คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

Hello World!

กิจกรรม-ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

วันที่คำอธิบาย
3 เมษายน 2560 โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 
17 มีนาคม 2560 งานโครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2560 
14 มีนาคม 2560 งานโครงการก้าวแรกอย่างมั่นใจ ก้าวต่อไปด้วยใจทรนง (บัณฑิตน้อย) ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
8 มีนาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง อ.สันป่าตอง 
24 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 รับการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
23 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 รับการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
22 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 รับการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 
21 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
9 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมดำเนินกิจกรรมกับเทศบาล โครงการสร้างเสริมศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเชียงราย 
4 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดความรู้ (O-Net) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์ 
แสดง 10 รายการจากหน้า list จัดเรียงตาม วันที่ ดูเพิ่มเติม »

บัณฑิตน้อย 2559

กิจกรรมลูกเสือ 2559

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมด้านกีฬา

กิจกรรมอนุบาล   
ข่าว/ กิจกรรมโรงเรียน  
VDO การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

การร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ตะวัน ลุงสุ

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ช.ณัชพัชร สีนอง

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ศรีประภา ศิริประกายกุล


  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่วาง
       
        facebook ของโรงเรียน

Antique Analog Clock

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


Shift_Calendar