ดาวน์โหลดเอกสาร

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
กลอนสุภาพ  6240 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 มิ.ย. 2554 04:04 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดาวน์โหลด
เพลงกล่อมแม่  16870 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ส.ค. 2554 04:46 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
การเขียนคำที่ออกเสียง อะ  10 ก.ค. 2554 05:28 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ถ่ายทำรายการ การศึกษาไทย ตอนที่ ๑๕  13 ส.ค. 2556 07:24 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร  13 ส.ค. 2556 07:01 วารุณี บำรุงรส
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานคำซ้อน ม. ๓  435 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 15:35 วารุณี บำรุงรส
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำที่มักเขียนผิด  1616 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 มิ.ย. 2554 14:32 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง  9 ก.ค. 2554 08:34 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
เกาะ มีความหมายหลากหลาย  10 ก.ค. 2554 06:29 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
  25 ก.ค. 2554 08:23 วารุณี บำรุงรส
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17486 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.พ. 2555 14:37 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
การแสดงของนักเรียนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  13 ส.ค. 2556 07:04 วารุณี บำรุงรส
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ดอกไม้ในวรรณคดี  6955 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 มิ.ย. 2554 04:02 วารุณี บำรุงรส
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผน ม.๓  14350 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 มิ.ย. 2554 20:52 วารุณี บำรุงรส
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
พระอภัยมณี ม.๓  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 มิ.ย. 2554 06:34 วารุณี บำรุงรส
ċ

ดู
  25 ก.ค. 2554 16:04 วารุณี บำรุงรส
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  770 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 มิ.ย. 2554 04:05 วารุณี บำรุงรส
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ระดับภาษา ม. ๖  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มิ.ย. 2554 15:48 วารุณี บำรุงรส
ć
ดู ดาวน์โหลด
วันแม่แห่งชาติ วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี   1506 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ส.ค. 2554 23:48 วารุณี บำรุงรส
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือซีไรท์  11173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 มิ.ย. 2554 16:07 วารุณี บำรุงรส
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
อิเหนา ม.๔  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 มิ.ย. 2554 06:35 วารุณี บำรุงรส
Comments