https://lh3.googleusercontent.com/-CPS6OS_zTmk/UZe9WN_HqRI/AAAAAAAAdYQ/LGRMT63t_nw/s81/palungjit_logo.gif
ทุกฺขูปนีโตปิ นโร สปญฺโญ อาสํน ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย

 
"คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุข"

(๒๘/๔๕๐)


เฟสบุควัดคุ้งตะเภา

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif หน้าหลัก
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ประวัติวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif ปูชนียวัตถุสำคัญ
    - พระพุทธคู่บ้านคู่เมือง 
    - พระบรมสารีริกธาตุ 
         - จากพระสังฆราชไทย
         - จากพระสังฆราชพม่า
         - จากประเทศอินเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ตราสัญลักษณ์
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ข้อมูลทั่วไป
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - พระสงฆ์จำพรรษากาล
    - ทำเนียบเจ้าอาวาส
    - ไวยาวัจกร
    - ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ
http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif สังฆกิตติคุณานุสรณ์
      (หอเกียรติคุณ)
https://lh4.googleusercontent.com/-sApCIdhPo5A/TVQnFdI-xmI/AAAAAAAAJlk/4pzGNkDedes/sama.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Dlg68E0d4qU/UQGBi4QjwFI/AAAAAAAAaEo/ua0vHpJli5M/s128/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpghttp://www.igetweb.com/image/menu/1.gif แผนพัฒนาวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif การปกครองวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/40.gif งานเผยแผ่
    - หน่วยอบรมประชาชน (อปต)
    - ศูนย์ศึกษาพระพุทธฯ (ศพอ)
    - โครงการบรรพชาสามเณรฯ
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png สำนักศาสนศึกษา
http://www.igetweb.com/image/menu/19.gif กิจกรรมภายในวัด
    - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
    - สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
    - การอนุรักษ์สมุนไพร
    - บูรณะศาลาการเปรียญ 

    - รวมภาพกิจกรรมของวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/37.gif
ชมวีดีทัศน์วัดคุ้งตะเภา
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif วัดคุ้งตะเภาในวิกิพีเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ของฝาก
http://www.igetweb.com/image/menu/45.gif เว็บบอร์ด
http://www.igetweb.com/image/menu/25.gif  ผู้จัดทำ 
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ติดต่อสอบถาม


 
ประมวล
http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ประเพณี ๙ เดือน
(บ้านคุ้งตะเภา)

เดือน ๓
 • มาฆบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
 • ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
  (ก่อนแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๔

 • ตรุษไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  ถึง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๕
 • สงกรานต์
  (๑๓-๑๕ เมษายน)
 • บวชเณรภาคฤดูร้อน
  (๑-๑๖ เมษายน)
 • บวชนาคหมู่
  (๑๓ เมษายน)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๖
 • วิสาขบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๗
 • สลากภัต
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๘
 • อาสาฬหบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
 • วันเข้าพรรษา
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๐
 • สารทไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๑
 • ออกพรรษา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • ตักบาตรเทโว
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • กฐิน
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 • มหาชาติ
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๒
 • ลอยกระทง
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
   

จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา

 • โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐            วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐   ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา (ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒) วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีเครือข่ายสามวัย (๓ วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่)  เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๒ วัน)         โดยใน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างว ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 10:01 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ (ค่ายที่ ๒)              วันที่ ๑๔-๑๕-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐  ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา (ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒) วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยมีเยาวชนระดับ ม.๑-๓ จากโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๓ วัน)             โดยในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ อันเป็นวันแรกของการอบรมนั้น นายปรีชา สิงห์อรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมศีลธรรมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและศีลธรรมวัฒนธรรม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรม ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2560 00:39 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ (ค่ายที่ ๑)              วันที่ ๖-๗-๘ มิ.ย. ๒๕๖๐  ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา (ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒) วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน โดยมีเยาวชนระดับ ป.๔-๖ และ ม.๑-๒ จาก ๒ สถานศึกษาในเขต ต.คุ้งตะเภา เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๓ วัน)             โดยในวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐ อันเป็นวันแรกของการอบรมนั้น นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมศีลธรรมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและศีลธรรมวัฒนธรรม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 09:10 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา รับโล่รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙ (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ) จากสมเด็จพระสังฆราช             วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เข้าเฝ้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙" อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ เนื่องในงานรับรางวัลพัดและโล่เกียรติยศ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๕๙  จากเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม             ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ประกาศให้ วัดคุ้งตะเภา ตำบลค ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2560 09:55 โดย Teva M
 • สลากภัตต์วัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐         สายวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ ท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยปราย คณะสงฆ์และศรัทธาวัดคุ้งตะเภา "จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยงานบุญประเพณีถวายสลากภัตตทานวัดคุ้งตะเภาประจำปี ๒๕๖๐" ณ อาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา (ชั้น ๑) โดยมี พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา เป็นประธานฝ่ายการคณะสงฆ์ และผู้ใหญ่สมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา หมู่ ๔ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยในวันนี้มีคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ทายก ทายิกา และผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก        พิธีเริ่มใน เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากน ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2560 03:42 โดย Teva M
 • พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาศิลาแกะสลักหนัก ๔ ตัน ประดิษฐาน ณ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์         วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐ ณ พุทธภาวนาสถาน (โซนกลาง) สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ริมน้ำน่าน) วัดคุ้งตะเภา จัดพิธีอัญเชิญพระประธานหินแกะสลักหนัก ๔ ตัน ประดิษฐานบนแท่นพระเศวตรศิลาดล (แท่นพระหินอ่อน) ณ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสถาปนาเป็นพุทธภาวนาสถาน และพุทธมณฑลประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ โดยได้รับการถวายพระนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธเมตตาปัญญานาถ ไตรโลกธาตุศิลาประธาน ปฐมพุทธภาวนาสถานวัดคุ้งตะเภาสุทรรศน์ พระประธานประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ซึ่งมีคณะสงฆ์และคณะศรัทธาว ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 10:02 โดย Teva M
 • วันวิสาขบูชาวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐        เช้าวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๐  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพิธี เริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๑๕ น. ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยหน้าอาสน์สงฆ์ มัคนายกอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เริ่มกระทำสังวัธยายเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถา เมื่อจบลง มัคนายกนำคณะศรัทธาวัดคุ้งตะเภากล่าวคำ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรวัดคุ้งตะเภาทั้ง ๔๐ รูป จากนั้น มัคนายกอาราธนาธรรมเสร็จแล้ว มี พระธรรมเทศนาบรมบูชากถา ๑ ธรรมาสน์        จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, นายสมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา พร้อมทั้งนายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 10:58 โดย Teva M
 • เทศกาลสงกรานต์วัดคุ้งตะเภา ปีที่ ๒๔๗ (๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๐)         วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เม.ย. ๖๐คณะศรัทธาชาวบ้านคุ้งตะเภา ร่วมใจกันจัดงาน "งานบุญประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์วัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐"(สมโภชวัดคุ้งตะเภาครบ ๒๔๗ ปี) โดยมีคณะศรัทธา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนคณะครู และนักเรียน ร่วมงานบุญประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์วัดคุ้งตะเภาในปีนี้จำนวนมากโดยมีรายละเอียดในแต่ละวัน ดังนี้วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐(ตรงกับแรม ๒ ค่ำ เดือน ๕)                พิธีวันที่  ๑๓ เม.ย. ๖๐ เป็นการจัดกิจกรรม "บำเพ็ญกุศลสมโภช ๒๔๗ ปี แห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภาพิธีเริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๒๕ น.  มัคนายกอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เริ่มกระทำสังวัธยายเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหาร เช้า พระสม ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 10:42 โดย Teva M
 • เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น.ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีศาลา ๒๐๐ ปี วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ประธานฝ่ายสงฆ์  เดินทางเป็นประธานใน พิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา โดยมี พระครูสุภัทรสันติคุณ (พระอาจารย์วิรัตน์) วัดดอยท่าเสา, พระอาจารย์วรวิชญ์ วงศ์อักษร (สามเณรวรวิญช์ เสียงทอง) วัดใหญ่ท่าเสา ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2560 09:09 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙ (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ)              วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๐  นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจากการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ประกาศให้ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙ ในลำดับที่ ๑ จากทั้ง ๑๖ วัด จาก ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ที่มีผลการพัฒนาวัดผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ส่วนกลางกำหนด (ระดับประเทศ)             จากนั้น ในวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๐ ได้มีหนังสือด่วนจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2560 00:25 โดย Teva M
 • วันตรุษไทยวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐           เช้าวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๐ วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลวันตรุษไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพิธี เริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๑๕ น. มัคนายกอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เริ่มกระทำสังวัธยายเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารเช้า มีพระธรรมเทศนาอติปุญโญวาทคาถา ๑ ธรรมาสน์ มัคนายกลากภูษาโยง พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดพิจารณาสังเวคธรรม จากนั้นคณะศรัทธาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเครื่องครัวสินทางเนื่องในเทศกาลตรุษไทย พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี        ประเพณีตรุษไทยบ้านคุ้งตะเภา มีกำหนดคือ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ถือว่าเป็นวันสิ้นปี และวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2560 09:54 โดย Teva M
 • พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดคุ้งตะเภา รุ่นปีที่ ๒๐                  เมื่อเวลาเช้า ของวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีศาลาร้อยปีวัดคุ้งตะเภา พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุนทร อ่อนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง และนายวรากรณ์ วังแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ใน พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนวัดคุ้งตะเภา รุ่นปีที่ ๒๐ (ปี ๒๕๖๐) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2560 09:12 โดย Teva M
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคุ้งตะเภา          วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำโดยนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ณ วัดคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีฝ่ายปกครอง ท้องที่และท้องถิ่นตำบลคุ้งตะเภาทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 10:59 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา ร่วมสัมนาพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐         วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา นำโดยพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการพิพิธภัณฑ์ และบรรยายประสบการณ์การจัดการพิิธภัณฑ์ ในฐานะพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ 1 ใน 4 แห่ง ในเวทีสัมนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับประเทศ ให้แก่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย ภาครัฐ สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และเอกชน จากทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมศรีวรา โรงแรมทาวอ ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 09:31 โดย Teva M
 • งานประเพณีบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐      ประเพณีทำบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตรงกับวันขึ้น ๘-๙ ค่ำ เดือน ๓)      ประเพณีทำบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา เป็นประเพณีโบราณของชาวบ้านคุ้งตะเภา ชุมชนคนไทยดั้งเดิมที่มีประวัติความเป็นมาสืบย้อนไปได้กว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบัน... ทำความรู้จักงานประเพณีบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา         ประเพณีทำบุญกลางบ้านคุ้งตะเภาในปัจจุบันนั้น คล้ายคลึงกับหมู่บ้านในแถบภาคกลางทั่วไป แต่มีการปรับประยุกต์ขั้นตอนบางอย่างให้สะดวกขึ้น โดยประเพณีทำบุญกลางบ้านนี้ชาวบ้านคุ้งตะเภาจะแยกจัดพิธีเป็นสองครั้งคือ ในต ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2560 10:06 โดย Teva M
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 188 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินงานคณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Suwannaphetar.jpg/200px-Suwannaphetar.jpg

จำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม
free web counting
ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​ธันวาคม​​​​ ๕๐

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxtrCNtqiMI/AAAAAAAAF8M/IreD0HzzUbc/anigif.gif

หลวงพ่อสมชาย
(หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFq8DDgPI/AAAAAAAAL04/_U5gqXQWTIs/s200/DSCF4843.jpg

(คลิปเพื่ออ่านประวัติ)

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/S9sbj-oeZLI/AAAAAAAAG7k/WBiDOCgvm48/DSCF6866.jpghttp://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/TM8AD4_IYAI/AAAAAAAAH3U/g4a30eMDipk/55548.gif