התמונות של גבי

גבי בפרפר יציאה גבוהה

גבי מאמן הנבחרת בימים הראשונים של הבריכה בוינגייט

עם אלבאום (צמבאי) ז"ל ודוד תמרי בדרא"פ

בדרא"פ באוירה נטות גינונים

ברית מכבים עתיד / מכבי ת"א

הנבחרת

באימון .... חבל שלא רואים את תנועת חיכוך הידיים המפורסמת

נבחרת הפועל

מי מזהה ?   חוץ מיוסקה פלד,גבי,לרר,קליגמן

עם מכבי בצרפת

נבחרת

אימון הפועל תלאביב , חורף,שבת ,בריכת גורדון, מים מלוחים, 22 צלסיוס

עומדים מימין:גבי וינקלר ,יצחק לרר ,??? ,???,??? ,ראובן שפע

יושבים: יוסקה פלד , ??? , ??? ,נא השלימו החסר במייל

 משחק בערב כנראה בוינגייט  :  מי מזהה??לשלוח למייל

 למעלה מימין:יצחק לרר , ?? , ?? ,?? ,נלו בילדרמן , ??עזרו בזיהוי

יושבים מימין: יוסקה פלד ,יוסי קליגמן ,גבי ויקלר ,מתחתיו :ולדימיר(דדו)מרקיציו

יחיאל(פישטה) מוזס

 למעלה מימין:יחיאל(פישטה)מוזס ,יוסקה פלד ,לא מזוהים

עומדים אמצע:יוסי קליגמן ,??? ,ולדימיר(דדו)מרקיציו ,יצחק לרר , עם הגביע -? , נלו בילדרמן ,  יושב :  גבי וינקלר

  קייץ   1977  בתצוגת אופנה.....ושיפוט

התצוגה נמשכת

כתבה על גבי בעתון אוי-קלט ההונגרי....נשלח לתרגום

נשאר טעם של עוד.......