คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

Hello World!

กิจกรรม-ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

วันที่คำอธิบาย
16 พฤษภาคม 2561 เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
21 มีนาคม 2561 ดำเนินการโครงการก้าวแรกอันสดใสก้าวต่อไปต้องมั่นคง ของนักเรียนระดับชั้น อ.3 และป.6 ปีการศึกษา 2560 
16 มีนาคม 2561 คณะครู ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดลำพูน 
14 มีนาคม 2561 คณะครูและผู้บริหารเทศบาล นำนักเรียนระดับชั้น อ.1 - อ.3 และ ป.1 - ป.3 ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 
12 มีนาคม 2561 คณะครูและผู้บริหารเทศบาล นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 ดำเนินการโครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง ณ จังหวัดเชียงราย 
9 มีนาคม 2561 เปิดทำการเรียนการสอนวันสุดท้ายของภาคเรียน ที่ 2/2560  
7 มีนาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น ป.3 ดำเนินการทดสอบ NT ณ โรงเรียนทุ่งฟ้าบดฯ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
2 มีนาคม 2561 นักเรียนระดับชั้น ป.1 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา โดยได้รับความอนุเคราะห์คุณครูจากโรงเรียนทุ่งฟ้าบดฯ มาคุมสอบ 
27 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้น ป.2 , ป.4 และ ป.5 ดำเนินการทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานกลาง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
22 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ดำเนินการทดสอบแบบทดสอบสมรรถนะ LCT ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
แสดง 10 รายการจากหน้า list จัดเรียงตาม วันที่ ดูเพิ่มเติม »

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษานางสาวพิกุลทอง อินทร์วงค์

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ เทคนิค SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพิกุลทอง อินทร์วงค์

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง 2560

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมด้านกีฬา

กิจกรรมอนุบาล   
ข่าว/ กิจกรรมโรงเรียน  
VDO การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

การร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ตะวัน ลุงสุ

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ช.ณัชพัชร สีนอง

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ศรีประภา ศิริประกายกุล


  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่วาง
       
        facebook ของโรงเรียน

Antique Analog Clock

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


Shift_Calendar

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง