כדורמים  ישראל

תגובות  לנעשה בענף

WATERPOLO  ISRAEL


מאחר והאתר נתקל בבקשות לאפשר להגיב על המתרחש בענף ובאתר ,בקשות שחזרו על עצמן בחודשים האחרונים.חלקן ע"י אנשים מוכרים ורובן ע"י אנשים  שלא מעוניינים כנראה להזדהות .האתר מוכן להעמיד במה לתגובות תרבותיות ,תגובות עינייניות ללא גסויות וללא הכפשות עלומות שם.הבמה לתגובות אינה במת טוק בקים ברמות המוכרות לנו מאתרי האינטרנט. כל תגובה או השגה עיניינית שאין בה כדי לפגוע באדם מסויים אלא רק להצביע על החיובי ו/או השלילי  על המתרחש בענף  תתקבל ותוצג ללא צנזורה.  על כן כל המגיב באתר יצטרך להזדהות במייל עם התגובה אותה הוא מעוניין להעלות באתר. הפרטים המזהים האמיתיים הם לצורך לקיחת אחריות של המגיב לדבריו ולא ישמשו את האתר לכל שימוש אחר.

 

את התגובות ניתן לשלוח לתיבת דוא"ל של האתר

waterpolo.israel3@gmail.com

 

 

בני קרני – 23מרץ2008.

נושא:פרסום ידיעות באתר כדור-מים בישראל  -

לאחר שיחות עם מס' אנשים שהתרעמו על כך שאני מפרסם באתר ידיעות שעשויות לפגוע בשחקנים ו/או מאמנים מבלי שאני לוקח אחריות על הידיעות החלטתי :

  1. להבא כל ידיעה מעבר לתוצאות משחק ומהלכו תובא בשם מעביר הידיעה.
  2. ידיעות שיש בהן משום פגיעה במישהו, יובאו לבדיקה ותגובה של מי שעשוי  למצוא עצמו נפגע מתוכן הידיעה.ההחלטה הזו נלקחה בעקבות תגובות קשות לפרסום הידיעה על כך שיוני פינסקי נפגע בעת משחק  של טבעון מול ג.זבולון כתוצאה מעימות במים עם איל קרן. להבא ידיעות מסוג כזה תצטרכנה להיות מגובות : בעובדות מוכחות כגון תצלומים/אישורים , צילומי וידאו  . שמו של מעביר הידיעה יפורסם.

האתר ישמור תמיד את זכותו להגן על חופש המידע  ובמקרים מיוחדים אם יהיה צורך, יגן על מוסר הידיעה(שמו שמור במערכת). מעבר לכך כל מי שיעביר ידיעה יהיה האחראי הבלעדי לידיעה שהעביר והאתר אינו לוקח אחריות על ידיעה כזו או אחרת הנמסרת לו.(ראה  תנאי שימוש באתר WATERPOLO.  ISRAEL     כפי שמופיעים בתחתית דף הבית של האתר).

 

תנאי שימוש באתר כדור-מים בישראל

Terms of use Internet site:" Waterpolo-Israel"

השימוש במידע המופיע באתר " כדור-מים בישראל " (להלן: "החברה") מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים  אלה .

        

  1. כל הזכויות במידע המופיע באתר (להלן – "המידע") לרבות זכויות יוצרים וכל קניין רוחני אחר שייכים במלואם לחברה. כמו כן, כל הזכויות באופן הביטוי, העיבוד, האחסנה והפצת המידע שייכים במלואם לחברה.
  2. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.
  3. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר ללא היתר והסכמה בכתב מחברה.
  4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.
  5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה אינה אחראית לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע וכי אינה מתחייבת כי המידע יהיה מעודכן תמיד.
  6. המשתמש פוטר בזה את החברה מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע.
  7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.
  8. הקישורים לאתרים אחרים מתוך אתר החברה נועדו לנוחיותך בלבד. אין החברה אחראית לתוכנם של האתרים הללו. הכניסה לאתרים אלו והשימוש במידע המופיע בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.
  9. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש באתר. על השימוש באתר ועל כל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

 

 

 

בני קרני - 29 ינואר 2008  שעה 22:30

נושא: מעוז גבר

אני מביע את דעתי וזו דעתי הפרטית.

שמעתי את כל הצדדים וכמובן איני בורר.יש עקרון אחד חשוב שצריך להיות מונח  לפני כל אחד שמתעסק בעניין: אין להחזיק שחקן בכוח בקבוצה שבה אינו רוצה לשחק!!!  עכשיו לדעתי לאור עקרון זה חייבים לנהוג. אם שחקן התחייב בחוזה לשחק בקבוצה הוא אמור לכבד את החוזה. אך אם למרות החוזה עליו הוא חתום אין ברצונו לשחק יש למצוא את הדרך לשחרר אותו, כי אף קבוצה אינה מעוניינת בשחקן שאינו חפץ לשחק אצלה. הקבוצה חושבת שנגרם לה נזק כתוצאה ממהלך זה של השחקן ,זכותה לתבוע שיפוי. מאחר ומעוז גבר טוען שהאגודה הודיעה לו שאינה חפצה בשרותיו יותר ולכן הוא חיפש קבוצה אחרת ,הרי שהאגודה שחררה אותו למעשה ולכן אינה זכאית למנוע ממנו שחרור.  אסא תל אביב טוענים שלא שחררו אותו וכאן הם חילוקי הדעות עד כמה שדעתי משגת.מאחר והסוגיה נמצאת בבוררות היה מן הראוי שהמוסד האחראי לבוררות ידאג לכך שהבוררות תתבצע (כולל החלטה)כ14 יום לכל היותר מיום הגשת הבקשה. מוסד הבוררות לא יתן יד לאף אחד מהצדדים(כולל עורכי דינם ובאי כוחם)למשוך את הבוררות בדחיות חוזרות ונשנות למשך חודשים.   

 

העובדה שמוסד הבוררות אינו כבול בלוח הזמנים הזה, מאפשרת לצדדים לשחק עם לוחות הזמנים. על כן יש לתחום למוסד הבוררות לוח זמנים נוקשה וקצר.

 

 

 

בני קרני - 29 ינואר  2008  שעה 22:48

נושא: הארוע המביש בגמר גביע המדינה

הופעתה של קרית טבעון למשחק הגמר עם קבוצת נוער היא בזיון לענף שיש לו פעילים שמכתימים את פעילות כל הענף.גם אם ברור למישהו בטבעון שכל הסחבת בבוררות בנושא מעוז גבר  היא תולדה של קונספירציה נגד טבעון , עדיין אין זו סיבה מספקת להתנהגות בלתי ספורטיבית של אגודה שלמה שהוכתבה בברור ע"י ראשי האגודה.ההתנהגות הבלתי ספורטיבית אינה ראויה למחילה ומי שעומד מאחורי החלטות כאלה צריך גם לקחת אחריות  ולשאת בעונש הרחקה מפעילות לתקופה ארוכה. אם אכן מעוז גבר יזכה בבוררות מול .   אס"א תל אביב , הרי שפתוחה בפניו הדרך לתבוע אותה גם על נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהסחבת שהותירה אותו ללא קבוצה עלי לציין שאני עדיין דבק בדעתי שאין להחזיק שחקן בעל כורחו בקבוצה שבה אינו מעוניין לשחק

 

 

שחקן נבחרת (שמו שמור במערכת האתר)-30 ינואר 2008-  21:50

בני ,אתה צודק ב100%  היה המעמד העצוב ביותר מאז שאני בכדורמים.לא חשבתי שאפשר להגיע לשפל כזה

אתה עושה באתר עבודה נהדרת. מעניין מה חושבים השחקנים של טבעון על כל העניין.מעניין

 

ק.ק.  - שחקן נבחרת ישראל בעבר  -  01   פברואר 2008  -19:00

 

בנוגע לאתמול - גמר גביע המדינה שבו טבעון העמידו קבוצת ילדים בני 16 - אני מקוה שיש דרך באיגוד להעניש את אנשי הביצה הקטנה הזאת. עד שיוותרו עסקנים עלובים שכאלה הספורט הזה ידשדש ויגווע !
הרי כמה אירועים כאלה יש בשנה ? 2 ! אז מה זה הזלזול הזה. אפילו יתכן שהדרך היא להרחיק את שחקני טבעון מהנבחרת (אם היא עדיין קיימת) או משהו בסגנון. זה פשוט היה בושה לכדורמים.
 
 רועי בן ניסים - יו"ר מח' הכדורמים אס"א תל אביב   07 פברואר 2008
מביא פה התכתבות בתגובה לכתבה שהתפרסמה במקומון  בטבעון

ביום רביעי האחרון התקיימה הבוררות בעיניינו של מעוז גבר  -- האתר ממתין להחלטת הבורר   בנתיים בעקבות ידיעה שפורסמה בעתון , נחשפת כאן התכתבות  עם עתון הארץ שפרסם ידיעה במקומון של טבעון-"רצוי מצוי"  על סמך מידע שקיבל מאגודת קרית טבעון , לטענת אנשי  אסא תל אביב האתר וקרית טבעון  הפיצו מידע  שיקרי ומוטעה  ,האתר הסכים לפרסם את ההתכתבות בין אס"א תל אביב לעתון "רצוי מצוי"- מקומון מרשת העיר השייכת לעתון הארץ לעיונכם

From: Roi Ben Nisim [mailto:roiben@tauex.tau.ac.il]
Sent: Sunday, February 03, 2008 7:26 PM
To: tessler@haaretz.co.il
Subject: תגובה לידיעה שתפרסמה בתאריך 1/2/08: "כעס באגודת הכדורמים של טבעון..."

ביום שישי האחרון, פרסמת בעיתון "רצוי מצוי" ידיעה על הפועל קריית טבעון בכדור מים. בידיעה נטען כי דיון בוררות בין שחקן אס"א תל אביב מעוז גבר לאגודת אס"א תל אביב נדחה עקב "תרגיל מסריח". על פי הידיעה עורך הדין של אס"א תל אביב מסר לבורר שעל דעת שני הצדדים הדיון נדחה בשבוע.                                                       אס"א תל אביב מכחישה ידיעה זו מכל וכל.

 הדיון המקורי נקבע לתאריך 4/2/08, בעקבות פניה של עו"ד דן שילון המייצג את מעוז גבר בתאריך 24/1/08, להקדים את הדיון ביקש הבורר בדיון – עורך דין דוד גולן, להקדים את הדיון ליום 28/1/08. עם קבלת ההודעה מעו"ד גולן,  עו"ד גיא כהן המייצג את אס"א תל אביב הודיע כי במועד החדש נקבע לו דיון אחר ולכן ביקש להשאיר את הבוררות במועדה המקורי. אני מצרף למייל את התכתובת שבין עו"ד גולן לעו"ד כהן.

 ברור שהבורר עו"ד דוד גולן הוא בעל ותק וניסיון ומגוחך לחשוב כי ניתן "לסובב" אותו בקלות. בכל מקרה הבוררות בעניין מעוז גבר היא בין השחקן  לאס"א תל אביב והפועל טבעון אינה צד בעניין.

 בברכה,

 רועי בן ניסים

From: יצחק טסלר [mailto:tessler@haaretz.co.il]
Sent: Wednesday, February 06, 2008 8:28 AM
To: Roi Ben Nisim
Subject: RE:
תגובה לידיעה שתפרסמה בתאריך 1/2/08: "כעס באגודת הכדורמים של טבעון..."

 

תודה ויום טוב

לעיונך הידיעה

רשם העמותות שיגר מכתב אזהרה להפועל טבעון

 

באס"א ת"א רותחים מכעס על הנהלת הפועל טבעון בעקבות הבוררות בעניין מעוז גבר.   רשם העמותות במשרד המשפטים העביר להפועל קרית טבעון מכתב "התראה לפני ביטול אישור ניהול תקין". רו"ח אלי גוף, מחלקת תלונות וחקירות, ציין במכתבו כי במשרדי רשם העמותות התקבלה פנייה מהמשטרה בעניין העמותה.   עוד צוין במכתב כי חברים בעמותת הפועל טבעון חשודים בעבירות של רישום כוזב ועבירות מס. בין היתר, במשטרה חושדים כי האגודה דיווחה על תשלומי שכר לשחקנים כדורמים קטינים  ואלו הכספים הועברו לשחקני הקבוצה הבוגרת.

בתוך כך תקף השבוע רועי בן ניסים, יו"ר קבוצת אס"א ת"א את טענות הפועל טבעון בעניין השחקן מעוז גבר. כזכור, ביום שישי פרסם "העיר רצוי מצוי" כי דיון בוררות בין שחקן אס"א תל אביב מעוז גבר לאגודת אס"א תל אביב נדחה עקב "תרגיל מסריח" שמנע את השתתפותו של גבר במשחק הגמר ולהפסד של טבעון.

בן ניסים: "אס"א תל אביב מכחישה ידיעה זו מכל וכל. הדיון המקורי נקבע ל-4 בפברואר. ב-24 בינואר פנה עו"ד דן שילון, המייצג את מעוז גבר, וביקש להקדים את הדיון. הבורר בדיון – עורך דין דוד גולן, ביקש להקדים את הדיון ל-28 בינואר. עם קבלת ההודעה מעו"ד גולן,  עו"ד גיא כהן, המייצג את אס"א תל אביב, הודיע כי במועד החדש נקבע לו דיון אחר ולכן ביקש להשאיר את הבוררות במועדה המקורי.

"ברור שהבורר עו"ד דוד גולן הוא בעל ותק וניסיון ומגוחך לחשוב כי ניתן 'לסובב' אותו בקלות. בכל מקרה הבוררות בעניין מעוז גבר היא בין השחקן  לאס"א תל אביב והפועל טבעון אינה צד בעניין".

יצוין כי איתן נפשי חזר וטען השבוע כי הדחייה של הבוררות נמסרה לעו"ד שילון רק כחצי שעה לפני הישיבה, כשכבר כולם היו בת"א וכן שטענת אס"א ת"א כאילו הבוררות היא של מעוז בלבד "הינה נכונה אבל מהווה היתממות".

יצחק טסלר

 

בברכה

יצחק טסלר, עורך העיר רצוי ומצוי

רקפות 1 קרית טבעון, 7951866 050

טל' 9833014 04  פקס 9832668 04

האתר מזמין את קרית טבעון להגיב על ההתכתבות

 

בני קרני - 07 פברואר 2008

נושא : תגובה  להתכתבות ולנושא מעוז גבר .

בכדי להבהיר , עמדתי בנושא עדיין עומדת בעינה , אין להחזיק שחקן בעל כורחו.  ברור לי כעת שהבוררות היא אך ורק בין מעוז גבר לאס"א תל אביב  וקרית טבעון אינה צד בעניין. מכאן ברור לי גם שאם קרית טבעון אינה צד בעניין הרי שאי הופעת הבוגרים למשחק גמר גביע המדינה  הינה חמורה ביותר.   הכרזת מלחמה על האיגוד בטעון הזה משוללת כל יסוד.  הנהלת קרית טבעון  לדעתי יורה לכל הכיוונים ובין היתר ירתה לעצמה ברגל. גם לא נתנה לשחקניה אפשרות לזכות בגביע וגם לקתה בהתנהגות בלתי ספורטיבית.

ליבי בהחלט עם מעוז גבר שנפל קורבן לתמימותו , ומה שלא תהיינה תוצאות הבוררות הרי הניזוק העיקרי יהיה מעוז .

גם אם יזכה מעוז בבוררות  , הנזק כבר נגרם. נזק תדמיתי  וכלכלי למעוז , נזק תדמיתי לאס"א תל אביב  ונזק תדמיתי לקרית טבעון שבהחלט לא חסר לה בימים אלה.

 
דוד קראוזה - הפועל תל אביב נוער שנות השישים - 09 פברואר 2008
נושא : כדורמים בישראל
שום דבר לא השתנה , יופי שיש אתר , אבל האם יש בכלל כדורמים ???  לפי מה שאני רואה הענף שאהבתי בצלילה מתמדת
יש מעט יותר קבוצות ממה שהיו בשנות השישים , וגם המעט הזה עסוק כל הזמן באיך לדפוק את השני. אם לא תתעוררו ותמשיכו לבוסס באסלה בסוף גם בה לא יוותרו מים. ואגב בני אתה היית מחליף בקבוצה שלנו אני זוכר אותך כשהיגעת מהשחיה ביחד עם חגי צ'יש כשהייתם ילדים והסתובבתם לנו בין הרגליים. אגב אתה יכול להשתמש בGIF  לפינת ההומור של האתר.  אגב תכננתי להגיע לאחד המשחקים אחרי איזה 40 שנה שלא ראיתי כדורמים , אבל כנראה שלא הפסדתי . אמשיך לעקוב אחרי האתר. ואם אכן יהיה טרוניר בינלאומי גדול אולי אגיע.
 
בני קרני - 10 פברואר 2008
נושא: דוד קראוזה ??  , לא זוכר אחד כזה , אבדוק עם כאלה שאולי זוכרים.  בכל אופן תודה על ה-גיפ  . הוא יפה וכב שיבצתי אותו בפינה. באשר לדבריך , הרואה מהצד רואה טוב יותר מאלה שנמצאים בפנים. בכל אופן יש גם אנשים טובים בענף הזה שמנסים לעשות משהו.
 
 
בני קרני -  10 פברואר 2008
נושא :  מעוז גבר . מעוז שוחרר מאס"א  ת"א בפסק בורר .  מה שתומך בעמדתי העקרונית  שאין להחזיק שחקן בקבוצה בעל כורחו.
אי אפשר להכריח שחקן לשחק היכן שאינו רוצה לשחק.    אני מאחל למעוז הצלחה בכל קבוצה שיבחר לשחק בה : היום בטבעון ומחר בכל קבוצה אחרת . אני גם מאחל לו ולשחקנים אחרים שישכילו ולא יחתמו על חוזים באף קבוצה ללא שמישהו"מבין עניין" מטעמם יבדוק את פרטי החוזה.