https://lh3.googleusercontent.com/-CPS6OS_zTmk/UZe9WN_HqRI/AAAAAAAAdYQ/LGRMT63t_nw/s81/palungjit_logo.gif
ทุกฺขูปนีโตปิ นโร สปญฺโญ อาสํน ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย

 
"คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุข"

(๒๘/๔๕๐)


เฟสบุควัดคุ้งตะเภา

http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif หน้าหลัก
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ประวัติวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif ปูชนียวัตถุสำคัญ
    - พระพุทธคู่บ้านคู่เมือง 
    - พระบรมสารีริกธาตุ 
         - จากพระสังฆราชไทย
         - จากพระสังฆราชพม่า
         - จากประเทศอินเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ตราสัญลักษณ์
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png ข้อมูลทั่วไป
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - พระสงฆ์จำพรรษากาล
    - ทำเนียบเจ้าอาวาส
    - ไวยาวัจกร
    - ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ
http://www.igetweb.com/image/menu/17.gif สังฆกิตติคุณานุสรณ์
      (หอเกียรติคุณ)
https://lh4.googleusercontent.com/-sApCIdhPo5A/TVQnFdI-xmI/AAAAAAAAJlk/4pzGNkDedes/sama.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Dlg68E0d4qU/UQGBi4QjwFI/AAAAAAAAaEo/ua0vHpJli5M/s128/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpghttp://www.igetweb.com/image/menu/1.gif แผนพัฒนาวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif การปกครองวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/40.gif งานเผยแผ่
    - หน่วยอบรมประชาชน (อปต)
    - ศูนย์ศึกษาพระพุทธฯ (ศพอ)
    - โครงการบรรพชาสามเณรฯ
https://lh5.googleusercontent.com/-LEQGE7lTlCs/UAD3ceF7gaI/AAAAAAAATAw/4AUfh4dECJY/s17/lmenu110827.png สำนักศาสนศึกษา
http://www.igetweb.com/image/menu/19.gif กิจกรรมภายในวัด
    - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา
    - สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
    - การอนุรักษ์สมุนไพร
    - บูรณะศาลาการเปรียญ 

    - รวมภาพกิจกรรมของวัด
http://www.igetweb.com/image/menu/37.gif
ชมวีดีทัศน์วัดคุ้งตะเภา
http://www.igetweb.com/image/menu/42.gif วัดคุ้งตะเภาในวิกิพีเดีย
http://www.igetweb.com/image/menu/18.gif ของฝาก
http://www.igetweb.com/image/menu/45.gif เว็บบอร์ด
http://www.igetweb.com/image/menu/25.gif  ผู้จัดทำ 
http://www.igetweb.com/image/menu/1.gif ติดต่อสอบถาม


 
ประมวล
http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif
ประเพณี ๙ เดือน
(บ้านคุ้งตะเภา)

เดือน ๓
 • มาฆบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
 • ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก
  (ก่อนแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๔

 • ตรุษไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  ถึง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕)

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF

เดือน ๕
 • สงกรานต์
  (๑๓-๑๕ เมษายน)
 • บวชเณรภาคฤดูร้อน
  (๑-๑๖ เมษายน)
 • บวชนาคหมู่
  (๑๓ เมษายน)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๖
 • วิสาขบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๗
 • สลากภัต
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๘
 • อาสาฬหบูชา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
 • วันเข้าพรรษา
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๐
 • สารทไทย
  (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๑
 • ออกพรรษา
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • ตักบาตรเทโว
  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
 • กฐิน
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 • มหาชาติ
  (ก่อนขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/Srzm3GcVNFI/AAAAAAAAFGM/_0WFgbAvrBI/LINE1.GIF
เดือน ๑๒
 • ลอยกระทง
  (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
   

จดหมายข่าววัดคุ้งตะเภา

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคุ้งตะเภา          วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำโดยนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ณ วัดคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีฝ่ายปกครอง ท้องที่และท้องถิ่นตำบลคุ้งตะเภาทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 10:59 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา ร่วมสัมนาพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐         วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา นำโดยพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา, พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคุ้งตะเภา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการพิพิธภัณฑ์ และบรรยายประสบการณ์การจัดการพิิธภัณฑ์ ในฐานะพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ 1 ใน 4 แห่ง ในเวทีสัมนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับประเทศ ให้แก่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย ภาครัฐ สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และเอกชน จากทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมศรีวรา โรงแรมทาวอ ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 09:31 โดย Teva M
 • งานประเพณีบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๖๐      ประเพณีทำบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตรงกับวันขึ้น ๘-๙ ค่ำ เดือน ๓)      ประเพณีทำบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา เป็นประเพณีโบราณของชาวบ้านคุ้งตะเภา ชุมชนคนไทยดั้งเดิมที่มีประวัติความเป็นมาสืบย้อนไปได้กว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบัน... ทำความรู้จักงานประเพณีบุญกลางบ้านคุ้งตะเภา         ประเพณีทำบุญกลางบ้านคุ้งตะเภาในปัจจุบันนั้น คล้ายคลึงกับหมู่บ้านในแถบภาคกลางทั่วไป แต่มีการปรับประยุกต์ขั้นตอนบางอย่างให้สะดวกขึ้น โดยประเพณีทำบุญกลางบ้านนี้ชาวบ้านคุ้งตะเภาจะแยกจัดพิธีเป็นสองครั้งคือ ในต ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2560 10:06 โดย Teva M
 • รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา สอบจบเป็น พระมหา ดร.รูปแรก ของจังหวัดอุตรดิตถ์          บ่ายวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น ๕ โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. กฤช เพิ่มทันจิตต์, ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์ และอาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร รวม ๕ ท่าน เป็นคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และผู้สังเกตการณ์การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช, ดร.), พระปลัดระพ ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2560 09:58 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภา พาคณะพระภิกษุเข้าถวายพระราชกุศลหน้าพระบรมโกศ        วันที่ 20 มกราคม 2560 วัดคุ้งตะเภา มี พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี         วันที่ 24-25 ม.ค. 2560 พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา นำคณะพระนวะวัดคุ้งตะเภาในโครงการบรรพชาอุปสมบท โอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 116 รูป เดินทางเข้าสักการะปลงธรรมสังเวช และเจริญภาวนาอธิษฐานจิตถวายพระราชกุศล เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยแบ ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2560 00:18 โดย Teva M
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         วันที่ 20 มกราคม 2560 วัดคุ้งตะเภา มี พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี         เวลา 7.00 น. ณ มณฑลพิธีลานธรรมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, กำนันไพฑูรย์ พรหมน้อย ประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจ ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2560 10:32 โดย Teva M
 • โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์         วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 วัดคุ้งตะเภา มี พิธีเปิดโครงการอุปสมบท 116 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์             โดยในเวลา 8.30 น. ณ มณฑลพิธีลานธรรมพระพุทธมหาเมตตาประชาบพิธ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจ ทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้ง นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์, นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอ ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2560 10:37 โดย Teva M
 • ตำบลคุ้งตะเภา ร่วมจัดขบวนแห่ในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก         วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๐ กำนันและผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา ทั้ง ๘ หมู่ ร่วมจัดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ในพิธีเปิด งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐          โดยขบวนแห่ทางวัฒนธรรมในนามท้องที่ตำบลคุ้งตะเภา เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของ อ.เมืองอุตรดิตถ์ คือ "เมืองท่าเหนือลุ่มน้ำน่าน ตำนานแห่งสวางคบุรี"  กำนันผู้ใหญ่บ้านคุ้งตะเภา นำโดยนายไพทูรย์ พรหมน้อย กำนันตำบลคุ้งตะเภา และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหว ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2560 12:06 โดย Teva M
 • วัดคุ้งตะเภาต้อนรับคณะพระธุดงค์วัดสังฆทาน ศิษย์หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ         เช้าวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๐ คณะพระธุดงค์อุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทาน จำนวนกว่า ๓๐๐ รูป/คน ศิษย์หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ นำโดยหลวงพ่อไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทานรูปปัจจุบัน รับพิจารณาภัตตาหาร ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์         โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเดินธรรมยาตราครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ เส้นทางจากวัดสังฆทาน - แม่สายเหนือสุดแดนสยาม วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เริ่มออกเดินทางเมื่อว ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2560 23:29 โดย Teva M
 • พิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธวัดคุ้งตะเภา ๒๕๕๙-๒๕๖๐         เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๒๙ น. วัดคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวัดคุ้งตะเภา กิจกรรมของวัดและชุมชนเล็ก ๆ หมู่บ้านคุ้งตะเภา หมู่ ๔ เพื่อรับปีใหม่สากล พ.ศ. ๒๕๖๐ สร้างบารมีเสริมสิริมงคลด้วยมหาพุทธบารมีกลางมณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่เมตตาทันใจ นมัสการสองพระคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ รับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย สุขใจ วิถีพุทธ ณ วัดคุ้งตะเภา         โดยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มใน เวลา ๒๑.๒๙ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะสงฆ์นำโดย พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา รองเจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา และเจ้าสำน ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2560 10:45 โดย Teva M
 • กิจกรรมจิตอาสาตามรอยพ่อ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล           บ่ายวันที่ ๓ พ.ย. ๕๙ พันเอกสมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยพันโทวิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๕ และผกท.วัชรชัย กตัญญู นำคณะทหารและข้าราชการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และ นศท.( รด.จิตอาสา ร.ร.อุตรดิตถ์) นศท.ชาย-หญิง พัฒนาวัดคุ้งตะเภา           โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสวนป่าปฏิบัติธรรมวัดคุ้งตะเภา การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดและโรงสีชุมชนบ้านคุ้งตะเภา การตรวจโรคพระภิกษุสงฆ์ และถวายยารักษาโรค ร่วมกับชุมชนวัดคุ้งตะเภา ในกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน เพื่อน้อมถวายอาลัยและเป็นการบำเพ็ญความดีตามรอยพระราชดำริ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 07:13 โดย Teva M
 • โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์         วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 วัดคุ้งตะเภา มี พิธีเปิดโครงการอุปสมบท 118 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์             โดยในเวลา 8.00 น. ณ มณฑลพิธีลานธรรมพระพุทธมหาเมตตาประชาบพิธ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการฝ่ายทหารตำรวจ ทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้ง ดร.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์,  นายอภิรักษ์ คำโมง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์, นายวิเชียร แสงว ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2560 00:00 โดย Teva M
 • สนามสอบธรรมศึกษา สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา ประจำปี ๒๕๕๙                 เมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   คณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภาได้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อวัดผลความรู้การศึกษาวิชาธรรมศึกษาในสถานศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ณ สนามสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ตำบลคุ้งตะเภา (รหัสสนาม อต. ๓๑๘๐๐๗) โดยการสอบธรรมสนามหลวง (ครั้งที่ ๒) ในวันนี้เริ่มใน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร โดยปีนี้สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา ส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสังกัดวัดคุ้งตะเภา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๖ ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2559 07:24 โดย Teva M
 • พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน ณ วัดคุ้งตะเภา         วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๙  เวลา ๑๑.๒๙ น. ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธานในพิธีจุดเทียนฤกษ์ ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ หัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี หน้าวัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, พลตรีสิงหา เพริศศิริพลเรือตรีภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และภริยา,  ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 07:17 โดย Teva M
 • ฯพณฯ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช         เช้าวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๙  เวลา ๐๘.๕๗ น. ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธานในพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ กลางศาลาโถงโบราณสองร้อยปี (เสาพระตำหนักค่ายหาดสูงตามพระราชพงศาวดาร) หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์        โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พลตรีสิงหา เพริศศิริพลเรือตรีภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, พันเอกสุรพงษ์ ดอกไม้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕, พันเอกสมัย ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2559 11:31 โดย Teva M
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 176 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินงานคณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Suwannaphetar.jpg/200px-Suwannaphetar.jpg

จำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม
free web counting
ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​ธันวาคม​​​​ ๕๐

http://lh6.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxtrCNtqiMI/AAAAAAAAF8M/IreD0HzzUbc/anigif.gif

หลวงพ่อสมชาย
(หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา)


https://lh3.googleusercontent.com/_pTG3in6GYZE/TczFq8DDgPI/AAAAAAAAL04/_U5gqXQWTIs/s200/DSCF4843.jpg

(คลิปเพื่ออ่านประวัติ)

 

http://lh5.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/S9sbj-oeZLI/AAAAAAAAG7k/WBiDOCgvm48/DSCF6866.jpghttp://lh3.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/TM8AD4_IYAI/AAAAAAAAH3U/g4a30eMDipk/55548.gif