מכבי חיפה כדורמים

תמונות וחומרים חדשים באדיבותם של רודי ריהן  ואורי ירון

בקרוב ננסה להבהיר מעט יותר על כל תמונה ותמונה ,ננסה להשלים פרטים ,תאריכים,מעמדים,שמות וכו' מישיכול לעזור בעניין-מוזמן