w 132


เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2


"กู่เจิง" พิณจากแดนสวรรค์ เรียบเรียงโดย ชนก สาคริกที่เรียกกู่เจิงว่า "พิณสวรรค์" นั้น เพราะตามตำนานของจีนกล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้เทพยดาเป็นผู้สร้าง
เดิมเป็นพิณขนาดใหญ่มีสาย 50 สาย เรียกว่า เส็ก มีเสียงไพเราะน่าฟังดุจเสียงจากสวรรค์
(เรื่องพิณ 50 สาย นี้มีข้อน่าสังเกตคือทางอินเดียก็มีเรื่องตำนานที่กล่าวถึง
พิณ 50 สายของเทพเจ้าอยู่เหมือนกัน เข้าใจว่าคตินี้จีนอาจได้รับมาจากอินเดียก็ได้)

ตำนานเรื่องพิณสวรรค์ของเทพยดานั้น เป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลที่เน้นทางคตินิยม เพราะเห็นว่า
กู่เจิงนี้ มีรูปร่างแปลกประหลาดพิสดารซับซ้อนและมีเสียงไพเราะน่าฟัง ไม่น่าจะเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
โดยมนุษย์ธรรมดาอีกทั้งยังมีมานานแสนนานแล้วด้วย

กู่เจิงมีหลายขนาด ตั้งแต่ 12 สาย ไปจนถึง 26 สาย และมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป
ตามรสนิยมของแต่ละท้องถิ่น ยาวบ้าง สั้นบ้าง กว้างบ้าง แคบบ้าง แล้วแต่จุดประสงค์และจินตนาการ
ของช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรี แต่สภาพโดยรวมแล้ว จะมีส่วนที่คล้ายกันคือตัวกู่เจิงมีลักษณะเป็นกล่องไม้ กลวงยาว
ผิวด้านบนมีลักษณะโค้งมีหย่องไม้หนุนรองรับสายกู่เจิงไว้ทุกสาย ตรงส่วนปลายด้านขวามือ
ของตัวกู่เจิงจะมีหมุดสำหรับปรับเทียบเสียงที่สามารถ หมุนไปมาได้ หมุดเหล่านี้บางแบบก็เป็นไม้
ใช้เสียบลงมาในแนวตั้งแต่ส่วนใหญ่จะซ่อนไว้ใน ส่วนหัวของกู่เจิงโดยมีฝาครอบปิดไว้เพื่อความสวยงาม

สายของกู่เจิงนั้นในสมัยโบราณใช้สายไหมหรือสายเอ็นเป็นส่วนใหญ่ แต่มาในยุคหลังๆนิยมใช้สายโลหะ
เช่นทองเหลือง ทองแดง หรือสายเหล็ก ปัจจุบันจะนิยมใช้สายโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม หรือสายโลหะ
ที่ขวั้นเกลียวด้วยไนลอนโดยรอบ เพราะมีน้ำหนักดีและไม่ระคายนิ้วมือเวลาที่ดีดบรรเลง

ชาวจีนนั้นเป็นทั้งนักปรัชญาและนักประดิษฐ์ ดังนั้นช่างจีนจึงนิยมแฝงปรัชญาไว้ในสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างด้วยเสมอ การประดิษฐ์ตัวกู่เจิงนี้ก็เช่นกัน ช่างจีนโบราณเชื่อว่าเทพยดาเป็นต้นกำเนิด
ในการประดิษฐ์กู่เจิง และเสียงของกู่เจิงเปรียบเหมือนเสียงดนตรีจากสรวงสวรรค์ จึงออกแบบกู่เจิง
โดยแบ่งแผนภูมิของตัวกู่เจิงออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) ส่วนที่เป็นสวรรค์
2) ส่วนที่เป็นภูมิมนุษย์
3) ส่วนที่เป็นวังบาดาล

ส่วนที่เป็นแดนสวรรค์นั้นก็คือแนวสายกู่เจิงที่เรียงรายอยู่ด้านบน
เพราะเป็นต้นกำเนิดเสียงดนตรีอันไพเราะดุจเสียงจากสวรรค์ ช่วงระหว่างสายกู่เจิง
และผิวหน้าโค้งด้านบนเป็นความเวิ้งว้างของท้องฟ้า ส่วนหย่อง (Fret) ที่เรียงราย
หนุนรองรับสายกู่เจิงนั้นมีความหมาย 2 นัยคือ หมายถึงขุนเขาบนพื้นโลกที่สูงตระหง่าน
หนุนค้ำสวรรค์ไว้ หรือ หมายถึง ฝูงวิหค เช่น ห่านป่า นกเป็ดน้ำ หรือ นกกระเรียน
ที่บินเรียงแถวเป็นแนวทะแยงอยู่บนท้องฟ้า ส่วนบริเวณผิวด้านบนที่มีลักษณะโค้งแผ่กว้างนั้น
เปรียบเหมือนมหาสมุทร ตัวกู่เจิงโดยรอบเปรียบเหมือนแผ่นดิน จึงนิยมวาดรูปป่าเขาลำเนาไพร
หรือฝูงสัตว์เอาไว้โดยรอบ ส่วนที่เป็นวังบาดาลนั้นคือผิวพื้นด้านล่างซึ่งกรุเป็นช่องไว้ 2 ช่องใหญ่ๆ
หมายถึง สระหงส์ และ วังมังกร

สระ หงส์-มังกร นี้อาจมีรูปร่างผิดแผกแตกต่างกันออกไปบ้าง เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือ
ทำเป็นช่องไว้ให้เสียงกู่เจิงก้องกังวานออก มาดีขึ้นนั่นเอง รวมความแล้วส่วนต่างๆของกู่เจิงนั้น
ล้วนมีความหมายในเชิงปรัชญาและมีคุณ ประโยชน์ในการบรรเลงทั้งสิ้น

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาเป็นการยืนยันและแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานแนวคิด
ในด้านปรัชญาเข้ากับสิ่งประดิษฐ์ของช่างจีนดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในตอนต้น

ชาวจีนถือว่าโลกนั้นประกอบไปด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 5 ชนิด คือ

1) ธาตุดิน เป็นธาตุที่หนักแน่นมั่นคง เป็นแม่ธาตุของสรรพสิ่งทั้งปวง
เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกรวมทั้งสัตว์และมนุษย์
ธาตุดินยังหมายรวมไปถึงหินทุกชนิดด้วยดังนั้นธาตุดินจึงเป็นแหล่งกำเนิดของ สิ่งที่มีรูปธรรม
ในขณะที่ฟ้ากลับว่างเปล่าไร้รูปธรรม

2) ธาตุทอง เป็นธาตุที่มีประกายสดใสแวววาว และ มีคุณค่า
เมื่อโลกก่อกำเนิดใหม่ๆนั้นนอกจากดินและหินแล้วยังมีแร่ธาตุโลหะอีกมากมาย
หลายร้อยหลายพันชนิดปะปนอยู่ในดินด้วย แร่โลหะเหล่านี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากดินและหิน
จึงถือว่าเป็นธาตุอีกชนิด หนึ่งและเนื่องจากทองคำเป็นโลหะที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นธาตุที่มีคุณค่า
เหนือกว่าธาตุโลหะอื่นจึงเรียกธาตุที่สองนี้ว่าธาตุทอง

3) ธาตุน้ำ เป็นธาตุที่เยือกเย็น และมีความเลื่อนไหลพริ้วพรายไร้รูปทรงที่แน่นอน
เมื่อโลกมีพื้นดินและมีแร่ธาตุโลหะอุดมสมบูรณ์แล้วจึงบังเกิดธาตุน้ำขึ้น หล่อเลี้ยงพื้นดินให้ชุ่มฉ่ำ
ถือกำเนิดแม่น้ำลำคลองรวมทั้งทะเลและมหาสมุทร อันจะเป็นแหล่งที่ให้กำเนิดชีวิตต่อไป

4) ธาตุไฟ (พลังงาน) เป็นธาตุที่ร้อนแรง เจิดจ้า และไหวระริกอยู่เป็นนิจ
เมื่อมีดิน มีแร่ธาตุ มี น้ำแล้ว ได้บังเกิดธาตุไฟคือพลังงานขึ้น ธาตุไฟเป็นธาตุร้อนซึ่งเปล่งประกายเจิดจ้า
เปลวไฟ มักสั่นไหวและบันดาลให้เกิดแสงสว่าง นอกจากนั้นยังเป็นธาตุสำคัญที่กระตุ้นให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตด้วย

5) ธาตุไม้ ธาตุไม้นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เมื่อมีดิน แร่ธาตุ น้ำ และไฟ ครบแล้ว
สิ่งมีชีวิตจึงก่อกำเนิดขึ้นมาได้ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นย่อมสามารถเคลื่อนไหวได้
ธาตุไม้จึงเป็น ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา และ ร่าเริง

รวมพิณบรรเลง (กู่เจิง)เพลงทางพุทธศาสนา (Buddhist Music Played by Guzheng)กรุณาคลิกฟังตามลำดับรายการนะครับ

คลิกฟังออนไลน์ :

1 Breeze With Joyous Whispers - 01. Breeze With Joyous Whispers - Wang Hsun.mp3 (15.77 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

2 Breeze With Joyous Whispers - 02. Homage To The Five Directions - Wang Hsun.mp3 (19.83 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

3 Breeze With Joyous Whispers - 03. The Moon-like Face Of The Buddha - Wang Hsun.mp3 (15.56 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

4 Breeze With Joyous Whispers - 04. Serenity (bodhisattva Gatha) - Wang Hsun.mp3 (18.83 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

5 Breeze With Joyous Whispers - 05. Pure Luminosity (homage To The Medicine Buddha) - Wang Hsun.mp3 (18.80 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

6 Breeze With Joyous Whispers - 06. Ten Thousand Years' Joy - Wang Hsun.mp3 (12.24 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

7 Crystal Lotus - 01. Crystal Lotus.mp3 (51.29 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

8 Crystal Lotus - 02. Rivers And Mountains Greet Buddha.mp3 (26.79 MB)

ฟังออนไลน์ :

9 Crystal Lotus - 03. The Scenery Of The Snowed Mountain Temple.mp3 (28.64 MB)

ฟังออนไลน์ :

10 Enlightenment - 01. Enlightenment.mp3 (51.42 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

11 Enlightenment - 02. Respondence To Nature.mp3 (14.65 MB)

คลิ๊กฟังออนไลน์ :

1 2 Enlightenment - 03. Compassion.mp3 (19.26 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

13 Enlightenment - 04. Freshness.mp3 (15.93 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

14 Hanshan Temple - 01. Hanshan Temple.mp3 (13.88 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

15 Hanshan Temple - 02. Spiritual Buddha.mp3 (11.83 MB)

ฟังออนไลน์ :

16 Hanshan Temple - 03. The Sound Of Bell Emitted In T.mp3 (11.69 MB)

ฟังออนไลน์ :

17 Hanshan Temple - 04. Inspiration Of Avalokitesvara.mp3 (11.76 MB)

ฟังออนไลน์ :

18 Hanshan Temple - 05. The Yellowed Hall Of Great Her.mp3 (10.93 MB)

ฟังออนไลน์ :

19 Hanshan Temple - 06. Pai Sing Buddha's Name By Thou.mp3 (12.00 MB)

ฟังออนไลน์ :

20 Mirror Of Water - 01. Free Flowing Meditation Spirit (from Zen Rhythm).mp3 (12.59 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

21 Mirror Of Water - 02. Breeze With Joyous Whispers (from Breeze With Joyous Whispers).mp3 (11.20 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

22 Mirror Of Water - 03. Freshness(from Enlightenment).mp3 (11.30 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

23 Mirror Of Water - 04. The Scenery Of The Snowed Moun.mp3 (21.18 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

24Mirror Of Water - 05. Cool Breeze In Summer(from Return To Originality).mp3 (11.81 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

25 Mirror Of Water - 06. Evening Song From The Fishing Boat(from Return To Originality).mp3 (11.76 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

26 Mirror Of Water - 07. Monastery In The Mountain(from Zen Rhythm).mp3 (13.91 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

27Mirror Of Water - 08. Reciting The Coming Of Spring(from Purity).mp3 (13.01 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

28 Purity - 01. Purity.mp3 (32.69 MB)

ฟังออนไลน์ :

29Purity - 02. Buddha Realm.mp3 (18.18 MB)

ฟังออนไลน์ :

30 Purity - 03. Chi-sha Moutain In Autumn.mp3 (14.96 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

31 Purity - 04. The Lotus Emerging From Water.mp3 (18.27 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

32 Purity - 05. Reciting The Coming Of Spring.mp3 (18.48 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

33 Rearranged Tunes Of The Sanskrit Music Of Formosa III - 1. Namo Amitabha.mp3 (47.86 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

34 Rearranged Tunes Of The Sanskrit Music Of Formosa III - 2. Namo Avalokitesvara.mp3 (36.93 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

35 Buddhist Praise by Kucheng III - 01. The Song Of Holy Triratna.mp3 (11.16 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

36 Buddhist Praise by Kucheng III - 02. Farewell.mp3 (8.43 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

37 Buddhist Praise by Kucheng III - 03. Recalling The Childhood.mp3 (7.55 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

38 Buddhist Praise by Kucheng III - 04. Dream.mp3 (7.29 MB)

ฟังออนไลน์ :

39 Buddhist Praise by Kucheng III - 06. West Lake (xihu).mp3 (11.68 MB)

ฟังออนไลน์ :

40 Buddhist Praise by Kucheng III - 07. The Fragrance Of The Flowers.mp3 (6.44 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

41 Buddhist Praise by Kucheng III - 08. Early Autumn.mp3 (6.50 MB)

คลิ๊กฟังออนไลน์ :

42 Buddhist Praise by Kucheng III - 09. Live In Solitude.mp3 (7.48 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

43 Buddhist Praise by Kucheng III - 10. The Returning Swallow.mp3 (5.42 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

44 Buddhist Praise by Kucheng III - 11. Autumn Night.mp3 (6.10 MB)

คลิกฟังออนไลน์ :

45 Return To Originality - 01. Return To Originality.mp3 (10.69 MB)

        CHAINA CHANTING
                   

    
 
 • รวมเสียงสวดมนต์ต่างๆ ชุด 1 8 ชั่วโม
 • รวมเสียงสวด ชุด 2 8 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ ชุด 3 7 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ชุด 4 8 ช.ม
 • ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็นๆทิเบต อินเดีย 2
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • รวมฮิตสวดมนต์ไทย จีน ธิเบต อินเดีย 4
 • นะโมตัสสะ ประกอบดนตรีไพเราะดีมาก
 • เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก
 • เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2
 • สวดมนต์จีนทิเบต 1
 • สวดมนต์จีน 2
 • สวดมนต์ไทย จีน 3
 • สวดมนต์ จีน ไทย 4
 • ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร
 • สวดมนต์จีน 5
 • สวดมนต์จีน 6
 • สวดมนต์จีน 7
 • สวดมนต์จีน 8
 • สวดมนต์จีน 9

 • รวมสวดมนต์จีน
 • รวมเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะ 8 ช.ม.
 • โอม มณีเปเมฮูม
 •   

   
   
   
   
  India Chanting
   

   
 • ปฏิจะสมุปปาทะ อินเดีย
 • คาถาพาหุง อินเดีย
 • กะระณียะเมตตะสูตร อินเดีย
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
 • ไตรสรณคมณ์อินเดีย
 • พาหุงนานาชาติ
 • อังคุลิมาลสูตรอินเดีย ๒
 • อังคุลิมาลสูตร๑
 •  
  Tibet Chanting
   


   

 • ชินบัญชร ธิเบต
 • ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร
 • รัตนสูตรธิเบต
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • OM SAN JIE MIEN LA
 • โอม มณีเปเมฮูม
 • กะระณียเมตตสูตร
 • รวมสวดมนต์ธิเบต 1
 • รวมสวดมนต์ธิเบต 2
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 3
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 4
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 5
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 6
 • รวมสียงสวดมนต์ธิเบต 7
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 8
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 9
 •  
   
   
   

   
   
  Thai Thammakita 

 • บารมี  30 ทัศ (ลานนา)
 • บูรพารัสมิง ประกอบดนตรี

 • ชุมนุมเทวดาประกอบดนตรี
 • นมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
 • มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำใหม
 • ชินบัญชรฟังเราไพเราะมาก
 • อิติปิโสแปล ไพเราะมาก
 • บารมี 30 ทัศเสียงผู้ชาย
 • อิติปิโสบาลี
 • มงคลสูตรแปลน่าฟังมาก
 • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 • ชัยมงคลคาถาที่ไพเราะ
 • ชินบัญชรบาลี
 • บทสวดสรรเสริฐพระเจ้าสิบชาติ
   
   
    
   
   
  E-Book
   

   
   
 • พุทธโอวาทก่อนปริพนิพพาน

 •  
 • พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
 • ทศชาติชาดก
 • พระนางพิมพาภิกษุณี
 • ลีลากรรมสตรีในครั้งพุทธกาล
 • ธรรมนิยายชุด ลีลาวดี
 • มิลินทปัณหา
 • มิลินทปัณหา2
 • มิลินทปัณหา ตอนที่ 3
 • มิลินทปัณหาตอนที่ 4

 • มิลินทปัณหาตอนที่ 5
 • มีลินทปัญหาตอนที่6
 • ผู้สละโลก
 • ธรรมนิยายเรื่องแสงเทียน
 • นิทาน บารมี 30 ทัศ
 • พระเจ้า 30 ชาติ
 • ธรรมนิยายเรื่องทศชาติชาดก
 • คำสอนของฮวงโป
 • พุทธประวัติ
 • ทางสีขาว
 • มหาปรินิพพานสูตร
 • การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
 • Opening The Door of Your Heart
 • จิต คือ พุทธะ
 • คำสอนของพ่อ
 • บทพิจารณาตายก่อนตาย
 • หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
 • ชวนม่วนชื่น
 • การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าโดยดังตฤณ
 • โลกทิพย์
 • รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัน
 • บันทึกการดูจิตโดยสุรวัฒน์
 • ผู้สละโลก
 • มรดกพุทธทาส
 • ประสบการณ์วิณญาณ
 • ทางของชีวิต1-4
 • วิมุตติมรรค
 • ดัดสันดานตนเอง
 • วิสุทธิมรรคโดยอ.แนบ มหารีรานนท์
 • ความจริงจากความลวง
 • ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้
 • 7 เดือนบรรลุธรรม
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • กามนิต วาสิฏฐี
 • มุตโตทัย
 • แก่นพุทธศาสตร์
 • โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฟาน
 • รวมเสียงธรรมะคีตะชุดที่ 1
 • เอาของเก่ามาเล่าใหม่
 • นางแก้วคู่บารมี
 • คิดจากความว่าง
 • รักแท้มีจริง
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม1
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม 2
 • วิมุตติปฏิปทา
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 1
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 2
 • กฏแห่งกรรม
 • เปิดประตูสู่สัมปรายภพ
 • ภาษาธรรมภาษาใจ
 • สะบายชีวีวิถีพุทธ
 • ความจริงในสิ่งลวง
 • รู้แจ้งในชาตินี้
 • คู่มือมนุษย์ พุทธทาส
 • ทางเอก

 •   •  

 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล
 • นารีผลชุดที่1
 • นารีผลชุดที่ 2
 • ความหลงในสงสาร
 • เรื่องวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 1
 • วัฏจักรชีวิตตอนที่ 2
 • นิทานธรรมชุดที่ 1
 • นิทานธรรมชุดที่ 2
 • ผู้สละโลก
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่2
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ลีลาวดี
 • photo1
 • เสียงหนังสือธรรมะมากมาย
 • นารีผลตอนที่ 1โดยคุณเพ็ญศรี
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยคุณเพ็ญศรี
 • มักกะลีผลเวอร์ชั่นคุณเพ็ญศรี
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๑
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
 • คิดจากความว่าง เล่ม ๑
 • รักแท้มีจริง
 • พระอานนท์พุทธอนุชา
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • ๗ เดือนบรรลุธรรม
 •  
   

  Buddha Music

    
  Buddha Music
   

   

 • Buddha-Spa-Music
 • Kitaro-Music
 • Box-Music
 • All-Song-Music
 • All-Song-Music-2
 • Music-For-Yoga
 • Music-Chakra
   
    
   
 •  


 • เพลงวันวิสาขบูชา
 • เพลงเกิดมาพึ่งกัน
 • เพลงร่มอาราม
 • เพลงที่พึ่งใจ
 • เพลงทำดีได้ดี
 • เพลงพุทธธรรม
 • เพลงพุทธานุภาพ
 • เพลงคน
 • โลกคือละคร
 • เพลงเงินซื้อลมหายใจไม่ได้
 • เพลงพุทธมามะก
 • เพลงธรรมชาติไพเราะดี
 • เพลงเปิดตา พุทธทาส
 • บทเพลงเจ้าแม่กวนอิม
 • ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก
 • 80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุด 1
 • 80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2
 • เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ
 • เพลงประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต1-4
 • เพลงธรรมะชุดที่ 5
 • เพลงธรรมะชุดที่ 6
 • รวมเพลงชาวพุทธชุดที่ 5
 • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
 • วิทยุวัดพุทธบูชา
 • วิทยุธรรมะออนไลน์
 • india-music
 • Lao Music
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Comments