All Song Music 2

 

 

 

 

รวมเพลงธรรมะชุดที่ 2

 คลิกฟังออนไลน์ :

เลิกแล้วค่ะ(ครับ).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

จิตใจมุ่งมั่นยังคงสว่างทางต่อไป.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

จิตศรัทธาธรรมมุ่งมั่น.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

จี้กงน้อยร่วมใจอนุเคราะห์ชาวโลก.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ฉุดเวไนยขึ้นเรือ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ชีวิตบนโลก.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ญาณทองหวนคืนบ้านเดิม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ถึงกาลหวนเหย้า.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ทบทวนให้ดี.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ทุกทิศงานเหมือนดั่งบัวบาน.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ธรรมะแปรคนหลงให้เป็นพุทธชน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บำเพ็ญเพื่อประชา.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

บำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงธรรมญาณ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บำเพ็ญสมบูรณ์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

บำเพ็ญหนึ่งใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ปลุกเร้าใจศึกษาธรรมามิรู้หน่าย.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ปลูกฝังธรรม รากหยั่งกว้าง ทุกห้วงใจ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ฝากบอกศิษย์รัก.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ฟื้นฟูจิตเดิมแท้.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ฟูมฟักใจ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ร่วมแรงร่วมใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ร่วมใจแปรหล้าคืนฟ้าเอกภาพ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ร่วมผลักดันพลานุภาพธรรมค้ำชูโลก.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

รากเดิมฐานธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ล่องธรรมนาวาทั่วหล้ามหาสมุทร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

วอนจันทร์หาศิษย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

สง่าทุกดวงใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

หนึ่งจุดชี้พระวิสุทธิอาจารย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

อาจารย์เฝ้าห่วงดูแล.mp3

 ฟังออนไลน์ :

อุทิศกายใฝ่บำเพ็ญ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

อุ้นไฉหง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ฮวนอิงเกอ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

เกลียวทุกข์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

เหมือนกรงขังใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

กลับคืน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

การให้อภัย.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ชีวิตฟุ้งเฟ้อ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ตัดมลทินว่ายวนหมดสิ้นหมองทุกข์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ทุกข์เพราะกรรม.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

นั่งกลางผิงซันคอยศิษย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

พิจารณาญาณ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

มอบชีวิตให้ฟ้าจริง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

มั่นจิตเจริญธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ศิษย์เบาปัญญา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ห่วงศิษย์ไม่หวนคืน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

หวนคืนบ้านเดิม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

อาจารย์ศิษย์สัมพันธ์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

อุทิศกายใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

โลกแดนมายา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

กลับหวนคืนมาตุภูมิ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

คลายทุกข์.mp3

 ฟังออนไลน์ :

คอยเจ้าสู่หนันผิงซัน.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ตื่นทันกาล.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ทดสอบใจ.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

นำหนทางสัจธรรมสูงส่ง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ปฏิบัติธรรมสำนึกรู้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

ร่วมเพียรร่วมพ้น.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

วิมุตติญาณ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งมาตุภูมิ.mp3

 ฟังออนไลน์ :

โลกแห่งความฝัน.mp3

 ฟังออนไลน์ :

กำแพงชีวิต.mp3

 ฟังออนไลน์ :

ชีวิตที่ต้องแลกมา.mp3

Comments