หน้าหลัก


รับโล่เกียรติคุณ  
“ความดีที่ขอนแก่น”
ท่านพระครูบุญชยากร 
ได้รับการถวาย
โล่เกียรติคุณ
 “ความดีที่ขอนแก่น” ตาม โครงการ เพื่อพ่อขอทำดี
ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา  
 โดย เทศบาลนครขอนแก่น
       เมื่อวันที่๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา๑๗.๐๐น. 
                       
  

  ภาพและรายละเอียดเพ่ิมเติม คลิกที่นี่
.............................
 


พระครูบุญชยากร เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๔       ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (กรุงเทพมหานคร)
                  อ่านเพิ่มเติม

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งข่าวได้ที่ wchaisri139@gmail.com
.....................................................................

งานบุญฮีตเดือนสาม
"สินไซบุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน"

ณ วัดไชยศรี  บ้านสาวะถี  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ ๙ และ วันอาทิตย์ ที่ ๑๐กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
           
 
                                                         
                                                                 กำหนดการ                                                                         
                                   งานสินไซบุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสานประจำปี๒๕๕๖                                                      
                              ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น                                          
                               วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ( แรม๑๔-๑๕ค่ำ เดือน๒ )                                            

                                                                 ..................                                                                     
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แรม๑๔ค่ำ เดือน๒ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. เปิดเวทีเสวนาของเครือข่ายวัฒนธรรม
เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีเปิดงาน
เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสมโภชบุญข้าวจี่
และการจัดซุ้มกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา นักเรียนและเครือข่ายต่างๆ
............................................................................................
วันอาทิตย์ที่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ แรม๑๕ค่ำ เดือน๒
เวลา ๐๔.๓๐ น. ชาวบ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วม “จี่ข้าวจี่สามัคคีตุ้มโฮม”
พร้อมฟังหมอลำและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากชุมชนสาวะถีและเครือข่าย
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวจี่ เสร็จพิธี


ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่
http://www.facebook.com/sawasd
http://www.facebook.com/sriho.chaisri
http://www.facebook.com/chaisri.temple
วันนี้........ที่วัดไชยศรี
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ที่วัดไชยศรี 
ในโครงการลานบุญลานปัญญา 
โดย หลวงพ่อพระครูบุญชยากร 
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2555 และจะดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกวัยอาทิตย์ ตลอดช่วงเข้าพรรษา
............................................
                                  
      


                                   
ภาพ  งานถวายมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูบุญชยากร เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๑ 
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
..วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ...


   
 
 
    

   
 
.........................................................................................................
      

     

      วัดไชยศรี
วัดไชยศรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  8 ไร่เศษ ตามหลักฐานทราบว่าตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2408   ส่วนโบสถ์หรือสิมนี้  ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่คงสร้างประมาณ ปีพ.ศ. 2443  ได้รับ วิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2460  โดยมีหลวงปู่อ่อนสา เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ เป็นผู้ออกแบบและพาญาติโยมสร้างขึ้น  ...อ่านเพิ่มเติม   
.....................................................................
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 หมู่บ้านผ้าไหมชนบท มีการผลิตผ้าไหมที่งดงาม เป็นการทอแบบดั้งเดิม และทอในระบบอุตสาหกรรม เป็นแหล่งผ้าไหมมัดหมี่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชมมาก [ อ่านต่อ ]

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บนเนินอิฐสีแดง เรียก "มอดินแดง" เป็นสถาบันอุดมศึกษาสำคัญของภาคอีสาน มีศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐาน มีการจัดแสดงผลงานทางศิลปและวัฒนธรรมเป็นประจำ มีธรรมชาติสวยงาม ด้านทิศใต้มีริมบึงสีฐานและทิวสนเป็นแนวยาว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งของชาวเมืองขอนแก่น [ อ่านต่อ ]

 วัดพระบาทภูพานคำ บนไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบนรัตน์ มีพระพุทธรูปสีขาวตั้งเด่นอยู่บนเขา มีพระพุทธบาทจำลอง มีบันไดเดินขึ้นได้ และมีทางรถยนต์ขึ้นได้ถึงยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆ เขื่อนอุบลรัตน์ได้กว้างไกล

 วัดป่าภูเม็งทอง บนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ เป็นวัดป่าปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์หนู มีพระพุทธรูปใหญ่อยู่เชิงเขา ประชาชนนิยมไปปฏิบัติธรรมกันมาก มีธรรมชาติสวยงาม

 วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอมัญจาคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณวัดสงบร่มรื่นมีลำธารไหลผ่านตลอดปี มีวิหารที่สวยงาม ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ผาง เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป

 
วัดไชยศรี ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี อำเภอเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์) สิ่งที่สะดุดตาอันดับแรกคือการใช้สี ช่างจะเขียนด้วยสีฝุ่นโทนสีคราม เหลือง ขาว มองสบายตา ลักษณะการเขียนภาพเน้นสัดส่วนที่เกินจริง อารมณ์ของภาพดูสนุกสนาน ตัวละครจะออกท่าทางโลดโผน เรื่องราวที่เขียนบนฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพพระเวสสันดร นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์สินไชย ภาพทวารบาล ส่วนด้านในจะเล่าเรื่องพุทธประวัติ มีภาพเทพ มนุษย์และสัตว์ต่างๆ แต่ปรกติวัดในต่างจังหวัดยังคงเคร่งตามประเพณีเดิม คือผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปภายในโบสถ์ได้ ซึ่งวัดไชยศรีก็เป็นวัดหนึ่งที่ยังรักษาธรรมเนียมนี้อยู่ [ อ่านต่อ ]
 
 หมู่บ้านผ้าฝ้ายเมืองเพีย อำเภอชนบท เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่และมีผ้าไหมมัดหมี่อยู่ด้วย อยู่ใกล้กับอำเภอชนบท
ขอขอบคุณ : 
       ขอขอบคุณ : http://www.khonkaenlink.info
   รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร               
   ในโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบุญชยากร  
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี
 เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต 1 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย
ทางพระพุทธศาสนา
  
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552  และเข้ารับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552
     รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการ ฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในโอกาสที่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบุญชยากร ได้รับพระราชทานรางวัลครั้งนี้ยังความปิติยินดี แก่ญาติโยมสาธุชน ศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกันจัดงานเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะแก่ท่าน
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบุญชยากร ....ภาพถวายมุทิตาสักการะ....คลิกที่นี่
..............................................
                                                 
ข่าวประชาสัมพันธ์.
กำหนดการบุญข้าวจี่ ๒๕๕๕
กำหนดการงานประเพณี : สินไซ...บุญข้าวจี่...วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี ๒๕๕๕
ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
-------------------------------------------------------

วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๔.๐๐ น. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นหัวข้อ “ชุมชนสาวะถีกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีวัฒนธรรมอีสานภายใต้กระแสสังคมยุคโลกาภิวัตร”
      วิทยากร : 
พระครูบุญชยากร (เจ้าอาวาสวัดไชยศรี)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถี
คุณพ่อสุภัทร บริบูรณ์ ( ปราชญ์ท้องถิ่น )
อ.นิพนธ์ เหลาหา (อาจารย์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์)
อ.มาลี เสาร์สิงห์ (อาจารย์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์)
อ.เสมอ ทองอ้ม (สาวะถีราษฎร์รังสฤษฏ์ )
นายชาติสยาม ยศมีบุญ (ประธานกลุ่มเยาวชนต้นกล้าสินไซศรี)
นายจตุพล คำบ่อเศร้า (เลขากลุ่มเยาวชนต้นกล้าสินไซศรี)
ดำเนินรายการ : ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. พิธีเจริญพุทธมนต์เย็น
๒๐.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการกิจกรรมสินไซบุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสานและเปิด กิจกรรมลานวัฒนธรรม : ทำ_เล่น_เต้น_กิน ครั้งที่ 2 โดย เครือข่ายชุมชน 3 มอ
ประธานเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒๐.๓๐ น. การแสดงวงโปงลาง โดยวงโปงลางโรงเรียนหนองเรือ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากรายการฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ การแสดงของเครือข่ายนักดนตรีจังหวัดขอนแก่น 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
วันอาทิตย์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๐๔.๓๐ น. จี่ข้าวจี่สามัคคีตุ้มโฮม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำพันปี)
๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวจี่ 


ประเพณีลอยกระทง
  ประเพณีลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 เริ่มขึ้นครั้งแรก ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬารัตน์ พระสนมเอกแห่งพระร่วงเจ้า เป็นผู้ให้กำเนิด ในปัจจุบัน การลอยกระทงได้แพร่หลาย และเป็นที่นิยมไปอย่างกว้างขวาง โดยผู้ใหญ่มักจะเกณฑ์เด็กๆ มาช่วยกันทำกระทงนำไปลอยในแม่น้ำ เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา พร้อมทั้งอธิษฐานขอสิ่งดีๆ ให้แก่ตนเอง และคนรัก และครอบครัว...อ่านเพิ่มเติม