w 131


เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก

รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Return To Originality Cover.jpg Views: 315 Size: 43.6 KB ID: 49207 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Zen Rhythm Cover.jpg Views: 224 Size: 42.8 KB ID: 49208 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Breeze With Joyous Whispers Cover.jpg Views: 174 Size: 41.9 KB ID: 49310

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Crystal Lotus Cover.jpg Views: 172 Size: 24.6 KB ID: 49311 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Enlightenment Cover.jpg Views: 154 Size: 39.4 KB ID: 49312 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Hanshan Temple Cover.jpg Views: 150 Size: 52.2 KB ID: 49313

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Melody of Praising by Reciting the Name of Buddha Cover.jpg Views: 149 Size: 56.9 KB ID: 49314 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Melody of Reciting the Name of Buddha in Five Assemblies Cover.jpg Views: 150 Size: 52.6 KB ID: 49315 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Mirror Of Water Cover.jpg Views: 150 Size: 45.6 KB ID: 49316

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Purity Cover.jpg Views: 145 Size: 39.3 KB ID: 49317 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Rearranged Tunes Of The Sanskrit Music Of Formosa Cover.jpg Views: 139 Size: 46.9 KB ID: 49318 คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ Name: Rearranged Tunes Of The Sanskrit Music Of Formosa III Cover.jpg Views: 145 Size: 44.9 KB ID: 49319
การบรรเลงกู่เจิงพุทธศาสนา 7 ช.ม

"กู่เจิง" พิณจากแดนสวรรค์ เรียบเรียงโดย ชนก สาคริกที่เรียกกู่เจิงว่า "พิณสวรรค์" นั้น เพราะตามตำนานของจีนกล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้เทพยดาเป็นผู้สร้าง
เดิมเป็นพิณขนาดใหญ่มีสาย 50 สาย เรียกว่า เส็ก มีเสียงไพเราะน่าฟังดุจเสียงจากสวรรค์
(เรื่องพิณ 50 สาย นี้มีข้อน่าสังเกตคือทางอินเดียก็มีเรื่องตำนานที่กล่าวถึง
พิณ 50 สายของเทพเจ้าอยู่เหมือนกัน เข้าใจว่าคตินี้จีนอาจได้รับมาจากอินเดียก็ได้)

ตำนานเรื่องพิณสวรรค์ของเทพยดานั้น เป็นความเชื่อของกลุ่มบุคคลที่เน้นทางคตินิยม เพราะเห็นว่า
กู่เจิงนี้ มีรูปร่างแปลกประหลาดพิสดารซับซ้อนและมีเสียงไพเราะน่าฟัง ไม่น่าจะเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
โดยมนุษย์ธรรมดาอีกทั้งยังมีมานานแสนนานแล้วด้วย

กู่เจิงมีหลายขนาด ตั้งแต่ 12 สาย ไปจนถึง 26 สาย และมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป
ตามรสนิยมของแต่ละท้องถิ่น ยาวบ้าง สั้นบ้าง กว้างบ้าง แคบบ้าง แล้วแต่จุดประสงค์และจินตนาการ
ของช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรี แต่สภาพโดยรวมแล้ว จะมีส่วนที่คล้ายกันคือตัวกู่เจิงมีลักษณะเป็นกล่องไม้ กลวงยาว
ผิวด้านบนมีลักษณะโค้งมีหย่องไม้หนุนรองรับสายกู่เจิงไว้ทุกสาย ตรงส่วนปลายด้านขวามือ
ของตัวกู่เจิงจะมีหมุดสำหรับปรับเทียบเสียงที่สามารถ หมุนไปมาได้ หมุดเหล่านี้บางแบบก็เป็นไม้
ใช้เสียบลงมาในแนวตั้งแต่ส่วนใหญ่จะซ่อนไว้ใน ส่วนหัวของกู่เจิงโดยมีฝาครอบปิดไว้เพื่อความสวยงาม

สายของกู่เจิงนั้นในสมัยโบราณใช้สายไหมหรือสายเอ็นเป็นส่วนใหญ่ แต่มาในยุคหลังๆนิยมใช้สายโลหะ
เช่นทองเหลือง ทองแดง หรือสายเหล็ก ปัจจุบันจะนิยมใช้สายโลหะที่ไม่ขึ้นสนิม หรือสายโลหะ
ที่ขวั้นเกลียวด้วยไนลอนโดยรอบ เพราะมีน้ำหนักดีและไม่ระคายนิ้วมือเวลาที่ดีดบรรเลง

ชาวจีนนั้นเป็นทั้งนักปรัชญาและนักประดิษฐ์ ดังนั้นช่างจีนจึงนิยมแฝงปรัชญาไว้ในสิ่งประดิษฐ์
ที่สร้างด้วยเสมอ การประดิษฐ์ตัวกู่เจิงนี้ก็เช่นกัน ช่างจีนโบราณเชื่อว่าเทพยดาเป็นต้นกำเนิด
ในการประดิษฐ์กู่เจิง และเสียงของกู่เจิงเปรียบเหมือนเสียงดนตรีจากสรวงสวรรค์ จึงออกแบบกู่เจิง
โดยแบ่งแผนภูมิของตัวกู่เจิงออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) ส่วนที่เป็นสวรรค์
2) ส่วนที่เป็นภูมิมนุษย์
3) ส่วนที่เป็นวังบาดาล

ส่วนที่เป็นแดนสวรรค์นั้นก็คือแนวสายกู่เจิงที่เรียงรายอยู่ด้านบน
เพราะเป็นต้นกำเนิดเสียงดนตรีอันไพเราะดุจเสียงจากสวรรค์ ช่วงระหว่างสายกู่เจิง
และผิวหน้าโค้งด้านบนเป็นความเวิ้งว้างของท้องฟ้า ส่วนหย่อง (Fret) ที่เรียงราย
หนุนรองรับสายกู่เจิงนั้นมีความหมาย 2 นัยคือ หมายถึงขุนเขาบนพื้นโลกที่สูงตระหง่าน
หนุนค้ำสวรรค์ไว้ หรือ หมายถึง ฝูงวิหค เช่น ห่านป่า นกเป็ดน้ำ หรือ นกกระเรียน
ที่บินเรียงแถวเป็นแนวทะแยงอยู่บนท้องฟ้า ส่วนบริเวณผิวด้านบนที่มีลักษณะโค้งแผ่กว้างนั้น
เปรียบเหมือนมหาสมุทร ตัวกู่เจิงโดยรอบเปรียบเหมือนแผ่นดิน จึงนิยมวาดรูปป่าเขาลำเนาไพร
หรือฝูงสัตว์เอาไว้โดยรอบ ส่วนที่เป็นวังบาดาลนั้นคือผิวพื้นด้านล่างซึ่งกรุเป็นช่องไว้ 2 ช่องใหญ่ๆ
หมายถึง สระหงส์ และ วังมังกร

สระ หงส์-มังกร นี้อาจมีรูปร่างผิดแผกแตกต่างกันออกไปบ้าง เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือ
ทำเป็นช่องไว้ให้เสียงกู่เจิงก้องกังวานออก มาดีขึ้นนั่นเอง รวมความแล้วส่วนต่างๆของกู่เจิงนั้น
ล้วนมีความหมายในเชิงปรัชญาและมีคุณ ประโยชน์ในการบรรเลงทั้งสิ้น

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาเป็นการยืนยันและแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานแนวคิด
ในด้านปรัชญาเข้ากับสิ่งประดิษฐ์ของช่างจีนดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในตอนต้น

ชาวจีนถือว่าโลกนั้นประกอบไปด้วยธาตุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 5 ชนิด คือ

1) ธาตุดิน เป็นธาตุที่หนักแน่นมั่นคง เป็นแม่ธาตุของสรรพสิ่งทั้งปวง
เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกรวมทั้งสัตว์และมนุษย์
ธาตุดินยังหมายรวมไปถึงหินทุกชนิดด้วยดังนั้นธาตุดินจึงเป็นแหล่งกำเนิดของ สิ่งที่มีรูปธรรม
ในขณะที่ฟ้ากลับว่างเปล่าไร้รูปธรรม

2) ธาตุทอง เป็นธาตุที่มีประกายสดใสแวววาว และ มีคุณค่า
เมื่อโลกก่อกำเนิดใหม่ๆนั้นนอกจากดินและหินแล้วยังมีแร่ธาตุโลหะอีกมากมาย
หลายร้อยหลายพันชนิดปะปนอยู่ในดินด้วย แร่โลหะเหล่านี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากดินและหิน
จึงถือว่าเป็นธาตุอีกชนิด หนึ่งและเนื่องจากทองคำเป็นโลหะที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นธาตุที่มีคุณค่า
เหนือกว่าธาตุโลหะอื่นจึงเรียกธาตุที่สองนี้ว่าธาตุทอง

3) ธาตุน้ำ เป็นธาตุที่เยือกเย็น และมีความเลื่อนไหลพริ้วพรายไร้รูปทรงที่แน่นอน
เมื่อโลกมีพื้นดินและมีแร่ธาตุโลหะอุดมสมบูรณ์แล้วจึงบังเกิดธาตุน้ำขึ้น หล่อเลี้ยงพื้นดินให้ชุ่มฉ่ำ
ถือกำเนิดแม่น้ำลำคลองรวมทั้งทะเลและมหาสมุทร อันจะเป็นแหล่งที่ให้กำเนิดชีวิตต่อไป

4) ธาตุไฟ (พลังงาน) เป็นธาตุที่ร้อนแรง เจิดจ้า และไหวระริกอยู่เป็นนิจ
เมื่อมีดิน มีแร่ธาตุ มี น้ำแล้ว ได้บังเกิดธาตุไฟคือพลังงานขึ้น ธาตุไฟเป็นธาตุร้อนซึ่งเปล่งประกายเจิดจ้า
เปลวไฟ มักสั่นไหวและบันดาลให้เกิดแสงสว่าง นอกจากนั้นยังเป็นธาตุสำคัญที่กระตุ้นให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตด้วย

5) ธาตุไม้ ธาตุไม้นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เมื่อมีดิน แร่ธาตุ น้ำ และไฟ ครบแล้ว
สิ่งมีชีวิตจึงก่อกำเนิดขึ้นมาได้ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นย่อมสามารถเคลื่อนไหวได้
ธาตุไม้จึงเป็น ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา และ ร่าเริง
        CHAINA CHANTING
                   

    
 
 • รวมเสียงสวดมนต์ต่างๆ ชุด 1 8 ชั่วโม
 • รวมเสียงสวด ชุด 2 8 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ ชุด 3 7 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ชุด 4 8 ช.ม
 • ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็นๆทิเบต อินเดีย 2
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • รวมฮิตสวดมนต์ไทย จีน ธิเบต อินเดีย 4
 • นะโมตัสสะ ประกอบดนตรีไพเราะดีมาก
 • เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก
 • เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2
 • สวดมนต์จีนทิเบต 1
 • สวดมนต์จีน 2
 • สวดมนต์ไทย จีน 3
 • สวดมนต์ จีน ไทย 4
 • ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร
 • สวดมนต์จีน 5
 • สวดมนต์จีน 6
 • สวดมนต์จีน 7
 • สวดมนต์จีน 8
 • สวดมนต์จีน 9

 • รวมสวดมนต์จีน
 • รวมเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะ 8 ช.ม.
 • โอม มณีเปเมฮูม
 •   

   
   
   
   
  India Chanting
   

   
 • ปฏิจะสมุปปาทะ อินเดีย
 • คาถาพาหุง อินเดีย
 • กะระณียะเมตตะสูตร อินเดีย
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
 • ไตรสรณคมณ์อินเดีย
 • พาหุงนานาชาติ
 • อังคุลิมาลสูตรอินเดีย ๒
 • อังคุลิมาลสูตร๑
 •  
  Tibet Chanting
   


   

 • ชินบัญชร ธิเบต
 • ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร
 • รัตนสูตรธิเบต
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • OM SAN JIE MIEN LA
 • โอม มณีเปเมฮูม
 • กะระณียเมตตสูตร
 • รวมสวดมนต์ธิเบต 1
 • รวมสวดมนต์ธิเบต 2
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 3
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 4
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 5
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 6
 • รวมสียงสวดมนต์ธิเบต 7
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 8
 • รวมเสียงสวดมนต์ธิเบต 9
 •  
   
   
   

   
   
  Thai Thammakita 

 • บารมี  30 ทัศ (ลานนา)
 • บูรพารัสมิง ประกอบดนตรี

 • ชุมนุมเทวดาประกอบดนตรี
 • นมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
 • มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำใหม
 • ชินบัญชรฟังเราไพเราะมาก
 • อิติปิโสแปล ไพเราะมาก
 • บารมี 30 ทัศเสียงผู้ชาย
 • อิติปิโสบาลี
 • มงคลสูตรแปลน่าฟังมาก
 • นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
 • ชัยมงคลคาถาที่ไพเราะ
 • ชินบัญชรบาลี
 • บทสวดสรรเสริฐพระเจ้าสิบชาติ
   
   
    
   
   
  E-Book
   

   
   
 • พุทธโอวาทก่อนปริพนิพพาน

 •  
 • พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
 • ทศชาติชาดก
 • พระนางพิมพาภิกษุณี
 • ลีลากรรมสตรีในครั้งพุทธกาล
 • ธรรมนิยายชุด ลีลาวดี
 • มิลินทปัณหา
 • มิลินทปัณหา2
 • มิลินทปัณหา ตอนที่ 3
 • มิลินทปัณหาตอนที่ 4

 • มิลินทปัณหาตอนที่ 5
 • มีลินทปัญหาตอนที่6
 • ผู้สละโลก
 • ธรรมนิยายเรื่องแสงเทียน
 • นิทาน บารมี 30 ทัศ
 • พระเจ้า 30 ชาติ
 • ธรรมนิยายเรื่องทศชาติชาดก
 • คำสอนของฮวงโป
 • พุทธประวัติ
 • ทางสีขาว
 • มหาปรินิพพานสูตร
 • การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
 • Opening The Door of Your Heart
 • จิต คือ พุทธะ
 • คำสอนของพ่อ
 • บทพิจารณาตายก่อนตาย
 • หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
 • ชวนม่วนชื่น
 • การทำสมาธิแบบพระพุทธเจ้าโดยดังตฤณ
 • โลกทิพย์
 • รู้ตื่นเบิกบานระหว่างวัน
 • บันทึกการดูจิตโดยสุรวัฒน์
 • ผู้สละโลก
 • มรดกพุทธทาส
 • ประสบการณ์วิณญาณ
 • ทางของชีวิต1-4
 • วิมุตติมรรค
 • ดัดสันดานตนเอง
 • วิสุทธิมรรคโดยอ.แนบ มหารีรานนท์
 • ความจริงจากความลวง
 • ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้
 • 7 เดือนบรรลุธรรม
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • กามนิต วาสิฏฐี
 • มุตโตทัย
 • แก่นพุทธศาสตร์
 • โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฟาน
 • รวมเสียงธรรมะคีตะชุดที่ 1
 • เอาของเก่ามาเล่าใหม่
 • นางแก้วคู่บารมี
 • คิดจากความว่าง
 • รักแท้มีจริง
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม1
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่ม 2
 • วิมุตติปฏิปทา
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 1
 • แว่วเสียงสวรรค์เล่ม 2
 • กฏแห่งกรรม
 • เปิดประตูสู่สัมปรายภพ
 • ภาษาธรรมภาษาใจ
 • สะบายชีวีวิถีพุทธ
 • ความจริงในสิ่งลวง
 • รู้แจ้งในชาตินี้
 • คู่มือมนุษย์ พุทธทาส
 • ทางเอก

 •   •  

 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล
 • นารีผลชุดที่1
 • นารีผลชุดที่ 2
 • ความหลงในสงสาร
 • เรื่องวัฏจักรชีวิต ตอนที่ 1
 • วัฏจักรชีวิตตอนที่ 2
 • นิทานธรรมชุดที่ 1
 • นิทานธรรมชุดที่ 2
 • ผู้สละโลก
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่2
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ลีลาวดี
 • photo1
 • เสียงหนังสือธรรมะมากมาย
 • นารีผลตอนที่ 1โดยคุณเพ็ญศรี
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยคุณเพ็ญศรี
 • มักกะลีผลเวอร์ชั่นคุณเพ็ญศรี
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๑
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
 • คิดจากความว่าง เล่ม ๑
 • รักแท้มีจริง
 • พระอานนท์พุทธอนุชา
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • ๗ เดือนบรรลุธรรม
 •  
   

  Buddha Music

    
  Buddha Music
   

   

 • Buddha-Spa-Music
 • Kitaro-Music
 • Box-Music
 • All-Song-Music
 • All-Song-Music-2
 • Music-For-Yoga
 • Music-Chakra
   
    
   
 •  


 • เพลงวันวิสาขบูชา
 • เพลงเกิดมาพึ่งกัน
 • เพลงร่มอาราม
 • เพลงที่พึ่งใจ
 • เพลงทำดีได้ดี
 • เพลงพุทธธรรม
 • เพลงพุทธานุภาพ
 • เพลงคน
 • โลกคือละคร
 • เพลงเงินซื้อลมหายใจไม่ได้
 • เพลงพุทธมามะก
 • เพลงธรรมชาติไพเราะดี
 • เพลงเปิดตา พุทธทาส
 • บทเพลงเจ้าแม่กวนอิม
 • ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก
 • 80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุด 1
 • 80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2
 • เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ
 • เพลงประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต1-4
 • เพลงธรรมะชุดที่ 5
 • เพลงธรรมะชุดที่ 6
 • รวมเพลงชาวพุทธชุดที่ 5
 • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
 • วิทยุวัดพุทธบูชา
 • วิทยุธรรมะออนไลน์
 • india-music
 • Lao Music
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Comments