https://lh3.googleusercontent.com/-CPS6OS_zTmk/UZe9WN_HqRI/AAAAAAAAdYQ/LGRMT63t_nw/s81/palungjit_logo.gif
ทุกฺขูปนีโตปิ นโร สปญฺโญ อาสํน ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย

 "คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุข"

(๒๘/๔๕๐)


เฟสบุควัดคุ้งตะเภา

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif หน้าหลัก
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ประวัติวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif ปูชนียวัตถุสำคัญ
    - พระพุทธคู่บ้านคู่เมือง 
    - พระบรมสารีริกธาตุ 
         - จากพระสังฆราชไทย
         - จากพระสังฆราชพม่า
         - จากประเทศอินเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ตราสัญลักษณ์
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ข้อมูลทั่วไป
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - พระสงฆ์จำพรรษากาล
    - ทำเนียบเจ้าอาวาส
    - ไวยาวัจกร
    - ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ
http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif สังฆกิตติคุณานุสรณ์
      (หอเกียรติคุณ)
https://lh4.googleusercontent.com/-sApCIdhPo5A/TVQnFdI-xmI/AAAAAAAAJlk/4pzGNkDedes/sama.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Dlg68E0d4qU/UQGBi4QjwFI/AAAAAAAAaEo/ua0vHpJli5M/s128/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpghttp://www.igetweb.com/image/menu/1.gif แผนพัฒนาวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif การปกครองวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/40.gif งานเผยแผ่
    - หน่วยอบรมประชาชน (อปต)
    - ศูนย์ศึกษาพระพุทธฯ (ศพอ)
    - โครงการบรรพชาสามเณรฯ
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png สำนักศาสนศึกษา
http://www.igetweb.com/image/menu/19.gif กิจกรรมภายในวัด
    - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
    - สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
    - การอนุรักษ์สมุนไพร
    - บูรณะศาลาการเปรียญ 

    - รวมภาพกิจกรรมของวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/37.gif
ชมวีดีทัศน์วัดคุ้งตะเภา
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif วัดคุ้งตะเภาในวิกิพีเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ของฝาก
http://www.igetweb.com/image/menu/45.gif เว็บบอร์ด
http://www.igetweb.com/image/menu/25.gif  ผู้จัดทำ 
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ติดต่อสอบถาม


 
ประมวล
http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ประเพณี ๙ เดือน
(บ้านคุ้งตะเภา)

เดือน ๓
 • มาฆบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
 • ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
  (ก่อนแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๔

 • ตรุษไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  ถึง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๕
 • สงกรานต์
  (๑๓-๑๕ เมษายน)
 • บวชเณรภาคฤดูร้อน
  (๑-๑๖ เมษายน)
 • บวชนาคหมู่
  (๑๓ เมษายน)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๖
 • วิสาขบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๗
 • สลากภัต
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๘
 • อาสาฬหบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
 • วันเข้าพรรษา
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๐
 • สารทไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๑
 • ออกพรรษา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • ตักบาตรเทโว
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • กฐิน
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 • มหาชาติ
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๒
 • ลอยกระทง
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
   

จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา

 • วัดคุ้งตะเภาจัดโครงการประชุมพระวิปัสสนาจารย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๑       วันที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ศาลาร้อยปีวัดคุ้งตะเภา มีพิธีเปิด โครงการประชุมพระวิปัสสนาจารย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 โดยมี พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.9) เป็นประธานในพิธี และมีนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระมหามงคล กตปุญฺโญ ป.ธ.7 เจ้าคณะอำเภอตรอน ประธานกรรมการฝ่ายการเผยแผ่ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค 5 และพระครูศรีปุณยาคม เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ กำกับดูแลตลอดการจัดประชุม      โดยในภาคเช้ามีการบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน โดย พระมหาธรรมนูญ วชิรญาโณ ป.ธ ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2561 09:06 โดย Teva M
 • พิธีบวชพระปฐมฤกษ์ฉลองพระอุปัชฌาย์วัดคุ้งตะเภารูปแรกในสมัยรัตนโกสินทร์         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  (ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา) วัดคุ้งตะเภามีพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่บูรพาจารย์เนื่องในโอกาสได้รับใบตราตั้งพระอุปัชฌาย์สามัญ พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ พระอุปัชฌาย์วัดคุ้งตะเภารูปแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ โดย ณ เวลามหาฤกษ์ 8.39 น. ตรงกับศุกรวาร แรม 9 คํ่า เดือน 3 มาคมาส ปีระกา ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ พลโทอังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอ่านใบตราตั้ง พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา ดำรงตำแหน่งพระอุป ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2561 09:42 โดย Teva M
 • งานบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือกวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑       เช้าวันที่  ๙ ก.พ. ๖๑ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา) คณะศรัทธาชาวบ้านคุ้งตะเภา ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ งานบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือกวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีคณะศรัทธาบ้านวัดคุ้งตะเภาและใกล้เคียงร่วมบุญในครั้งนี้จำนวนมาก       งานบุญประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑ ซึ่งทางคณะศรัทธาวัดได้จัดรถรับส่งข้าวเปลือกบริการรอบหมู่บ้าน เพื่อรับข้าวเปลือกและไทยทานมาร่วมก่อองค์พระเจดีย์ข้าวเปลือก และเมื่อถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑ เป็นวันที่ทางวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายองค์พระเจดีย์ข้าวเปลือก พิธีเริ่มในช่วงเช้า ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2561 08:18 โดย Teva M
 • เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา รับใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑         วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เข้ารับใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ มีศักดิ์และสิทธิ์ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรตลอดทั้งเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งแด่พระสังฆาธิการหนเหนือผู้ผ่านการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๖๑         ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๖๑ มีพระสังฆาธิการผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากภาคต่างๆ ทั้ง ๑๘ ภาค จำนวน ๒๕๔ ร ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:52 โดย Teva M
 • พิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธวัดคุ้งตะเภา ๒๕๖๐-๒๕๖๑           เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๒๙ น. วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวัดคุ้งตะเภา กิจกรรมของวัดและชุมชนเล็ก ๆ หมู่บ้านคุ้งตะเภา หมู่ ๔ เพื่อรับปีใหม่สากล พ.ศ. ๒๕๖๑ สร้างบารมีเสริมสิริมงคลด้วยมหาพุทธบารมีแห่งองค์พระบรมสารีริกธาตุ นมัสการสองพระคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ รับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย สุขใจ วิถีพุทธ ณ มณฑลพิธีอาคารประธานศาลาร้อยปี หน้าแท่นบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสามประเทศ ณ วัดคุ้งตะเภาพิธีถวายราชสักการะ-รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน        โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มใน เวลา ๒๑.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีศาลาสองร้อยป ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2561 20:43 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ หน่วย อ.ป.ต. ดีเด่น 1 ใน 9 แห่งของ จ.อต.           วันที่ 19 ธ.ค. 2560 หลวงพ่อพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา เข้ารับถวายผ้าไตร พัด และย่าม ประกาศเกียรติคุณหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม        ในฐานะที่วัดคุ้งตะเภาได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล. (อ.ป.ต.) ดีเด่น ๑ ใน ๙ แห่ง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์        โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งจะมอบให้แก่วัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ การมอบถวายรางวัลถือว่ามอบให้แก่วัดและชุมชนที่ม ...
  ส่ง 29 ธ.ค. 2560 05:09 โดย Teva M
 • สนามสอบธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐                 เมื่อวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   คณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภาได้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อวัดผลความรู้การศึกษาวิชาธรรมศึกษาในสถานศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ณ สนามสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ตำบลคุ้งตะเภา (รหัสสนาม อต. ๓๑๘๐๐๗) โดยการสอบธรรมสนามหลวง (ครั้งที่ ๒) ในวันนี้เริ่มใน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร โดยปีนี้สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสังกัดวัดคุ้งตะเภา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 00:58 โดย Teva M
 • พิธีถวายผ้าพระกฐินวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐        เช้าวันที่ ๓ พ.ย. ๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงมีพระเมตตาธิคุณโปรดประทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดคุ้งตะเภา โดย พลตรีสิงหา เพริศศิริ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ ดร.เศกสม ศรีวัฒนานุกูลกิจ, นายภีมเดช อมรสุคนธ์ นายกสโมสรจังหวัดระยอง และอดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) , พลโทอังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา โดยมี  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลคุ้งตะเภา, พร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง        พิธีเริ่มในเย็นว ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2560 17:00 โดย Teva M
 • โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์             วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  วัดคุ้งตะเภา มี พิธีเปิดโครงการอุปสมบท ๑๕๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช            โดยใน เวลา ๘.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีลานธรรมพระพุทธมหาเมตตาประชาบพิธ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจ ทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, ประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์, เดินทางเป็นประธานใน ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 09:40 โดย Teva M
 • งานบุญเทศน์มหาชาติวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐       วันที่ ๙ ต.ค. ๖๐  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงานบุญประเพณีมหาชาติวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐ หรืองาน "มหาชาฏ วัดครูงตร่ะเภา" ณ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา (ศาลาร้อยปี) กิจกรรมสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยของชุมชนชาวบ้านคุ้งตะเภา ชุมชนโบราณที่จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติสืบต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนับได้ ๒๔๗ ปี ซึ่งในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก           โดยพิธีเริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๙ น. ปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สมโภชมณฑลพิธีงานเทศน์มหาชาติ เพื่อสร้างเสริมสิริมงคล ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรับพระ เมื่อพระภิกษุสงฆ์ขึ้นนั่งประจำยังอาสน์สงฆ์แล้ว ผ ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 13:19 โดย Teva M
 • พิธีแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช           เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ชาวตำบลคุ้งตะเภา นำโดยนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายก ทต.คุ้งตะเภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา นำคณะศรัทธาข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และเยาวชน จัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐิน เพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้ทรงมีพระเมตตาธิคุณโปรดประทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดคุ้งตะเภา ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560          โดยเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา และนางณิชกานต์ พรหมน้อย เข้ารับประทานผ้าพระกฐิน ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเชิญไปน้อมนำทอดถวายแด ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2560 13:07 โดย Teva M
 • โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดคุ้งตะเภา       วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสงฆ์ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา มี พิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพระเดชพระคุณพระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปัญญาสาโร) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานสงฆ์ และเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ทั้งรองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, ท่านเจ้าคุณพระสิทธิญาณมุนี (อุดร เขมธัมมมหาเถระ) เจ้าคณะอำเภอเมือง, ท่านเจ้าคุณพระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะอำเภอพิชัย พระสังฆาธิการ ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2560 11:54 โดย Teva M
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชายประจำจังหวัด) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         วันที่ ๙-๑๐ และ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐   ณ อาคารอบรมสงฆ์วัดคุ้งตะเภา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชายประจำจังหวัด) จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีเยาวชนระดับ ม.๕ จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชายประจำจังหวัด) อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คน (ตลอดทั้ง ๓ วัน ๆ ละ ๑๕๐ คน)         ซึ่งโครงการดังกล่าว มีพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา เป็นหัวหน ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2560 14:27 โดย Teva M
 • โครงการสวดมนต์สัญจรฯ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐          วันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ร่วมกับ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมสวดมนต์อุโบสถสัญจร โดยมีพุทธศาสนิกชนในวัดในเขตตำบลคุ้งตะเภา จากทั้ง ๖ วัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นดำริของพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา,เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เพื่อส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕         โดยเทศบาลตำบลคุุ้งตะเภา ได้รับดำริและร่วมกับชมรมดอกลำดวน รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ทุกวัด ซึ่งชมรมดอกลำดวนได้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเพื่อจ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2560 11:54 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภาร่วมใจบิณฑบาตช่วยผู้ประสบอุทกภัยสกลนคร            วันที่ 8 ส.ค. 2560  คณะพระภิกษุสงฆ์วัดคุ้งตะเภานำโดย พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ได้นำคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่ในตลาดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง  โดยร่วมกับ มทบ.35 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขออนุโมทนาสาธุ ๆ - จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา วันที่ ๘ ส.ค. ๖๐6-7-60 บิณฑบาตรช่วยน้ำท่วม  (ลิงก์ดาวโหลด)  8-8-60 บิณฑบาตรช่วยน้ำท่วม  (ลิงก์ดาวโหลด)  
  ส่ง 8 ก.ย. 2560 11:40 โดย Teva M
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 204 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินงานคณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Suwannaphetar.jpg/200px-Suwannaphetar.jpg

จำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม
free web counting
ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​ธันวาคม​​​​ ๕๐

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxtrCNtqiMI/AAAAAAAAF8M/IreD0HzzUbc/anigif.gif

หลวงพ่อสมชาย
(หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFq8DDgPI/AAAAAAAAL04/_U5gqXQWTIs/s200/DSCF4843.jpg

(คลิปเพื่ออ่านประวัติ)

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/S9sbj-oeZLI/AAAAAAAAG7k/WBiDOCgvm48/DSCF6866.jpghttp://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/TM8AD4_IYAI/AAAAAAAAH3U/g4a30eMDipk/55548.gif