פינת השופטים

 

לזכרם של

פאול ואגו-זאב ורדי

יצחק פיסטינר

יוסק'ה פלד

וילי ראושניץ

יוסף גומבוש

יאיר סקלי

גבי וינקלר

בבניה

שופטים ופעילים , אנא העבירו כל חומר שיש לכם הנוגע לאנשים אותם אנו רוצים להנציח

כמו כן נשמח לקבל כל חומר הנוגע לחוקה ,פרוש החוקה ,שפוט בכלל וכל דבר העולה בדעתכם

 

 

 חוקת הכדורמים אנגלית=קישור

http://www.fina.org/rules/english/water_polo.php

 


WATERPOLO ISRAEL       WATERPOLO.ISRAEL@GMAIL.COM      

http://waterpolo.israel.googlepages.com/home                    
 

http://waterpolo.israel.googlepages.com/home

WATERPOLO.ISRAEL@GMAIL.COM  

Travel Insurance Australia