คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

Hello World!

กิจกรรม-ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายการล่าสุด

วันที่คำอธิบาย
2 เมษายน 2558 เปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 
28 มีนาคม 2558 โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2558 
26 มีนาคม 2558 ปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
20 มีนาคม 2558 งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 
31 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net 
9 มกราคม 2558 งานวันสายสัมพันธ์วันแห่งครอบครัว (วันพร, วันวิชาการ, วันสถาปนา) 
24 ธันวาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มบ้านกาด ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557 
10 ธันวาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 
3 พฤศจิกายน 2557 เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557 
แสดง 9 รายการจากหน้า list จัดเรียงตาม วันที่ ดูเพิ่มเติม »

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกลุ่มบ้านกาด

งานวันสายสัมพันธ์วันแห่งครอบครัว ประจำปี2558

บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557   
ข่าว/ กิจกรรมโรงเรียน  
VDO การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

การร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ตะวัน ลุงสุ

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ช.ณัชพัชร สีนอง

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดย ด.ญ.ศรีประภา ศิริประกายกุล


  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่วาง
       
        facebook ของโรงเรียน

Antique Analog ClockShift_Calendar