เฟสบุควัดคุ้งตะเภา

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif หน้าหลัก
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ประวัติวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif ปูชนียวัตถุสำคัญ
    - พระพุทธคู่บ้านคู่เมือง 
    - พระบรมสารีริกธาตุ 
         - จากพระสังฆราชไทย
         - จากพระสังฆราชพม่า
         - จากประเทศอินเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ตราสัญลักษณ์
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ข้อมูลทั่วไป
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - พระสงฆ์จำพรรษากาล
    - ทำเนียบเจ้าอาวาส
    - ไวยาวัจกร
    - ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ
http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif สังฆกิตติคุณานุสรณ์
      (หอเกียรติคุณ)
https://lh4.googleusercontent.com/-sApCIdhPo5A/TVQnFdI-xmI/AAAAAAAAJlk/4pzGNkDedes/sama.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Dlg68E0d4qU/UQGBi4QjwFI/AAAAAAAAaEo/ua0vHpJli5M/s128/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpghttp://www.igetweb.com/image/menu/1.gif แผนพัฒนาวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif การปกครองวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/40.gif งานเผยแผ่
    - หน่วยอบรมประชาชน (อปต)
    - ศูนย์ศึกษาพระพุทธฯ (ศพอ)
    - โครงการบรรพชาสามเณรฯ
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png สำนักศาสนศึกษา
http://www.igetweb.com/image/menu/19.gif กิจกรรมภายในวัด
    - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
    - สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
    - การอนุรักษ์สมุนไพร
    - บูรณะศาลาการเปรียญ 

    - รวมภาพกิจกรรมของวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/37.gif
ชมวีดีทัศน์วัดคุ้งตะเภา
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif วัดคุ้งตะเภาในวิกิพีเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ของฝาก
http://www.igetweb.com/image/menu/45.gif เว็บบอร์ด
http://www.igetweb.com/image/menu/25.gif  ผู้จัดทำ 
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ติดต่อสอบถาม


 
ประมวล
http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ประเพณี ๙ เดือน
(บ้านคุ้งตะเภา)

เดือน ๓
 • มาฆบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
 • ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
  (ก่อนแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๔

 • ตรุษไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  ถึง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๕
 • สงกรานต์
  (๑๓-๑๕ เมษายน)
 • บวชเณรภาคฤดูร้อน
  (๑-๑๖ เมษายน)
 • บวชนาคหมู่
  (๑๓ เมษายน)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๖
 • วิสาขบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๗
 • สลากภัต
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๘
 • อาสาฬหบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
 • วันเข้าพรรษา
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๐
 • สารทไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๑
 • ออกพรรษา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • ตักบาตรเทโว
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • กฐิน
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 • มหาชาติ
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๒
 • ลอยกระทง
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
   

จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา

 • งานบุญเทศน์มหาชาติวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐       วันที่ ๙ ต.ค. ๖๐  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงานบุญประเพณีมหาชาติวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐ หรืองาน "มหาชาฏ วัดครูงตร่ะเภา" ณ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา (ศาลาร้อยปี) กิจกรรมสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยของชุมชนชาวบ้านคุ้งตะเภา ชุมชนโบราณที่จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติสืบต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนับได้ ๒๔๗ ปี ซึ่งในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก           โดยพิธีเริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๙ น. ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สมโภชมณฑลพิธีงานเทศน์มหาชาติ เพื่อสร้างเสริมสิริมงคล ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรับพระ เมื่อพระภิกษุสงฆ์ขึ้นนั่งประจำยังอาสน์สงฆ์แล้ว ผ ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 13:19 โดย Teva M
 • พิธีแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช           เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ชาวตำบลคุ้งตะเภา นำโดยนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายก ทต.คุ้งตะเภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา นำคณะศรัทธาข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และเยาวชน จัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐิน เพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้ทรงมีพระเมตตาธิคุณโปรดประทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดคุ้งตะเภา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560          โดยเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา และนางณิชกานต์ พรหมน้อย เข้ารับประทานผ้าพระกฐิน ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเชิญไปน้อมนำทอดถวายแด ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 13:07 โดย Teva M
 • โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดคุ้งตะเภา       วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสงฆ์ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา มี พิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพระเดชพระคุณพระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปัญญาสาโร) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานสงฆ์ และเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ทั้งรองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, ท่านเจ้าคุณพระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธัมมมหาเถระ) เจ้าคณะอำเภอเมือง, ท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะอำเภอพิชัย พระสังฆาธิการ ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2560 11:54 โดย Teva M
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชายประจำจังหวัด) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         วันที่ ๙-๑๐ และ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐   ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชายประจำจังหวัด) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีเยาวชนระดับ ม.๕ จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชายประจำจังหวัด) อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๓ วัน ๆ ละ ๑๕๐ คน)         ซึ่งโครงการดังกล่าว มีพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา เป็นหัวหน ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2560 14:27 โดย Teva M
 • โครงการสวดมนต์สัญจรฯ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐          วันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ร่วมกับ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมสวดมนต์อุโบสถสัญจร โดยมีพุทธศาสนิกชนในวัดในเขตตำบลคุ้งตะเภา จากทั้ง ๖ วัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นดำริของพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา,เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เพื่อส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕         โดยเทศบาลตำบลคุุ้งตะเภา ได้รับดำริและร่วมกับชมรมดอกลำดวน รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ทุกวัด ซึ่งชมรมดอกลำดวนได้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเพื่อจ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2560 11:54 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภาร่วมใจบิณฑบาตช่วยผู้ประสบอุทกภัยสกลนคร            วันที่ 8 ส.ค. 2560  คณะพระภิกษุสงฆ์วัดคุ้งตะเภานำโดย พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ได้นำคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่ในตลาดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง  โดยร่วมกับ มทบ.35 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขออนุโมทนาสาธุ ๆ - จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา วันที่ ๘ ส.ค. ๖๐6-7-60 บิณฑบาตรช่วยน้ำท่วม  (ลิงก์ดาวโหลด)  8-8-60 บิณฑบาตรช่วยน้ำท่วม  (ลิงก์ดาวโหลด)  
  ส่ง 8 ก.ย. 2560 11:40 โดย Teva M
 • ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐            วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ขออนุโมทนาสาธุ ๆ - จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐28-7-60 งานตักบาตร ร.๑๐  (ลิงก ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2560 11:26 โดย Teva M
 • โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐            วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐   ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา (ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒) วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีเครือข่ายสามวัย (๓ วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่)  เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๒ วัน)         โดยใน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างว ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 10:01 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ (ค่ายที่ ๒)              วันที่ ๑๔-๑๕-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐  ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา (ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒) วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยมีเยาวชนระดับ ม.๑-๓ จากโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๓ วัน)             โดยในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ อันเป็นวันแรกของการอบรมนั้น นายปรีชา สิงห์อรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมศีลธรรมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและศีลธรรมวัฒนธรรม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2560 00:39 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ (ค่ายที่ ๑)              วันที่ ๖-๗-๘ มิ.ย. ๒๕๖๐  ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา (ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒) วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยมีเยาวชนระดับ ป.๔-๖ และ ม.๑-๒ จาก ๒ สถานศึกษาในเขต ต.คุ้งตะเภา เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๓ วัน)             โดยในวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐ อันเป็นวันแรกของการอบรมนั้น นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมศีลธรรมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและศีลธรรมวัฒนธรรม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 09:10 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา รับโล่รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙ (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ) จากสมเด็จพระสังฆราช             วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เข้าเฝ้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙" อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ เนื่องในงานรับรางวัลพัดและโล่เกียรติยศ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๕๙  จากเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม             ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ประกาศให้ วัดคุ้งตะเภา ตำบลค ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2560 09:55 โดย Teva M
 • สลากภัตต์วัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐         สายวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ ท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยปราย คณะสงฆ์และศรัทธาวัดคุ้งตะเภา "จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยงานบุญประเพณีถวายสลากภัตตทานวัดคุ้งตะเภาประจำปี ๒๕๖๐" ณ อาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา (ชั้น ๑) โดยมี พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา เป็นประธานฝ่ายการคณะสงฆ์ และผู้ใหญ่สมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา หมู่ ๔ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยในวันนี้มีคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ทายก ทายิกา และผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก        พิธีเริ่มใน เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากน ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:42 โดย Teva M
 • พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาศิลาแกะสลักหนัก ๔ ตัน ประดิษฐาน ณ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์         วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐ ณ พุทธภาวนาสถาน (โซนกลาง) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ริมน้ำน่าน) วัดคุ้งตะเภา จัดพิธีอัญเชิญพระประธานหินแกะสลักหนัก ๔ ตัน ประดิษฐานบนแท่นพระเศวตรศิลาดล (แท่นพระหินอ่อน) ณ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสถาปนาเป็นพุทธภาวนาสถาน และพุทธมณฑลประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ โดยได้รับการถวายพระนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธเมตตาปัญญานาถ ไตรโลกธาตุศิลาประธาน ปฐมพุทธภาวนาสถานวัดคุ้งตะเภาสุทรรศน์ พระประธานประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ซึ่งมีคณะสงฆ์และคณะศรัทธาว ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 10:02 โดย Teva M
 • วันวิสาขบูชาวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐        เช้าวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๐  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพิธี เริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๑๕ น. ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยหน้าอาสน์สงฆ์ มัคนายกอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เริ่มกระทำสังวัธยายเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถา เมื่อจบลง มัคนายกนำคณะศรัทธาวัดคุ้งตะเภากล่าวคำ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรวัดคุ้งตะเภาทั้ง ๔๐ รูป จากนั้น มัคนายกอาราธนาธรรมเสร็จแล้ว มี พระธรรมเทศนาบรมบูชากถา ๑ ธรรมาสน์        จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, นายสมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา พร้อมทั้งนายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 10:58 โดย Teva M
 • เทศกาลสงกรานต์วัดคุ้งตะเภา ปีที่ ๒๔๗ (๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๐)         วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เม.ย. ๖๐คณะศรัทธาชาวบ้านคุ้งตะเภา ร่วมใจกันจัดงาน "งานบุญประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์วัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐"(สมโภชวัดคุ้งตะเภาครบ ๒๔๗ ปี) โดยมีคณะศรัทธา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนคณะครู และนักเรียน ร่วมงานบุญประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์วัดคุ้งตะเภาในปีนี้จำนวนมากโดยมีรายละเอียดในแต่ละวัน ดังนี้วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐(ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๕)                พิธีวันที่  ๑๓ เม.ย. ๖๐ เป็นการจัดกิจกรรม "บำเพ็ญกุศลสมโภช ๒๔๗ ปี แห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภาพิธีเริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๒๕ น.  มัคนายกอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เริ่มกระทำสังวัธยายเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหาร เช้า พระสม ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 10:42 โดย Teva M
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 195 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินงานคณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Suwannaphetar.jpg/200px-Suwannaphetar.jpg

จำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม
free web counting
ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​ธันวาคม​​​​ ๕๐

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxtrCNtqiMI/AAAAAAAAF8M/IreD0HzzUbc/anigif.gif

หลวงพ่อสมชาย
(หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFq8DDgPI/AAAAAAAAL04/_U5gqXQWTIs/s200/DSCF4843.jpg

(คลิปเพื่ออ่านประวัติ)

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/S9sbj-oeZLI/AAAAAAAAG7k/WBiDOCgvm48/DSCF6866.jpghttp://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/TM8AD4_IYAI/AAAAAAAAH3U/g4a30eMDipk/55548.gif