18-21.07.2018 Across the Border 2


https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YhrBYPMM4GlOcEw5Moxw8HFgS3brzqaw

All documents about this competition are available for download at provided link.
Wszystkie dokumenty zawodów dostępne są do pobrania w linku powyżej. Zawodnik wypełniając formularz rejestracyjny i tym samym rejestrując sie na zawody, jednocześnie wyraża zgodę:
Wyrażam zgodę: 
- na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celach rejestracji oraz wzięcia udziału w zawodach organizowanych przez stowarzyszenie WAS Banditos. Ponadto wyrażam zgodę, aby podane dane osobowe zostały umieszczone w sposób ogólnodostępny w klasyfikacji zwodów w miejscu ich przeprowadzenia oraz na stronie internetowej: WAS Banditos a także we wszelkich materiałach dotyczących tych zawodów bez względu na formę ich publikacji, w tym internetową.
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest: Stowarzyszenie W.A.S. Banditos z siedzibą pod adresem: Klewki 27/16 , 10-687 Olsztyn, tel.: 512707038, e-mail: was.banditos@gmail.com . Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w związku z wzięciem udziału w w/w zawodach a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, w tym przesyłania informacji o kolejnych zawodach lub imprezach. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww.celów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, które jej dotyczą, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania takie mogą być przesyłane na adres: was.banditos@gmail.com. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.

Please register for competition at form below, after sent registration, please refresh side to update list of competitors.
Proszę rejestrować się na zawody, po wysłaniu zgłoszenia, proszę odświeżyć stronę, aby zaktualizować listę zawodników. 

 
So far, the following persons declared to participate in the competition:
Do tej pory, chęć udziału w zawodach zadeklarowały następujące osoby:


We invite You at shooting range in Luszyn, route at map below, GPS position 52.273659, 19.765359
Zapraszamy na strzelnicę w Luszynie, dojazd na mapie poniżej
Accommodation/Możliwość noclegu http://strzelnica-luszyn.com.pl/galeria/