บทเจริญพระพุทธมนต์

เพลงธิเบตสบายใจ

เพลงธรรมะสบายจิต

พินิจเพลงสร้างปัญญา
       - เพลงปลงสังขาร
       - เพลงวันอาสาฬหบูชา

แล้วก็อย่าลืมฟังธรรม


ฝากข้อ​ความจำ​​​​​​​นวน​​​​​​​ผู้​​​​​​​เข้า​​​​​​​เยี่ยมชม
free web counting
ตั้งแต่​​​​ :: ​​​​๑ มกราคม ๕๒


 เพลงวันอาสาฬหบูชา
มีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์
และความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
วันสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Paintings_of_Life_of_Gautama_Buddha_-_Asalha_Puja.jpg/499px-Paintings_of_Life_of_Gautama_Buddha_-_Asalha_Puja.jpg


   -ดาวน์โหลด-  

เนื้อหาบทเพลงอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา วันพระศาสดาทรงแสดงพระธรรม
จักกัปปวัตตนสุนำ โปรดปัญจวัคคีย์ที่มฤคทายวัน
พระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านได้บรรลุซึ่งพระโสดาบัน
เป็นพระสงฆ์องค์แรกอัน ที่พระพุทธะประกาศพระศาสนา

รุ่งขึ้นวันแรมค่ำนึง วันนี้แล้วถึงเข้าบุริมพรรษา
สมเด็จพระศาสดา ให้อยู่จำพรรษาเป็นเวลาชั่วคราว
อุ่นธรรมคร่ำไป จัดเจ็บจับไม่ เหยียบไร่นาข้าว

ชายหญิงไม่นิ่งอยู่เหย้า ต่างเข้าวัดนั่งฟังพระเทศนา
พุทธศาสนิกชาวไทย เราเทิดทูนไว้ซึ่งพระศาสนา
เข้าวัดเราจะพัฒนา ให้พระศาสนาของเรารุ่งเรือง

ซ้ำ*


(สัญญาอนุญาต)

Copyright undeterminedMusic excerpts with low quality
เสียงนี้เป็นเสียงดนตรี จาก เพลง ที่มีลิขสิทธิ์

การนำเสนอเสียงดนตรีจากเพลงใดๆ โดยเชื่อว่าเป็นการใช้ที่ความละเอียดต่ำ และใช้อ้างอิงชั่วคราวในเว็บไซต์ของหน่วยงานสาธารณะกุศล อาจถือว่าเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา หากเจ้าของลิขสิทธิ์ประสงค์ให้ลบไฟล์นี้ออกจากระบบ กรุณาแจ้งได้ที่ ผู้จัดทำ