Recent site activity

Aug 2, 2012, 2:32 AM Tevaprapas Makklay edited เพลงวันอาสาฬหบูชา
Jul 27, 2012, 11:22 PM Tevaprapas Makklay deleted สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
Jul 27, 2012, 11:22 PM Tevaprapas Makklay deleted บุคลากรสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา: ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
Jul 27, 2012, 11:22 PM Tevaprapas Makklay deleted บุคลากรสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา: ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
Jul 27, 2012, 11:22 PM Tevaprapas Makklay deleted บุคลากรสำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา: ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Jul 27, 2012, 11:22 PM Tevaprapas Makklay edited สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา
Jul 27, 2012, 11:21 PM Tevaprapas Makklay deleted ผลสอบธรรมทุกชั้น ๒๕๔๓-๒๕๕๔ (สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา)
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited สัมพุทโธ-พุทธมังคลคาถา
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited เพลงบารมีสิบทัศ
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited เพลง คาถาโพธิบาท
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited เพลงคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited เพลงบูชาสักการะ
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited เพลง ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา-แปลไทย)
Jul 6, 2012, 1:53 AM Tevaprapas Makklay edited พินิจเพลงสร้างปัญญา
Jul 6, 2012, 1:52 AM Tevaprapas Makklay edited มหามงคลสูตร-ทำนองพม่า
Jul 6, 2012, 1:51 AM Tevaprapas Makklay edited บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร
Jul 6, 2012, 1:51 AM Tevaprapas Makklay edited มงคลสูตร ทำนองอินเดีย
Jul 6, 2012, 1:51 AM Tevaprapas Makklay edited ไตรสรณคมณ์-บทสวดทำนองร้องประกอบเพลง Tisarana-ImeeOoi
Jul 6, 2012, 1:50 AM Tevaprapas Makklay edited เพลงวันอาสาฬหบูชา
Jul 6, 2012, 1:50 AM Tevaprapas Makklay edited เพลงปลงสังขาร
Jul 6, 2012, 1:50 AM Tevaprapas Makklay edited พินิจเพลงสร้างปัญญา
Jul 6, 2012, 1:47 AM Tevaprapas Makklay edited บทสวดนีลกัณฐ์มหาการุณาหฤทัยมหาธารณี - nīlakantha_dhāranī
Jul 6, 2012, 1:47 AM Tevaprapas Makklay edited มหากรุณาธารณีสูตร-Mantra of Avalokiteshvara
Jul 6, 2012, 1:47 AM Tevaprapas Makklay edited ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ทำนอง ๓)
Jul 6, 2012, 1:47 AM Tevaprapas Makklay edited ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ทำนอง ๒)

older | newer