วัดหลวงขุนวิน *Wat Doiluang*

                               
*****************************************************************
Image      Image  
หลวงพ่อ สนอง กตปุญโญ
DSC_5107.jpg-1.jpg
 พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ เจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวิน
 
********************** อ่านต่อ...*********************
***********************************************************************************************************
ขออนุโมทนาร่วมกับญาติธรรม ในงานบุญทุกๆท่าน...สาธุ 
ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน   ธรรมทาน   ธรรมทาน   ธรรมทาน  ธรรมทาน   ธรรมทาน
 ค่าบำรุงสถานี และ ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอาสาสมัคร ค่าอุปกรณ์
ใช้จ่ายประจำเดือน  สถานีวิทยุ และ โทรทัศน์
ซึ่งยังขาดเงินอีกจำนวนมาก
ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน  ธรรมทาน   ธรรมทาน   ธรรมทาน   ธรรมทาน  ธรรมทาน 
*****************************************************************

Please recieve Radio & TV Online by

only Windows Internet Explorer

* Practising "Buddho" Leads to a Happy Mind *

The  Mind
by

The Most Venerable Sanong Katapunyo Mahathera

 
 
* อ่านต่อ *

SBBTVTV   กระแสธรรม 
.

 ภาพยนตร์พุทธประวัติ ๔๐ ตอน 

 
jeuy.ph/tr....t
 
http://sbbtv999.igetweb.com/  : sbbtv999 / sbbtv999hงามดี :: ระหัสเว็บไซ้ต์ 863ลู่งหนา