https://lh3.googleusercontent.com/-CPS6OS_zTmk/UZe9WN_HqRI/AAAAAAAAdYQ/LGRMT63t_nw/s81/palungjit_logo.gif
ขโณ โว มา อุปจฺจคา  หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ


อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์
คนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม


(ขุ.ธ. ๒๕/๓๒, ขุ.ชา. ๒๗/๔๖๖.)

เฟสบุควัดคุ้งตะเภา

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif หน้าหลัก
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ประวัติวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif ปูชนียวัตถุสำคัญ
    - พระพุทธคู่บ้านคู่เมือง 
    - พระบรมสารีริกธาตุ 
         - จากพระสังฆราชไทย
         - จากพระสังฆราชพม่า
         - จากประเทศอินเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ตราสัญลักษณ์
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ข้อมูลทั่วไป
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - พระสงฆ์จำพรรษากาล
    - ทำเนียบเจ้าอาวาส
    - ไวยาวัจกร
    - ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ
http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif สังฆกิตติคุณานุสรณ์
      (หอเกียรติคุณ)
https://lh4.googleusercontent.com/-sApCIdhPo5A/TVQnFdI-xmI/AAAAAAAAJlk/4pzGNkDedes/sama.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Dlg68E0d4qU/UQGBi4QjwFI/AAAAAAAAaEo/ua0vHpJli5M/s128/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpghttp://www.igetweb.com/image/menu/1.gif แผนพัฒนาวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif การปกครองวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/40.gif งานเผยแผ่
    - หน่วยอบรมประชาชน (อปต)
    - ศูนย์ศึกษาพระพุทธฯ (ศพอ)
    - โครงการบรรพชาสามเณรฯ
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png สำนักศาสนศึกษา
http://www.igetweb.com/image/menu/19.gif กิจกรรมภายในวัด
    - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
    - สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
    - การอนุรักษ์สมุนไพร
    - บูรณะศาลาการเปรียญ 

    - รวมภาพกิจกรรมของวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/37.gif
ชมวีดีทัศน์วัดคุ้งตะเภา
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif วัดคุ้งตะเภาในวิกิพีเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ของฝาก
http://www.igetweb.com/image/menu/45.gif เว็บบอร์ด
http://www.igetweb.com/image/menu/25.gif  ผู้จัดทำ 
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ติดต่อสอบถาม


 
ประมวล
http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ประเพณี ๙ เดือน
(บ้านคุ้งตะเภา)

เดือน ๓
 • มาฆบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
 • ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
  (ก่อนแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๔

 • ตรุษไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  ถึง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๕
 • สงกรานต์
  (๑๓-๑๕ เมษายน)
 • บวชเณรภาคฤดูร้อน
  (๑-๑๖ เมษายน)
 • บวชนาคหมู่
  (๑๓ เมษายน)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๖
 • วิสาขบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๗
 • สลากภัต
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๘
 • อาสาฬหบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
 • วันเข้าพรรษา
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๐
 • สารทไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๑
 • ออกพรรษา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • ตักบาตรเทโว
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • กฐิน
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 • มหาชาติ
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๒
 • ลอยกระทง
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
   

จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา

 • งานบุญเทศน์มหาชาติวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑     วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงานบุญประเพณีมหาชาติวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารลานธรรมพระพุทธมหาเมตตาประชาบพิตร วัดคุ้งตะเภา สืบทอดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยของชุมชนชาวบ้านคุ้งตะเภา ชุมชนโบราณที่จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติสืบต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนับได้ ๒๔๘ ปี ซึ่งในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก     โดยพิธีเริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๙ น.  พิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สมโภชมณฑลพิธีงานเทศน์มหาชาติ เพื่อสร้างเสริมสิริมงคล เมื่อพระภิกษ ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2561 08:01 โดย Teva M
 • สนามสอบธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑                     เมื่อวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  คณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภาได้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อวัดผลความรู้การศึกษาวิชาธรรมศึกษาในสถานศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ณ สนามสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ตำบลคุ้งตะเภา (รหัสสนาม อต. ๓๑๘๐๐๗) โดยการสอบธรรมสนามหลวง (ครั้งที่ ๒) ในวันนี้เริ่มใน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร โดยปีนี้สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสังกัดวัดคุ้งตะเภา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๗ ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 20:22 โดย Teva M
 • งานบุญประเพณีมหากฐินสามัคคีวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑         เช้าวันที่ ๓ พ.ย. ๖๑  คณะศรัทธาชาวบ้านคุ้งตะเภา ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ งานกฐินสามัคคีวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี เจ้าภาพกองมหากฐินคณะศรัทธาวัดคุ้งตะเภา นับกว่าร้อยท่าน โดยมีคณะศรัทธา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนคณะครู และนักเรียน ร่วมบุญกฐินวัดคุ้งตะเภาในปีนี้จำนวนมาก        พิธีเริ่มในเย็นวันที่ ๒ พ.ย. ๖๑ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์มหากฐินสามัคคี โดยมี ม.ล.พิพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี  จากนั้นในเช้าวันที่ ๓ พ.ย. ๖๑ ช่วงเช้า มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเวลา ๐๙.๒๙ น. ตั้งขบวนแห่กลองยาว เคลื่อนขบวนองค์มหากฐินจากที่ตั้งองค ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2561 11:17 โดย Teva M
 • เทศกาลวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑       เช้าวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานจำนวนมาก       โดยพิธี เริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ลงอุโบสถทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เมื่อได้อรุณ คณะสงฆ์ทั้งนั้นประกอบสังฆกรรมมหาปวารณาออกพรรษา เมื่อถึง เวลา ๐๖.๓๐ น. อัญเชิญพระพุทธตรีโลกนาถมุนี (องค์แทน) ประดิษฐานบนรถบุษบกน้อย คณะศรัทธาทยอยเดินทางมาวัดคุ้งตะเภา เวลา ๐๗.๐๙ น. คณะภิกษุสงฆ์สามเณรวัดคุ้งตะเภาผู้จำพรรษาครบไตรมาส รวม ๒๑ รูป ลงจากอุโบสถ ออกรับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาวัดคุ้งตะเภาตามลำดับรอบอุโบสถวัดคุ้งตะเภา เนื่องในโอกาสรำลึกวันเทโวโรหณะ (วันพระเจ้าเปิดโลก) เสร็จแล้ว คณะสงฆ์และคณะศรัทธาขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ      เวลา ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2561 22:42 โดย Teva M
 • วันสารทไทยวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑         เช้าวันที่ ๙ ต.ค. ๖๑  วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยพิธี เริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. มัคนายกอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นคณะสงฆ์เริ่มกระทำสังวัธยายเจริญพระพุทธชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารเช้า องค์เทศนาขึ้นบนธรรมาสน์อาสนะกลางศาลาการเปรียญ มัคนายกอาราธนาธรรมเสร็จแล้ว มีพระธรรมเทศนา ๑ ธรรมาสน์ มัคนายกลากภูษาโยง พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดพิจารณาสังเวคธรรม จากนั้นคณะศรัทธาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเครื่องครัวสินทางเนื่องในเทศกาลตรุษไทย พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี        ประเพณีสารทไทยบ้านคุ้งตะเภา นับถือว่าวันตรุษไทย ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เป็นต้นปีตามบรรพบุรุษ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 08:39 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา รับรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อันดับ ๑ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์         วันที่ 27 ก.ย. 61  ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2561        ในการนี้ ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ นายสมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา ในฐานะผู้นำ "ชุมชนบ้านวัดคุ้งตะเภา" ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ อันดับ 1 ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ชุมชนหน่วยงานและองค์กรที่ดำเนินงานด้านคุณธรรมระดับจังหวัด จำนวน 16 ราย จากทั้ง 9 อำเภอ อีกด้วย        โดยรางวัลดังกล่าว ได้ม ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2561 04:26 โดย Teva M
 • พิธีเปิดป้ายสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา ณ วัดคุ้งตะเภา                  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  ณ วัดคุ้งตะเภา มีพิธีเปิดป้ายสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา ณ ที่ทำการวัดคุ้งตะเภา โดยมีพระเดชพระคุณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ปธ.๙) รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา ฝ่ายสงฆ์นำโดยพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา ในฐานะที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา, พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา ในฐานะที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา ฝ่ายคฤหัสถ์นำโดยนายพินิจ แจ้งเปี่ยม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา, นายสมชาย สำเภาทอง ในฐานะที่ปร ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 10:56 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา จัดทอดผ้าป่าต้นไม้-จิตอาสาสร้างป่าชุมชนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑           วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้-จิตอาสาสร้างป่าชุมชนบ้านวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๑ ฝ่ายคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนคุณธรรม นำโดยพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, นายสมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ตำบลคุ้งตะเภา ฝ่ายสถานศึกษานำโดยโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ฯลฯ โดยการจัดทอดผ้าป่ากล้าพันธ์ต้นไม้ผลไม้จากชุมชนคุณธรรมบ้านวัดคุ้งตะเภาในวันธัมมัสวนะ และร่วมกับโรงเรียนในชุมชนจัดกิจกรรมปลูกป่าถาวรในที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ ริมแม่น้ำน่าน โดยเป ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2561 07:02 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา อบรมนักเรียนแกนนำด้านคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑                  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  คณะพระวิทยากรวัดคุ้งตะเภา นำโดยพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา และพระอาจารย์สมอน สุมโน ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดคุ้งตะเภา เป็นวิทยากรในโครงการกระบวนการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำด้านคุณธรรม ค่ายเยาวชนคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม 5 ประการ ให้กับนักเรียน คือ ความพอเพียง, กตัญญู, ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม และคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนดีศรีปากฝาง ให้แก่นักเรียนจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 07:42 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภาอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปี ๒๕๖๑                  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดเขาแก้ว  พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะพระวิทยากรจิตอาสาวัดคุ้งตะเภา จำนวน ๖ รูป อบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาแก้ว ต.งิ้วงาม โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในเขตตำบลงิ้วงามเข้าอบรม โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตตำบลงิ้วงาม ได้แก่โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง และโรงเรียนบ้านงิ้วงาม เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า ๑๐๐ คน (ตลอดทั้งวัน)                โดยในเวลา ๙.๐๐ น. นายปรีชา สิงห์อรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดโครงการ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2561 08:18 โดย Teva M
 • ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดคุ้งตะเภา ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๖๑  ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงวัฒนธรรม         บ่าย วันที่ 30 ส.ค. 61 ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดคุ้งตะเภา หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นำโดย ท่านพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมคุ้งตะเภา ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ณ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร        ในการนี้ พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา, พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2561 02:13 โดย Teva M
 • กิจกรรมประชาชนจิตอาสาพัฒนาวัดคุ้งตะเภา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑           วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ นำข้าราชการและพนักงานแขวงฯ ร่วมกับประชาชน บำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยข้าราชการและพนักงานสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด ตัดหญ้า ขนขยะ จัดระเบียบความเรียบร้อยต่างๆ ภายในบริเวณสถานที่ ณ วัดคุ้งตะเภา พร้อมทั้งได้นำบุคลากรพัฒนาถนนลงแม่น้ำน่านวัดคุ้งตะเภา ที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3 ริมแม่น้ำน่านท่าน้ำวัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2561 08:32 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภาจัดปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙          วันที่  ๑๒ ส.ค. ๖๑ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ร่วมกับ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัด กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีพุทธศาสนิกชนและเจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลคุ้งตะเภา จากทั้ง ๖ วัด เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นดำริของพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา,เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด ...
  ส่ง 14 ส.ค. 2561 10:04 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๖๑         เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๑ วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคุ้งตะเภา หมู่ ๔ บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์        โดยพิธี เริ่มในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็น พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยคณะศรัทธาวัดคุ้งตะเภา นำโดยนายสมชาย สำเภาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ตำบลคุ้งตะเภา นายสุชีพ เสาเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา โดย นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ (ป.ช.) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอกส ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2561 05:48 โดย Teva M
 • พิธีเปิดศูนย์เรียนนักธรรมชั้นตรีประจำตำบลคุ้งตะเภา ปีการศึกษา ๒๕๖๑     วันที่ ๔ สิงหาคม ๖๑  วัดคุ้งตะเภา มีพิธีเปิดศูนย์การเรียนนักธรรมชั้นตรีประจำบลคุ้งตะเภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารลานธรรมพระพุทธมหาเมตตาประชาบพิตรวัดคุ้งตะเภา โดยในเวลา ๙.๓๐ น. พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพิธีกรกราบอาราธนา พระครูพิศาลจริยธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่พระนวกะตำบลคุ้งตะเภา โดยมีพระครูสุจิตพัฒนพิธาน เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา และเจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลคุ้งตะเภา ทั้ง ๙ วัด นำพระสงฆ์สามเณรนวกะเข้าร่วมพิธีเปิด    โดยการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรีประจำตำบลเป็นนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดอ ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2561 09:21 โดย Teva M
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 233 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินงานคณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Suwannaphetar.jpg/200px-Suwannaphetar.jpg

จำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม
free web counting
ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​ธันวาคม​​​​ ๕๐

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxtrCNtqiMI/AAAAAAAAF8M/IreD0HzzUbc/anigif.gif

หลวงพ่อสมชาย
(หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFq8DDgPI/AAAAAAAAL04/_U5gqXQWTIs/s200/DSCF4843.jpg

(คลิปเพื่ออ่านประวัติ)

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/S9sbj-oeZLI/AAAAAAAAG7k/WBiDOCgvm48/DSCF6866.jpghttp://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/TM8AD4_IYAI/AAAAAAAAH3U/g4a30eMDipk/55548.gif