิสาขบูชา รวมทั้งการเจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

https://lh6.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TdtbZR39pLI/AAAAAAAAMks/GnPZ1n0a3yQ/s720/NIK_7556.jpg

ชมภาพบรรยากาศงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔รายการถ่ายทอดสด

สถานีวิทยุและโทรศัทน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
วันพุทธที่ ๑๑ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔
ณ มณฑลพิธี ลานเอนกประสงค์กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

พระสมุห์สมชาย นาทีที่ ๔๐.๕๗ น.

- ๑๑ พ.ค. ๕๔ | พระสมุห์สมชาย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 

จักร ๒๕๕๔

 
ประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 
---------------------------------
 

 

ประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสมุห์สมชาย

(จีรปุญญมหาเถระ)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFq8DDgPI/AAAAAAAAL04/_U5gqXQWTIs/s512/DSCF4843.jpg๑๑ พ.ค. ๕๔ ชมภาพบรรยากาศวันรับพระราชทานรางวัล http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif


พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา "ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์"
จาก..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczHRJh6dXI/AAAAAAAAL54/ZCinP-KC4s8/s128/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94.jpg
วีดีโอภาพการเสด็จพระราชดำเนิน
https://lh6.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczG0U-oMnI/AAAAAAAAL5U/Nl-IAbZcAd8/IMG_3045.jpg
คณะญาติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ติดตามมาร่วมมุทิตาสักการะ
ถึงกรุงเทพฯ
สาธุ ๆ
https://lh5.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczGbeIDdtI/AAAAAAAAL3o/s4gCCq47aw4/IMG_2982.jpgท่านเจ้าคุณพระมหาไพโรจน์ รตนเมธี
และพระครูวินัยธรองอาจ ศิษย์ท่าน ว.วชิรเมธี
แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม
ร่วมมุทิตาสักการะ
ด้วย
https://lh5.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFPa-rkDI/AAAAAAAALzM/vpRWAwe_V18/DSCF4792.JPGคณะครูและนักเรียนร่วมมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ 
 https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczG2M2mwyI/AAAAAAAAL5c/1bPyGfcprU0/IMG_3052.jpg
 https://lh5.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFZtx2c5I/AAAAAAAALzw/wQvJOOmBxoo/DSCF4809.JPG
 https://lh4.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFnJ5HO8I/AAAAAAAAL0w/C5VYNbx6xS0/DSCF4840.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFvGeVdXI/AAAAAAAAL1I/kktCYT53ECE/s512/DSCF4848.jpg


https://lh4.googleusercontent.com/-khgGT51x2uU/Tz6CG7rmZAI/AAAAAAAAPuY/wRLc9gUxfGo/s912/%25E0%25B8%25A3.%25E0%25B8%25A3.%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C2.jpg
๑๖ ก.พ. ๕๕ ชมภาพบรรยากาศวันสมโภชรางวัลพระราชทาน http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif


พิธีสมโภชรางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และการประกาศเกียรติคุณรางวัลพุทธคุณูปการ รางวัลสูงสุดของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของ
พระสมุห์สมชาย  จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ อาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญ วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสาร-กำหนดการงานสมโภชรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
.pdf

เอกสาร-ประกาศรายรับ/จ่ายงานสมโภชรางวัลเสาเสมาธรรมจักร.pdf


ขออนุโมทนาอาจารย์ ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร จ.ส.อ.บุญเลี่ยม  แสงวิจิตร และคุณเครือ แสงวิจิตร

เจ้าภาพต้นศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๙ รูป สาธุ ๆ

 Free Web CounterComments