คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

Hello World!

กิจกรรม-ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

วันที่คำอธิบาย
19 พฤศจิกายน 2559 งานกีฬานักเรียนระดับภาคเหนือ ที่จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. - 27 พ.ย. 2559 
31 ตุลาคม 2559 เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 
8 ตุลาคม 2559 แจ้งปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
28 กันยายน 2559 ร่วมงานประเพณีสลากภัตรวัดดอนเปา 
20 กันยายน 2559 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จ.เชียงใหม่ (ประเภทกีฑา) วันที่ 20 - 22 กันยายน 2559 
19 กันยายน 2559 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดงานวันเยาวชน กิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนพอเพียง" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง และ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 
14 กันยายน 2559 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จ.เชียงใหม่ (ประเภทเปตอง) วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559 
แสดง 7 รายการจากหน้า list จัดเรียงตาม วันที่ ดูเพิ่มเติม »

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมด้านกีฬา

กิจกรรมอนุบาล   
ข่าว/ กิจกรรมโรงเรียน  
VDO การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

การร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ตะวัน ลุงสุ

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ช.ณัชพัชร สีนอง

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ศรีประภา ศิริประกายกุล


  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่วาง
       
        facebook ของโรงเรียน

Antique Analog Clock

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


Shift_Calendar